Schakelafdeling voor oudere patiënten spoedeisende hulp Martini Ziekenhuis

Man duwt oudere vrouw, die in een rolstoel zit

Zorggroep Groningen opende op 17 april jl. een schakelafdeling in Maartenshof voor oudere patiƫnten die op de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis terechtkomen, maar geen medische behandeling in het ziekenhuis nodig hebben.

23 april 2019

Zij worden niet opgenomen in het ziekenhuis, maar kunnen terecht in Maartenshof. Daar stelt een behandelteam van Maartenshof vast welke zorg en behandeling de patiënt nodig heeft. Maartenshof verwijst de patiënt vervolgens door naar de best passende vervolgplek.

Meer tijd voor diagnose
Te veel ouderen belanden onterecht in een ziekenhuisbed na bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH).  Reden hiervoor is dat ouderen vaak een onduidelijke zorgvraag hebben. Op de SEH is beperkt tijd om te onderzoeken wat er precies met de oudere patiënt aan de hand is. Als er geen medische reden is om de oudere patiënt op te nemen in het ziekenhuis,  kan  de geriater op de SEH besluiten om de patiënt een plek te geven op de schakelafdeling. Jos Verkuyl, klinisch geriater in het Martini Ziekenhuis: ‘Als ouderen geen medische behandeling nodig hebben, is een verblijf in het ziekenhuis niet wenselijk. We zien meer risico op verwardheid en vallen, en in het ziekenhuis is de kans op het oplopen van infecties groter.’ Na een eerste diagnose en behandeladvies op de SEH stelt het behandelteam op de schakelafdeling in Maartenshof binnen vijf werkdagen een advies- en behandelplan op en verwijst de patiënt door naar de beste passende vervolgplek. Dat kan zijn terugkeer naar huis, eventueel met passende zorg, of andere vormen van kortdurend of langdurend verblijf bij Zorggroep Groningen of een andere zorginstelling.

Ziekenhuisopname kwetsbare oudere voorkomen
‘We willen hiermee onnodige ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen voorkomen’, aldus Jessica Verhage, specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Groningen. ‘De oudere patiënt heeft vaak meerdere aandoeningen die op elkaar van invloed zijn en beperkingen geven. Op de schakelafdeling in Maartenshof hebben we meer tijd voor observatie van die beperkingen en het opstellen van een behandelplan. Ook hebben we veel kennis en ervaring met zorg en behandeling voor ouderen. Bovendien is het leefklimaat aangenamer dan in een ziekenhuissetting en voelt men zich hier vaak prettiger. Nu komt het nog te vaak voor dat ouderen onterecht in een ziekenhuisbed terechtkomen. Dat is niet wenselijk.’

In samenwerking met Menzis
Zorggroep Groningen, Martini Ziekenhuis en Menzis hebben deze nieuwe schakelafdeling in nauwe samenwerking ontwikkeld. Menzis ondersteunt deze aanpak, omdat hiermee de kwaliteit én de effectiviteit van zorg toenemen. ‘Het ziekenhuis is niet de juiste plek om ouderen voor langere tijd te observeren en de juiste vervolgzorg te bepalen. Eenmaal opgenomen blijven ouderen dan onnodig in het ziekenhuis of komen soms op de verkeerde plek terecht. De schakelafdeling in Maartenshof maakt dat deze groep direct verzekerd is van de juiste zorg op de juiste plek,’ aldus Marcel Bosma, senior zorginkoper bij Menzis.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy