Nieuwe aanpak voor betere zorg

verpleegster en manager

Menzis doet er alles aan om afspraken te maken met zorgaanbieders over zinnige en zuinige zorg, die hierdoor voor u als verzekerde een duidelijke gezondheidswinst oplevert. U merkt dat ook in uw portemonnee, want betaalbare zorg houdt de premies scherp.

24 november 2015

Eric Veldboer, regiomanager Oost eerste lijn, zegt dat Menzis bij het inkopen van zorg de belangen van de verzekerden zo goed mogelijk behartigt:

Met zorgaanbieders in Twente sluiten we contracten af waarin kwaliteit centraal staat. Dat doen we met huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuizen, die hoogwaardige zorg aanbieden tegen een betaalbare prijs. Bij het inkopen van zorg letten we er ook op dat er dichtbij, in de regio, voldoende zorg beschikbaar is, voor al onze verzekerden in Twente.

Wat wilt u als verzekerde?

In de media wordt wel eens gesuggereerd dat verzekeraars zich bij het inkopen van zorg vooral laten leiden door geld: hoe goedkoper de zorg, hoe hoger hun winst. Maar dat is ongenuanceerd, zegt Eric:

eric veldboer

Veel zorgverzekeraars – ook Menzis – zijn een coöperatie zonder winstoogmerk. Onze verzekerden zijn onze leden, alles wat Menzis doet, is in hún belang. Door efficiënt zorg in te kopen, kunnen we de premie betaalbaar houden.

Vanzelfsprekend vinden we het daarbij belangrijk dat we weten wat de behoeftes zijn van onze verzekerden, wat zij aan zorg belangrijk vinden. Daarover zijn wij met hen constant in gesprek, ook via MedeMenz, ons online platform. Dichtbij de verzekerde, intensief contact – dat is waar wij voor staan.

Zorgkosten zo laag mogelijk houden

Kortom: Menzis wil goede zorg inkopen, die gezondheidswinst oplevert en die de kosten ervan zo laag mogelijk houdt. Eric noemt als voorbeeld de diabeteszorg, die voorheen vooral door het ziekenhuis werd aangeboden:

Menzis heeft gestimuleerd dat nu een groot deel van die zorg wordt gegeven door de huisarts en de praktijkondersteuner. Zij coachen en begeleiden de diabetes-patiënt. Het resultaat is vaak betere zorg én kostenbesparing, omdat huisartszorg doelmatiger is dan de internist. Kostenbesparingen zien onze verzekerden terug in een aantrekkelijke premie.

Geen concessie aan kwaliteit

Eric geeft nog meer voorbeelden van projecten in Twente, die moeten voorkomen dat patiënten onnodig dure tweedelijnszorg consumeren:

Er zijn al gezondheidscentra met een bekkenfysiotherapeut, waardoor het aantal verwijzingen naar een uroloog en de gynaecoloog fors is verminderd. Ander voorbeeld: patiënten met angsten en depressies worden opgevangen door een praktijkondersteuner GGZ, die nauw samenwerkt met de psycholoog of een psychosomatisch fysiotherapeut en haptonoom. We zien ook projecten voor jongeren met geestelijke problemen: zij praten met een wijkcoach, die ervaring heeft als maatschappelijk werker. Hij bezoekt de jongere thuis, voert gesprekken, ook met de ouders. Dit alles verlaagt niet alleen de zorgkosten, maar vaak verbetert ook de kwaliteit. Simpelweg, omdat de eerstelijns zorgverleners over het algemeen meer tijd hebben voor de patiënt dan de specialisten in het ziekenhuis.

Geen eigen risico

Menzis stelt geld ter beschikking voor het ontwikkelen voor degelijke projecten. Zo wordt nu in Enschede een team met consultatiespecialisten opgezet, voor mensen met gewrichtsklachten. Wat daar nieuw aan is? De huisarts gaat niet meer per definitie doorverwijzen naar bijvoorbeeld de reumatoloog in het ziekenhuis, maar diezelfde reumatoloog kijkt wél mee en adviseert. Eric:

Interessant voor de patiënt, want die betaalt dan geen eigen risico. En dat zijn klacht wordt behandeld in zijn eigen, vertrouwde huisartsenpraktijk, vinden veel patiënten wel zo prettig.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.