Menzis, gemeente Oldenzaal en WBO verwachten stijging vraag naar de combinatie wonen en zorg

gezond ouder worden

Afgelopen half jaar is in opdracht van de gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Menzis onderzoek gedaan naar de behoefte van wonen en zorg in Oldenzaal. Dit onderzoek is afgerond en hieruit komt naar voren dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren hoger is dan het huidige aantal beschikbare geschikte woningen.

25 januari 2018

Behalve onderzoek op basis van (kwantitatieve) cijfers, is ook gebruik gemaakt van cliëntenpanels en inbreng door professionals van zorgpartijen en welzijnsinstellingen.

 

Conclusies & aanbevelingen

Eric Veldboer, regiomanager Twente van Menzis; ‘We zien dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren toeneemt. Op dit moment zijn er onvoldoende woningen geschikt om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De opgave ligt in het aanpassen van bestaande woningen en vastgoed en bij nieuwe plannen rekening te houden met de toekomstige vraag. Het is goed dat we nu, in een vroeg stadium een beeld hebben van de behoefte en het aanbod.”

 

Woningen voor ouderen

Voor ouderen geldt dat er zowel voor verpleeghuiszorg (intramuraal wonen) als voor o.a. aanleunwoningen (beschut wonen) een steeds groter tekort aan woonruimte ontstaat. De vraag naar het aantal woningen die al geschikt is voor langer zelfstandig wonen neemt toe.

 

Woningen voor Geestelijke Gezondheidszorg en Verstandelijk Gehandicapten    

Voor deze doelgroepen geldt dat er op dit moment al een tekort aan woonruimte is. Dit is zowel in instellingen, als in beschutte woonvormen met begeleiding aan huis. Er is op de korte termijn behoefte aan flexibel in te zetten aanbod.

 

Woningen voor jongeren uit Jeugdzorg 

Ook is er meer woonruimte nodig voor jongeren die uit Jeugdzorg komen, al dan niet met begeleiding. Daarnaast zijn er woningen nodig die ruim genoeg zijn voor pleeggezinnen of om in te zetten als gezinshuis.

 

In gesprek met gemeenten, GGZ en WLZ instellingen

Menzis neemt de resultaten van het onderzoek mee in haar gesprekken met gemeenten en instellingen in de GGZ en WLZ. We verwachten dat deze uitdaging bij meerdere gemeenten speelt. En door in een vroeg stadium in gesprek te gaan willen we het probleem proberen voor te blijven.

 

Samen met de gemeenteraad van Oldenzaal en betrokken professionals wordten de doelen voor de komende jaren bepaald, waarna gezamenlijk aan de slag wordt gegaan met acties vanuit een uitvoeringsprogramma.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.