Ouderen vitaler na opname in ziekenhuis

dame in rolstoel en mantelzorger

De komende jaren verdriedubbelt het aantal ouderen in de Achterhoek. De vergrijzing gaat hier harder dan in de rest van Nederland. Ouderen zullen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Een ziekenhuisopname kan ze extra kwetsbaar maken. Het project Transmurale Zorgbrug wil voorkomen dat ze na thuiskomst verder achteruit gaan.

1 maart 2016
Elk jaar wordt in Nederland 14% van de 65-plussers (acuut) opgenomen in het ziekenhuis. Dat is voor hen een ingrijpende gebeurtenis. Die nog door kan werken als ze weer thuis zijn. Het klinkt tegenstrijdig – want moet je niet gewoon beter het ziekenhuis uitkomen dan dat je erin ging?

Toch ontstaat vaak door de ziekenhuisopname een bepaald functieverlies, dat zich thuis doorzet. Dat komt niet alleen door de ziekte of operatie, maar bijvoorbeeld ook door lange bedrust en plotselinge verwardheid. Met functieverlies bedoelen we achteruitgang in de dagelijkse activiteiten. Zoals vermoeidheid, minder goed lopen en niet meer zelf koken, aankleden of boodschappen doen.


Te veel accent op alleen de ziekte

Wat zien we in de praktijk? De zorg in het ziekenhuis richt zich vooral op de ziekte. Dan wordt bijvoorbeeld de longontsteking prima behandeld, maar is er te weinig aandacht voor andere problemen, zoals ondervoeding, passiviteit en geheugenverlies. Daardoor is er meer kans op complicaties.

Uit landelijke cijfers blijkt dat meer ouderen binnen drie maanden na de acute ziekenhuisopname overlijdt. Van de rest – we noemden het al – krijgt een aanzienlijk deel te maken met (blijvend) functieverlies. En ruim 20% komt kort na het ontslag opnieuw in het ziekenhuis.


Alles geregeld, geen onzekerheid

“Met de Transmurale Zorgbrug kunnen we dit verminderen of voorkomen”, zegt Chantal te Braake. Ze is verpleegkundig specialistgeriatrie, in Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk). Geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis.

Chantal is nauw betrokken bij het project Transmurale Zorgbrug, waaraan ook thuiszorginstellingen meedoen (Sensire, Careaz, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Buurtzorg, Livio):

Een verpleegkundige, gespecialiseerd in geriatrie, brengt de kwetsbare ouderen bij binnenkomst in het ziekenhuis goed in kaart. Signaleert die ouderdomsproblemen, dan neemt het ziekenhuis direct maatregelen om achteruitgang te voorkomen.

De wijkverpleegkundige maakt uitvoerig kennis met de patiënt in het ziekenhuis. En als het ontslag in zicht komt, zorgt de wijkverpleegkundige voor een begeleide overgang van het ziekenhuis naar huis. Dan volgt zorg die passend is bij de situatie.

Ook komt de wijkverpleegkundige bij de patiënt thuis de zorg evalueren en zo nodig bijstellen. Zo blijft goede, continue zorg gewaarborgd.

Ouderen zijn er blij mee

Deze aanpak – het is een landelijk project – is medio 2014 gestart in Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Inmiddels is het daar ingevoerd op meerdere afdelingen. Er zijn tot nu toe 30 oudere patiënten begeleid. Zijn ze tevreden? Chantal:

Zeker! Ze gaan met een vertrouwd gevoel naar huis, wetende dat de zorg goed geregeld is. Ze waarderen ook we de tijd nemen alles goed uit te leggen, dat geeft rust en houvast. 

Landelijk zie je dat deze aanpak de samenwerking tussen ziekenhuis, huisarts en wijkverpleging verbetert. Ouderen blijven ook thuis beter functioneren. En onderzoek toont aan dat er duidelijk minder sterfte is tot twee maanden na ontslag.

Alle reden om deze aanpak in te voeren op alle afdeling in Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

olivier van noort

Olivier van Noort

senior inkoper wijkverpleging, Menzis

Menzis stimuleert het project Transmurale Zorg. Juist de centrale rol van de wijkverpleegkundige is zo waardevol, omdat zij de patiënt weer ziet na het ziekenhuisontslag. Huisarts, ziekenhuis en wijkverpleging gaan meer als één systeem werken – één integrale aanpak dus, vanuit het perspectief van de patiënt.

transmurale zorgbrug

Lees meer zorgnieuws uit de Achterhoek op menzis.nl/achterhoek

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.