Duidelijkheid over huisartsenzorg in de komende jaren

huisarts meisje

Regionale vertegenwoordigers van huisartsenorganisaties en Menzis hebben overeenstemming bereikt over de huisartsenzorg in 2018 en 2019. De afspraken leiden tot rust en continuïteit in de huisartsenzorg en bieden mensen die verzekerd zijn bij Menzis duidelijkheid.

6 april 2017

Tegelijkertijd blijft er ruimte om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en op specifieke regionale situaties.

Huisartsen en andere eerstelijns professionals verdienen het om goed te worden gefaciliteerd in het bieden van goede zorg en het mogelijk maken van innovatie. Daarom hebben we met huisartsenorganisaties afspraken gemaakt over beschikbare en benodigde capaciteit in huisartsenpraktijken, kwaliteit, beperking van administratieve lasten en toename van kostenbewustzijn.

Doel is te komen tot waardegerichte zorg voor patiënten en professionals: zorg met de juiste verhouding tussen de gezondheidsuitkomsten die worden behaald en de kosten die worden gemaakt.

bertien dumas

Bertien Dumas

Menzis, manager zorg eerste lijn

Sinds september is door alle partijen veel werk verzet. We waren transparant over onze wederzijdse belangen, inzet en beperkingen en tegelijkertijd betrokken en scherp op de inhoud als dat nodig was.

Zo’n houding maakt het mogelijk om op langere termijn tot gedragen uitkomsten te komen ten behoeve van patiënten en verzekerden.

Aanbod contract voor de komende twee jaar

Ten opzichte van de huidige afspraken kent het contract voor 2018 en 2019 een aantal wijzigingen. Zo zijn de wijze van indexeren van tarieven afspraken gemaakt. Dat geldt ook voor het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Dit sluit nu beter aan bij de werkwijze van huisartsen.
Vooral de zorg aan kwetsbare ouderen krijgt aandacht de komende jaren en de extra ondersteuning van huisartsen door praktijkondersteuners somatiek (POH-S) wordt gecontinueerd. Een uitgebreide beschrijving is te vinden op de pagina over het zorginkoopbeleid van Menzis.

 

Convenant over zorginhoud komende vijf jaar

Naast het contract hebben Menzis en de huisartsenorganisaties afgesproken te werken aan een convenant voor de komende vijf jaar. Dit convenant  gaat over de zorginhoudelijke richting die betrokkenen samen uit willen gaan en over de stappen om dit mogelijk te maken.
Landelijke ontwikkelingen - zoals een nieuw regeerakkoord, uitwerking van kostenonderzoeken van de NZa, herijking van inschrijftarieven en besluitvorming over nieuwe betaaltitels Organisatie & Infrastructuur – zullen hierin worden meegenomen.
Net als naast het tweejarig contract, blijft Menzis naast het convenant regionaal  afspraken maken met zorgaanbieders om samen te werken aan regionale doelstellingen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.