Samen werken aan gepaste en doelmatige zorg

verplegers en manager

Hoe kunnen we ziekenhuizen helpen hun administratieve last te verminderen? En tegelijk onze taak als zorgverzekeraar uitvoeren en kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg bewaken? Samen met het bureau Intelligence to Integrity (i2i) werken we aan antwoorden op die actuele vraagstukken.

10 december 2015

Samen gaan we ziekenhuizen helpen om hun proces van het bij Menzis declareren van zorgkosten te verbeteren en te vereenvoudigen. Wietse Rypkema en Michel Taal (namens i2i) en Frank Janssen (namens Menzis) tekenden hiervoor op dinsdag 8 december in Wageningen een samenwerkingsovereenkomst.


Doelmatig en gepast

Menzis heeft als zorgverzekeraar de taak om die declaraties te controleren. Daarbij kijken we onder andere of de zorg die het ziekenhuis aan patiënten heeft geleverd doelmatig en gepast was.

Die ‘traditionele’ manier van achteraf rekeningen controleren willen we met de ziekenhuizen verbeteren. Op basis van openheid en vertrouwen maken we afspraken met het ziekenhuis zodat zij declaraties vóóraf zelf controleren. Deze nieuwe manier van declaraties verwerken heet horizontaal toezicht.


Certificaat

Ziekenhuizen hebben ervaring met het controleren of een declaratie rechtmatig is. Maar om ook vast te kunnen stellen of een declaratie ook doelmatig is, heeft het ziekenhuis onafhankelijke informatie nodig. Daarom levert i2i ziekenhuizen die informatie en helpt die te vertalen naar doelmatige en gepaste zorg. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of patiënten niet onnodig lang in het ziekenhuis verblijven. Indien nodig, stelt het specialisme met i2i een verbeterplan op.

i2i
Werkt en declareert het ziekenhuis doelmatig dan krijgt deze van i2i een certificaat per specialisme. Menzis hoeft hierop achteraf dan minder controles uit te voeren en kan erop vertrouwen dat de premiegelden doelmatig worden ingezet.

Zo helpt deze samenwerking met i2i ons om op een nieuwe manier onze rol als zorgverzekeraar uit te voeren om de betaalbaarheid van de zorg te bewaken. Als onze samenwerking effectief blijkt, willen we die gaan uitbreiden.

samenwerking i2i en menzis

Wietse Rypkema (directeur i2i, links) en Frank Janssen (CFO Menzis) ondertekenen de overeenkomst tot samenwerking

Meer over horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is een andere manier van samenwerken tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen, waarbij openheid en vertrouwen tussen de samenwerkende partijen centraal staat. In plaats van intensieve controle achteraf om zekerheid te verkrijgen, maakt Menzis vooraf op basis van openheid en vertrouwen afspraken met de zorginstellingen.


Centrale vraag is: "Hoe weten we zeker dat de factuur die wordt gestuurd in een keer 'goed' is en waar blijkt dat uit?" Tevens worden er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met specifieke declaratiedilemma’s.

Onze gedeelde visie is dat controles zoveel mogelijk bij de zorginstellingen moeten plaatsvinden. De zorginstellingen dienen hierover heel transparant te zijn naar de zorgverzekeraars, zodat er geen onnodige of dubbele controles hoeven plaats te vinden.

Hoe beter de zorginstellingen de controles uitvoeren, des te minder hoeft Menzis achteraf te toetsen. Dit zal de doorlooptijd van declaraties versnellen en de kwaliteit verbeteren, waardoor zorginstellingen eerder zekerheid hebben over de omzet, de zorgverzekeraars eerder zicht hebben op de zorgkosten en dat verzekerden sneller inzicht krijgen in de zorgkosten en het eigen risico.

In de actualiteit betekent dit dat voordat een zorginstelling een declaratie indient bij Menzis, is gewaarborgd dat deze: 
  1. in één keer kan worden verwerkt en betaald, zonder dat er herstelwerkzaamheden hoeven plaats te vinden of de zorginstellingen genoodzaakt is achteraf weer te crediteren
  2. rechtmatig is, dus voldoet aan gemaakte afspraken vanuit wet- en regelgeving en bijvoorbeeld contractafspraken
  3. doelmatig en gepast is


Op dit moment werken we als proef al samen met een aantal ziekenhuizen, waaronder het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en Ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo. 

Lees ook:

Zorgverzekeraars leggen controle neer bij aanbieders (www.skipr.nl)

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.