GCA en MCA dragen zorg asielzoekers na 9 jaar over

rivier in midden Nederland

Op 31 december 2017 om 23:59 sluiten GezondheidsCentrum Asielzoekers en MCA de deuren en dragen de eerstelijnszorg voor asielzoekers over aan Arts en Zorg. Zij gaan de zorg verlenen onder de noemer GZA; GezondheidsZorg Asielzoekers.

11 december 2017

Overdracht
Er is alles aan gedaan om de overdracht van de zorg aan Arts en Zorg zorgvuldig, en met het belang van de patiënt -de asielzoeker- voorop, vorm te geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat we de telefoonnummers die de patiënten kennen van GC A hebben overgedragen, zodat er in dat opzicht voor de patiënt niets verandert. Uiteraard dragen we de patiëntendossiers over en zorgen we voor een warme overdracht van patiënten bij wie we dat vanuit onze professie nodig achten.
In de afgelopen jaren hebben we veel kennis opgebouwd en vastgelegd. Deze willen we niet verloren laten gaan en deze geven we mee aan onze medewerkers zodat zij de kennis en kunde mogelijk kunnen inzetten binnen andere banen of rollen in de maatschappij.


GCA

We hebben met veel toewijding in de afgelopen 9 jaar, in opdracht van COA, gewerkt aan het verlenen van de eerstelijnszorg samen met andere zorgprofessionals en ketenpartners. Er is gewerkt vanuit een gemeenschappelijke missie: de asielzoekers passende zorg bieden. We hebben de zorg zo georganiseerd dat het zoveel mogelijk aansluit op de reguliere zorg, zodat de overgang niet te groot is als ze een verblijfstatus krijgen. Ingegeven vanuit de gedachte dat eigen regie belangrijk is, maar zeker met gevoel voor en kennis van de omstandigheden waarin ze verkeren. We zijn er trots op dat we deze zorg altijd, op een kwalitatief hoog niveau, hebben kunnen bieden.

MCA
MCA heeft het zorgverzekeraarsdeel van het contract met het COA onder haar hoede. Zoals de polis- en verzekerdenadministratie, en het betalen van declaraties aan zorgaanbieders. Daarnaast adviseert MCA het COA over de samenstelling het verzekeringspakket en over de zorgkosten. Met pilots en projecten hebben wij de afgelopen jaren geholpen om problemen bij de hoge instroom van vluchtelingen op te lossen, maar ook om de kosten zo veel mogelijk te reduceren en de kwaliteit op peil te houden. Het was een uitdaging om de zorg steeds landelijk - dus bij alle asielzoekerscentra - beschikbaar te maken.

Verbeteren van de zorg
Samen met zorgaanbieders en koepelorganisaties van zorgaanbieders, hebben we kansen gegrepen om de zorg verder te verbeteren. Zo is MCA de aanjager geweest van samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg. Er is twee jaar gewerkt aan een convenant, waarin alle zorgaanbieders in de keten van de geestelijke gezondheidszorg meedoen. Het is inmiddels door 60 partijen ondertekend. De afspraken gaan over specifieke kwaliteitseisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen als zij geestelijke gezondheidszorg aan asielzoekers willen leveren, welk aanbod zij moeten doen, hoe preventieve zorg eruit zou moeten zien, maar ook de kwaliteit van de overdracht en de bereidheid clienten naar elkaar te verwijzen.

Nog wel bereikbaar
Na 1 januari gaat MCA verder in afgeslankte vorm. Zo kunnen we het ‘nazorgcontract’ met het COA uitvoeren. Dat loopt tot medio 2020 en is nodig om declaraties af te wikkelen, relaties af te hechten met bijvoorbeeld gemeenten waar nog pilots lopen, financiële zaken af te ronden en vragen telefonisch te beantwoorden.
Op de website van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) staat alle informatie. ( www.rzasielzoekers.nl ).
Van 1 januari tot 1 april 2018 wordt er vanuit het hoofdkantoor van GC Anog een aantal ondersteunende processen voortgezet. Dat zijn vooral de administratieve afwikkeling en processen rondom personeel, financiën en ICT.

Bedankt
We bedanken iedereen voor de medewerking en samenwerking in de afgelopen 9 jaar en we wensen de nieuwe zorgverlener GZA succes. We vertrouwen er op dat de zorg aan asielzoekers ook de komende jaren in goede handen is.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.