Zenderen voor betere zorg in Twente

thuiszorg

Het project Zenderen – vernoemd naar het gelijknamige dorpje, waar de eerste conferentie over vernieuwing van de zorg in Twente is gehouden – is inmiddels een begrip. Het brengt alle Twentse partijen die met de zorg te maken hebben bij elkaar. Samen gaan ze de zorg in Twente verbeteren.

1 maart 2016
Ook al staat de zorg in Nederland op een hoog niveau (we zijn wereldwijd een goede middenmoter), dat is dat nog geen reden om achterover te leunen. Er zijn bevlogen artsen, die ervan dromen de zorg te verbeteren, ziektes te overwinnen en hun patiënten een betere kwaliteit van leven te geven. Ook in Twente. Daar heeft een groep huisartsen de handen ineen geslagen en een helder doel geformuleerd: de zorg in de regio Twente moet anders. En het kán ook anders. Waarom? Veel zorgaanbieders werken soms nog langs elkaar heen – intensiever samenwerken zal veel verbeteren.


Herinrichten van Twents zorglandschap

De zorg sluit ook niet altijd goed aan op de behoeften van de patiënt. Die wil niet per se méér zorg, maar wel betere zorg en vooral: gezondheid. Maar hoe verbeter je de zorg? Ten eerste door professionals met elkaar te laten praten. Ideeën uitwisselen, goed naar elkaar luisteren, elkaar stimuleren.

zenderen zorgnetwerkDaarom was er in mei 2013 de eerste werkconferentie, in het Twentse dorpje Zenderen. ‘Zenderen’ is inmiddels een begrip en staat voor het overleg over het herinrichten van het Twentse zorglandschap.


Makkelijker contact

Er waren al drie werkconferenties, de laatste met inspirerende sprekers. Wie er aan meedoen? De huisartsen in de regio dus, maar ook Menzis, gemeenten, Huisartsenkring Twente en bestuurders van MST Enschede, ZGT Almelo en Hengelo, zorggroepen FEA en Thoon, GGZ-instellingen Mediant en Dimence, VVT-instellingen en Zorgbelang Overijssel (vertegenwoordigt de patiënten).

Op de conferenties worden makkelijker contacten gelegd, men weet elkaar te vinden. Ook zijn er themagroepen gevormd. Elke groep houdt zich bezig met een van de volgende onderwerpen: GGZ, ouderenzorg, jeugdzorg, spoedzorg en samenwerking tussen de eerste- en tweede lijn (denk aan goede afstemming tussen huisarts en specialist).


Wat levert Zenderen op?

De zoektocht naar de gezamenlijke ambitie is nog niet helemaal afgerond. Toch is het formuleren van één gezamenlijk doel dichtbij: de verschillende disciplines in de zorg beter op elkaar afstemmen. Daardoor zullen patiënten de zorg meer gaan ervaren als één vloeiend proces. Denk aan een goede overdracht na het ontslag uit het ziekenhuis, waarbij de huisarts de zorg overneemt en makkelijk advies kan inwinnen bij de specialist. Dergelijke ideeën worden nu uitgewerkt.

De huisartsen hebben ook aandacht gevraagd voor het vroeg vaststellen van dementie. Deze patiënten zijn in beeld bij de huisarts en vaak ook bij ziekenhuis of verpleegtehuis. Hoe kun je nu zorgen dat alle zorgaanbieders het vaststellen van dementie goed op elkaar afstemmen? Daarvoor is een stroomschema ontwikkeld, dat inzichtelijk maakt wie, wat en wanneer doet bij het diagnosticeren. Binnenkort kan elke zorgprofessional hiervoor een cursus volgen. Er zijn al meer dan 130 mensen geschoold en binnenkort worden er nog eens ruim 60 getraind – er is dus veel behoefte aan.

De zorg sluit ook niet altijd goed aan op de behoeften van de patiënt. Die wil niet per se méér zorg, maar wel betere zorg en vooral: gezondheid. Maar hoe verbeter je de zorg? Ten eerste door professionals met elkaar te laten praten. Ideeën uitwisselen, goed naar elkaar luisteren, elkaar stimuleren.
De zorg sluit ook niet altijd goed aan op de behoeften van de patiënt. Die wil niet per se méér zorg, maar wel betere zorg en vooral: gezondheid. Maar hoe verbeter je de zorg? Ten eerste door professionals met elkaar te laten praten. Ideeën uitwisselen, goed naar elkaar luisteren, elkaar stimuleren.
De zorg sluit ook niet altijd goed aan op de behoeften van de patiënt. Die wil niet per se méér zorg, maar wel betere zorg en vooral: gezondheid. Maar hoe verbeter je de zorg? Ten eerste door professionals met elkaar te laten praten. Ideeën uitwisselen, goed naar elkaar luisteren, elkaar stimuleren.
De zorg sluit ook niet altijd goed aan op de behoeften van de patiënt. Die wil niet per se méér zorg, maar wel betere zorg en vooral: gezondheid. Maar hoe verbeter je de zorg? Ten eerste door professionals met elkaar te laten praten. Ideeën uitwisselen, goed naar elkaar luisteren, elkaar stimuleren.
wyco de vries

Wyco de Vries

Begeleider Zenderen

Ik zie een grote bereidheid van de deelnemers aan Zenderen om in Twente belangrijke, maatschappelijk wenselijke veranderingen door te voeren. De organisatie van de zorg móet en kan beter. Patiënten ervaren de zorg nog te veel als verschillende eilandjes.

De patiënt wordt nog te vaak doorverwezen van de ene naar de andere zorgprofessional. Dan kan het gebeuren dat te veel zorgverleners met die ene patiënt bezig zijn, zonder dat ze dat van elkaar weten, laat staan dat ze hun behandeling op elkaar afstemmen. De zorgprofessionals kunnen daardoor niet samen verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat en schuiven de verantwoordelijkheid van zich af.

Dit kan de genezing van een patiënt vertragen. Het kan de kwaliteit schaden. En het kan de zorg onnodig duur maken. Als we in Nederland het zorglandschap niet anders organiseren, wordt de zorg almaar duurder. Dan betalen we over pakweg 15 jaar 40% van ons bruto inkomen aan zorg. Een initiatief als Zenderen, hoe pril ook, probeert dit tij te keren.

Door de patiënt als vertrekpunt te nemen: die wil meer gezondheid, met zo min mogelijk zorg. De patiënt wil ook een juiste diagnose en de juiste behandeling met het best mogelijke resultaat. En dat kan: met zorgverleners die nauw samenwerken en hun kennis en kunde goed op elkaar afstemmen.

Meer over Zenderen Zorgnetwerk op zenderen.net

Lees meer zorgnieuws uit Twente op menzis.nl/twente

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.