Alle zorg en ondersteuning eenvoudig geregeld

Domeinoverstijgende samenwerking getekend

mantelzorgmakelaar

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, zonder zorgen over uit welk potje dit betaald moet worden. Dat is de inzet van Opella (zorgdienstverlener), gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor Menzis.

11 december 2017

Klantvraag is leidend
De behoefte en vraag  van de klant staat voorop. En vervolgens wordt er gekeken wat er nodig is om dit te realiseren.  Eén plan en één regisseur voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Als het plan helder is, regelen de gemeente, zorginstelling, de verzekeraar en het zorgkantoor uit welke potjes dit gefinancierd moet/kan worden.

Ouderen  en chronisch zieken hebben vaak  te maken met een veelheid aan professionele hulpverleners in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Deze organisaties worden bovendien op verschillende manieren gefinancierd en ze werken vaak onder verschillende voorwaarden. De huidige zorg is hierdoor ingewikkeld. Zorgdienstverlener Opella, gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor Menzis willen  daarom samenwerking verbeteren om de kwaliteit van leven van de klant met goede zorg te ondersteunen. De vraag van de klant en de ondersteuningsmogelijkheden van de mensen in zijn directe omgeving, bepalen de invulling van de vraag. De uitdaging is om de zorg en ondersteuning samenhangend te organiseren, zodat voor de klant, familie en andere naasten, optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden.

Maatwerk
In Bennekom startte Opella in 2017 met elf klanten deze manier van werken onder de naam ‘Thuis geven’. In 2018 krijgen enkele honderden klanten in de gemeente Ede deze manier van werken ook aangeboden. De aanpak past goed bij Opella die al jaren stappen maakt om meer en meer klantvolgend te werken en maatwerk te leveren. De aanpak past ook goed bij het beleid van de gemeente Ede om de vragen van klanten rondom zorg en ondersteuning echt in samenhang te beantwoorden. Een ander voorbeeld daarvan is de pilot die op dit moment wordt gehouden in de wijk Ede-West, waarbij zorgprofessionals ruimte krijgen voor maatwerk voor de klant. De betrokken zorgorganisaties werken samen, stimuleren zelfredzaamheid van klanten en initiatieven van wijkbewoners en zoeken verbinding met anderen in de wijk, zoals kerken en vrijwilligersorganisaties.

Samenwerking met huisarts
De regisseur is voor klanten de regisseur én vast aanspreekpunt , die de afspraken met klant en familie vastlegt in één plan. Daar wordt ook concreet naar gehandeld, geen vage afspraken. De regisseur heeft de bevoegdheid om meerdere vormen van zorg en ondersteuning in te zetten als dat nodig is en dit snel te regelen. De regisseur betrekt tijdig de huisarts en kan de huisarts ondersteunen door het overzicht te houden van de zorg en ondersteuning.

Praktijkvoorbeeld
Mevrouw Jansen (93) heeft dementie en woont zelfstandig met haar man (90). Vier ochtenden per week heeft ze dagbesteding buiten de deur, waarvoor vervoer is geregeld. Ook is er hulp bij het huishouden en thuiszorg. De zorg voor zijn vrouw valt meneer Jansen steeds zwaarder. Als hij het moeilijk heeft, belt hij zijn zoon. De zoon heeft zelf gezondheidsproblemen en het dreigt hem allemaal teveel te worden. Hij wil graag dat zijn ouders kiezen voor een verpleeghuis. Meneer en mevrouw Jansen willen graag zelfstandig blijven wonen.

De regisseur bespreekt en spreekt af met de familie Jansen wat er nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vervolgens kan zij de afspraken die worden gemaakt ook direct regelen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.