Evaluatie contracteringsproces 2015: beoordeling door zorgaanbieders

Hoe ervaren zorgaanbieders het contracteerproces van Menzis? Om daar inzicht in te krijgen doen we jaarlijks een tevredenheidsenquête. Ruim 80% van de zorgaanbieders die meededen aan het onderzoek geeft ons contracteerproces een ruime voldoende.

19 mei 2016

Net zoals voorgaande jaren deed Menzis een online onderzoek onder zorgaanbieders die digitaal een overeenkomst met ons zijn aangegaan voor het jaar 2016. Hiermee willen we inzicht krijgen in de tevredenheid van zorgaanbieders over het digitale contracteerproces en mogelijk verbeteringen inventariseren.

Net als voorgaande jaren konden zorgaanbieders met een korte vragenlijst het proces beoordelen. Huisartsen zijn dit jaar niet meegenomen in de evaluatie omdat de contractering van huisartsen na oktober werd afgerond.

Van de 5.431 verstuurde enquêtes hebben we er 1.989 ingevuld teruggekregen. Dit is een respons van 37%. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar toen  de respons 13% was. De meeste respons hebben we ontvangen van zorgaanbieders Fysiotherapie en GGZ.


Resultaten

We lichten een aantal uitkomsten toe:

 • 82% van de ondervraagde zorgaanbieders beoordeelt het gehele contracteerproces met een 7 of hoger, waarvan 50% een score geeft van 8 of hoger.
 • 75% van de ondervraagde zorgaanbieders heeft het contracteerproces als goed tot zeer goed ervaren. Vorig jaar was dit 69%
 • 32% ervaart het contracteerproces als beter in vergelijking tot het proces van andere zorgverzekeraars, 60% ervaart het proces als hetzelfde en 8% ervaart het proces als slechter.
 • Zorgaanbieders Hulpmiddelen en Mondzorg zijn het meest tevreden over het proces.
 • De meeste ontevredenheid is onder zorgaanbieders GGZ en Fysiotherapie. Uit de opmerkingen blijkt dat dit te maken heeft met de administratieve lasten die het proces met zich meebrengt.
 • 13% van de zorgaanbieders die een vragenlijst voor de contractering hebben ingevuld, vindt de vragenlijst te lang en 20% vindt dat de lijst te weinig antwoordmogelijkheden bevatte.
 • 10% van de zorgaanbieders is problemen tegengekomen tijdens het doorlopen van het proces. Dit aantal is hetzelfde als vorig jaar.
 • Vorig jaar gaf 20% van de aanbieders aan onvoldoende informatie te hebben ontvangen. Dit jaar is dat slechts 10%. Opvallend is dat toch 74% van de aanbieders aangeeft informatie te missen. Uit de opmerkingen blijkt dat het voornamelijk gaat om informatie over wijzigingen in het beleid ten opzichte van vorig jaar.
 • 70% van de zorgaanbieders heeft gekeken op de website menzis.nl/zorgaanbieders of bij de veelgestelde vragen. Vorig jaar was dit maar 57%.
 • 19% van de zorgaanbieders heeft, naast het bekijken van de website contact gezocht via telefoon, e-mail of het contactformulier. 51% van de zorgaanbieders had voldoende aan de informatie op de website. In totaal heeft een kwart van de aanbieders contact gezocht met een vraag of opmerking.
 • Menzis streeft ernaar om alle vragen die binnenkomen via e-mail, telefoon of het contactformulier binnen vijf werkdagen af te handelen. 75% van de zorgaanbieders geeft aan dat dit is gehaald, een kwart van de aanbieders geeft aan dat dit niet is gehaald.
 • Zorgaanbieders zijn tevredener over het contact per telefoon dan over het contact per e-mail of het contactformulier.


Vervolg

Over het algemeen blijkt uit de opmerkingen dat zorgaanbieders positief zijn over het digitale contracteerproces. Veel zorgaanbieders geven aan dat ze de digitale procedure prettig vinden. Wel wordt gevraagd om vereenvoudiging van het proces en administratieve lastenverlichting in de vorm van meerjarencontracten en meer uniformiteit onder zorgverzekeraars. Dit is een bekend aandachtspunt en we zijn hier volop mee bezig.


Sinds vorig jaar hebben we veel verbeteringen doorgevoerd in de informatievoorziening en communicatie. De informatievoorziening op de website is uitgebreid en beter vindbaar gemaakt en zorgaanbieders kunnen vijf dagen per week telefonisch contact opnemen met Menzis. Desondanks blijft dit een onderdeel waarop verbetering nodig is. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden waarop we de informatievoorziening en de bereikbaarheid tijdens de contracteerperiode nog meer kunnen aanpassen aan de wensen van zorgaanbieders.


Alle tips, wensen en opmerkingen die we hebben gekregen, zijn zeer waardevol voor ons. Wij nemen ze door en pakken ze waar mogelijk op. Ons doel is om het contracteringsproces in de toekomst makkelijker, sneller en eenvoudiger te maken voor zorgaanbieders. Alle deelnemers aan de enquête willen we dan ook hartelijk bedanken voor hun input. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.