Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en Menzis brengen zorg samen dichterbij

Op woensdag 13 december heeft Menzis een driejarige samenwerkingsovereenkomst, genaamd 'Samen Beter', ondertekend voor de regio Gelderse Vallei. Zorgbelang Gelderland/Utrecht is ook betrokken en adviseert de partijen over de meerwaarde voor patiënten. Met deze samenwerking hopen we beter in te spelen op de veranderende zorgvraag van patiënten en inwoners.

19 december 2017

We streven er naar zorg dichterbij huis te leveren. En niet ingegeven vanuit de bestaande situaties, zoals een ziekenhuis en een huisartsenpraktijk. We starten bijvoorbeeld projecten waar patiënten in de huisartspraktijk terecht kunnen voor een gezamenlijk spreekuur van medisch specialist en huisarts. Daarmee kunnen onnodige verwijzingen voorkomen worden. Als het toch nodig is om behandeld of opgenomen te worden in een ziekenhuis, dan proberen we dit zo kort mogelijk te doen. Dat past binnen de visie op positieve gezondheid. Daarmee zetten we in op het bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten. Ook hier geldt, zoveel mogelijk dichtbij huis. En daarbij ondersteund door partijen zoals de thuiszorg, huisarts en ziekenhuis.

Uitgangspunten
De regionale zorgagenda wordt samen met patiënten en betrokkenen uit eerste en tweede lijn regelmatig geactualiseerd en voldoet aan de uitgangspunten van triple aim:
1. de kwaliteit van zorg blijft gelijk of verbetert;
2. de regionale zorgkosten binnen de totale zorgketen dalen of groeien minder snel;
3. de gezondheidstoestand van de populatie verbetert.

Thema’s
Afgelopen jaar hebben we aansluiting gezocht bij lopende initiatieven die zich richten op de transitie van de tweede lijn naar de eerste lijn en/of nieuwe vormen van samenwerking over de domeinen heen. Op basis hiervan zijn in 2018  vier hoofdthema’s vastgesteld waar we ons op gaan richten:
1. Ouderenzorg
2. Bewegen
3. Hart en Vaten
4. Anderhalvelijnszorg
Binnen elk thema lopen momenteel meerdere projecten en pilots. Succesvolle pilots worden met input van de betrokken zorgverleners, omgezet naar een voor de regio passend model.

Voor mobiel graag portret weergave gebruiken als u wilt chatten.
Connectie maken
Let op! Op mobiel kan de verbinding verloren gaan, als u een andere app opent of een andere pagina.
Medewerker is aan het typen
Chat reeds actief

U heeft al een chat scherm open in een andere tab. U kunt maar 1 chat venster actief hebben.

Stoppen met chat?

Weet u zeker dat u de chat wilt stoppen?

..

{1}

{2}

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy