Ruim 62.000 mensen sporten via sportieve programma's Menzis, waarvan ruim 5.000 in de Achterhoek

“Deelname mogelijk maken voor kwetsbare groepen”

Menzis wil als coöperatie zonder winstoogmerk meer toegevoegde waarde bieden voor mens en maatschappij. Naast goede en betaalbare zorg zet Menzis zich optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken.

21 december 2018

Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid  bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Onder andere met het online gezondheidsprogramma SamenGezond biedt Menzis gezonde  ondersteuning. Ook werken we samen met partners aan sportieve programma’s om mensen structureel meer te laten bewegen. Het afgelopen jaar heeft dat beleid ertoe geleid dat ruim 60.000 mensen structureel zijn gaan sporten.

Beweegscore 2018
Mensen die aan een activiteit meededen: 138.624
Mensen die hierdoor structureel zijn gaan sporten: 62.731

Drempels wegnemen voor kwetsbare groepen
Door mensen enthousiast te maken voor een sport, drempels weg te halen om deel te kunnen nemen en het realiseren van een structureel aanbod werken we gericht toe naar een structurele sportdeelname. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor mensen die een belemmering hebben om te gaan sporten, zoals jongeren met een fysieke of mentale beperking of eenzame ouderen. Samen met de sportieve partners en partners uit het sociale domein en zorgdomein maken we een sportieve leefstijl mogelijk voor deze kwetsbare groepen.

Oldstars, walking football
Met het Nationaal Ouderenfonds werken we samen  om ouderen via OldStars, walking football weer in beweging te krijgen en meer sociale contacten op te doen. Ruim 3.500 senioren (60+) beoefenen inmiddels wekelijks  deze voetbalvorm. Uit een onlangs gehouden onderzoek door Het Nationaal Ouderenfonds (december, 2018) blijkt dat bijna driekwart van de deelnemers meer sociale contacten hebben door deelname aan OldStars, walking football en meer dan 60% geeft aan dat hun lichamelijke conditie is verbeterd.

Voor kinderen
Met Special Heroes werken we al ruim 10 jaar samen om kinderen met een beperking structureel te laten sporten. Dankzij dit stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkscholen sporten inmiddels meer dan 32.000 kinderen wekelijks. Dankzij onze samenwerking met het Jeugdfonds Sport kunnen inmiddels 1.000 kinderen met een financiële drempel structureel sporten.

Andere partners
Om mensen uit achterstandswijken in beweging te krijgen organiseren we met partners (o.a. voetbalclubs, KNLTB) sportieve activiteiten in de wijken om ze te enthousiasmeren voor sport. Met deze en andere partners zorgden we er dit jaar voor dat voor ruim 62.000 mensen sport nu een vast onderdeel in hun leven is.

Achterhoekers in beweging
In 2018 kwamen 5.129 Achterhoekers met Menzis in beweging van wie er nu 5.074 vast sporten bij een sportclub. Dat gebeurde in de Achterhoek via onze samenwerking met deze partners:
- KNLTB: 2.136
- Special Heroes: 2.685
- Oldstars, walking football: 220
- Jeugdfonds Sport (regionaal): 33

Ook aan onze korte activiteiten deden Achterhoekers mee:
- Achterhoek in Beweging, Achterhoekse voetbalnacht: 55

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.