Zorginkoopbeleid Zorgkantoor speelt in op wat mensen nodig hebben

dame in gesprek met thuiszorg

Op 1 juni publiceerde Menzis Zorgkantoor zijn zorginkoopbeleid voor de langdurige zorg voor de ruim twee miljoen inwoners in de regio’s Arnhem, Groningen en Twente in 2018. Het Zorginkoopbeleid 2018 speelt in op de regionale vragen, wensen en problemen van mensen – of mensen in hun nabije omgeving – die langdurige zorg nodig hebben. Hun zorgvraag is voor Menzis Zorgkantoor leidend.

8 juni 2017

De wijzigingen in het beleid voor komend jaar ten opzichte van 2017 zijn beperkt. Menzis Zorgkantoor zet de lijn door die jaar is ingezet, op weg naar meer waarde voor mens en maatschappij. Voor jong en oud, voor nu en in de toekomst. Betere zorg tegen, waar mogelijk, lage(re) kosten. Waarbij de kwaliteit van leven voorop staat, en niet de beperking of aandoening.


Thema's Zorginkoopbeleid 2018

Het Zorginkoopbeleid 2018 richt zich op een aantal thema’s. Het gaat het onder meer om continuering van de persoonsvolgende bekostiging, zodat klanten de zorgaanbieder kunnen kiezen die hen het meest aanspreekt en het beste bij hen past. Om organisaties te stimuleren om de basis op orde te hebben, persoonsgericht te werken, en innovatief en financieel gezond te zijn, gebruikt Menzis Zorgkantoor differentiatietarieven. Met oog voor wederzijdse samenwerking en vertrouwen wordt het beleid van meerjarenovereenkomsten voortgezet en doorontwikkeld.


Bekijk het visiedocument


Om organisaties te stimuleren om – in dialoog met klanten en met de wensen van de klant voor ogen – zich te blijven ontwikkelen, is Menzis Zorgkantoor in gesprek met de overheid om middelen beschikbaar te krijgen voor meer ontwikkelruimte. Dit alles om de klant en mensen in zijn of haar nabije omgeving zo goed mogelijk te ondersteunen. Zowel in het een-op-een contact, als via (onafhankelijke) cliëntondersteuning en ondersteuning van cliëntenraden. Die klantgerichtheid zal Menzis Zorgkantoor bij zichzelf en bij zorgaanbieders steeds verder ontwikkelen komend jaar.


Combinatie van landelijk kader en eigen regionale systematiek

Menzis Zorgkantoor formuleert samen met de andere zorgkantoren het landelijk inkoopkader. Gevoed door inbreng van klantorganisaties, de overheid en (branchepartijen van) zorgaanbieders formuleren de gezamenlijke zorgkantoren uitgangspunten en speerpunten voor goede zorg. Elk zorgkantoor kiest vervolgens in zijn regio zijn eigen systematiek om daar verder invulling aan te geven.

Menzis Zorgkantoor optimaal inspelen op de regionale problematiek en wensen van de inwoners die aangewezen zijn op langdurige zorg. Het regionale Inkoopkader Wlz 2018 beschrijft hoe het zorgkantoor dit doet voor de regio’s waarvoor Menzis Zorgkantoor verantwoordelijk voor is: Arnhem, Groningen en Twente. In geval van tegenstrijdigheden tussen het regionale en het landelijke deel, gaat het regionale deel voor.


Toelichting procedure

De komende weken – tot en met woensdag 21 juni – kunnen zorgaanbieders hun vragen, opmerkingen of bezwaren met betrekking tot het Inkoopkader en/of de inkoopprocedure insturen. Deze beantwoordt Menzis Zorgkantoor vervolgens via de zogeheten Nota van Inlichtingen. Op 1 juli start dan de inschrijvingstermijn die uiteindelijk tot definitieve gunningen op 25 september 2017. Het landelijk inkoopkader, het reginaal inkoopkader en het visiedocument zijn te downloaden op de website van Menzis Zorgkantoor.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.