Parkinsonzorg anders georganiseerd: dichterbij en eenvoudiger

zorg parkinson

De zorg voor patiënten met Parkinson wordt anders georganiseerd. Dichtbij en eenvoudig als het kan, en verder weg en complex als het moet. Hiervoor krijgt Punt voor Parkinson Groningen de komende drie jaar extra financiering van onder meer Menzis.

23 maart 2018

Punt voor Parkinson is opgericht, omdat het aantal Parkinsonpatiënten in ons land naar verwachting stijgt van 50.000 nu naar 75.000 in 2025. Daarnaast zetten maar liefst 19 zorgdisciplines zich in voor de zorg aan deze mensen. En dat vraagt om betere coördinatie en afstemming, zodat de kwaliteit van de zorg op peil blijft en de kosten niet stijgen.

Sterkere zorgketen
Kern van de nieuwe vorm van Parkinsonzorg is dat er voor iedere patiënt een Transmuraal Zorgdossier Parkinson komt, gecoördineerd vanuit Punt voor Parkinson. Het streven is bovendien om de eerstelijnszorg meer in te zetten dan nu het geval is. Hiervoor wordt een transmuraal Parkinsonteam opgezet; met een neuroloog, Parkinsonverpleegkundige, huisarts, specialist Ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige en apotheker. Dit team gaat kennis en protocollen delen met alle betrokken medewerkers in de eerste lijn en is permanent voor hen beschikbaar. Dit versterkt de hele keten.

Kwaliteit van leven omhoog
Het uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van leven van patiënten verbetert, doordat zij betere zorg ontvangen, langer thuis kunnen blijven wonen en minder vaak in ziekenhuis of verpleeghuis worden opgenomen. En dat zonder stijging van kosten. Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Menzis en sluit perfect aan bij onze visie.

Steun in de rug
Punt voor Parkinson Groningen werkt sinds 1 januari als eerste specialistische kenniscentrum in Nederland op deze manier, voor een periode van drie jaar. De nieuwe prestatiefinanciering die het hiervoor onder andere van Menzis krijgt, is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit. En dat is een steun in de rug om dit model ook verder in ons land uit te rollen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.