Zorginkoopbeleid 2019: waardegerichte zorg centraal

zorginkoopbeleid 2019

Vandaag publiceert Menzis het zorginkoopbeleid voor 2019. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. Voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en in de toekomst.

29 maart 2018

Daarom maken we afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit, de uitkomsten en de betaalbaarheid van de zorg. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling noemen we waardegerichte zorg.

Mijlpaal in samenwerking
Wij informeren zorgaanbieders graag tijdig over ons zorginkoopbeleid voor 2019; de NZa vraagt zorgverzekeraars dit ook vóór 1 april te doen. Zo hebben zorgaanbieders aan de start van het zorginkoopproces duidelijkheid over het verloop ervan. Daarnaast zorgen we ervoor dat het beleid aan de voorwaarden voldoet. De publicatie ervan is een belangrijk, jaarlijks terugkerend moment in onze samenwerking.

Extra waarde concreet gemaakt
Vorig jaar hebben we een nieuwe visie op zorginkoop gepresenteerd, waarin waarde centraal staat. Vanuit het zorginkoopbeleid 2019 geven we waardegerichte zorg verder vorm, samen met zorgaanbieders en patiënten. Komend jaar gaan we meer concrete voorbeelden van waardegerichte zorg tonen. Denk aan behandelingen die we al waardegericht inkopen, zoals die van heup- en knieartrose en staar. Of de waardegerichte meerjarenafspraken met bijvoorbeeld Lentis en het Martini Ziekenhuis.

Aftrap contracteerproces
Deze publicatie is een belangrijk moment, maar vóóral de start van ons contracteerproces voor 2019. De komende maanden gaan we de afspraken vormgeven, komen zorgaanbieders met vragen bij ons, kunnen nieuwe zorgaanbieders zich aanmelden en worden uiteindelijk overeenkomsten getekend. Op 12 november 2018 maken we bekend met welke zorgaanbieders een contract is gesloten voor 2019.

Betere uitkomsten per zorgsoort
In ons zorginkoopbeleid beschrijven we specifiek per zorgsoort hoe we komend jaar samen met zorgaanbieders betere gezondheidsuitkomsten voor onze klanten willen realiseren. In de inkoopdocumenten per zorgsoort staan de wijzigingen voor 2019 ten opzichte van 2018, de inkoopeisen en natuurlijk de contracteerprocedure en -planning. Het is mogelijk dat we hierin de komende periode nog aanpassingen doorvoeren op basis van onze verzekeringsvoorwaarden, wettelijke wijzigingen of andere landelijke ontwikkelingen.

Wat betekent waardegerichte zorg voor jou?
Onlangs hebben we via nieuwsbrieven en social media een oproep gedaan en gevraagd aan zorgaanbieders en andere betrokkenen wat waardegerichte zorg voor hen betekent. Hierop zijn veel mooie, inhoudelijke en ook persoonlijke reacties gekomen. Binnenkort volgt op het zorgaanbiedersdeel van onze website een terugkoppeling van de input. Sommige thema’s raken onze huidige manier van werken. Andere thema’s of suggesties nemen we mee gedurende het jaar of zelfs al richting de voorbereidingen voor onze zorginkoop voor 2020.
In deze video licht Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis, zíjn visie op waardegerichte zorg toe:

Meer weten?
Onze visie op zorginkoop
Ons zorginkoopbeleid 2019 per zorgsoort
Onze waardegerichte afspraken uit de praktijk

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.