Samen zorgen voor de Achterhoek

Bouwen aan goede zorg

In de Achterhoek werken we samen met zorgverleners, gemeenten en andere partijen om uw zorg goed en dichtbij te houden.

Samen met gemeenten

Gemeentepolis

De meeste Nederlandse gemeenten bieden samen met zorgverzekeraars een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking: de Gemeentepolis. Zo houden we ook voor deze groepen mensen goede zorg toegankelijk. In de gemeenten in de Achterhoek verzorgt Menzis de Gemeentepolis. Meer informatie over de Gemeentepolis leest u op gezondverzekerd.nl.


Werkagenda

Met gemeenten in de regio Achterhoek werken we samen aan een goede samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociaal domein van gemeenten. De afspraken daarover zijn vastgelegd in de werkagenda 'Samenwerking Menzis, gemeente en regio's'. Voorbeelden van thema’s en actuele projecten uit die samenwerking:

  • de inkoop van (niet-toewijsbare) wijkverpleegkundige zorg
  • de positionering van de wijkverpleegkundige in de sociale wijkteams van gemeenten
  • een gerichte aanpak om (kwetsbare) ouderen veilig en prettig zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen
  • het voorkomen van uitval van mantelzorgers van ouderen met (beginnende) dementie

Samenwerkingsverbanden:

In oktober 2014 is een intentieverklaring getekend tussen Menzis en de zorgorganisaties Azora, Sensire, Huisartsenvereniging Oude IJssel en het Slingeland Ziekenhuis. Het doel is samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig zorglandschap in de West-Achterhoek. Lees meer over dit initiatief.

we helpen
Wehelpen.nl wil helpen vanzelfsprekend maken. De website maakt het makkelijk om hulp te vragen, aan te bieden of te organiseren. Op wehelpen.nl kunt u aangeven dat u best iemand een handje wilt helpen. Of waar u zelf hulp bij kunt gebruiken. WeHelpen is opgericht door diverse partijen waaronder Menzis en Rabobank. Kijk op wehelpen.nl voor uitleg en om u aan te melden.

Ziekenhuizen, huisartsen en Menzis zijn in 2014 het project Nog Beter in de Achterhoek gestart. Het doel van dit project is kwalitatief hoogwaardige, betaalbare zorg zo dicht mogelijk bij huis te blijven bieden. Lees meer over Nog Beter in de Achterhoek op onze website.

Eind 2011 hebben circa 150 Achterhoekse partijen het Convenant Achterhoek 2020 getekend. De Achterhoek draagt de status krimpregio. Lees meer op achterhoek2020.nl

Het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) en Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk) zijn in gesprek over een verregaande vorm van samenwerking. Beide ziekenhuizen hebben te maken met toenemende kwaliteitseisen, een grotere zorgvraag en nieuwe technologische mogelijkheden. De schaalgrootte van beide ziekenhuizen maakt het waarschijnlijk lastig om op termijn voor alle specialismen ‘goede zorg dichtbij’ te garanderen. Door samen te werken, ontstaat een sterke ziekenhuisorganisatie in de Achterhoek en kan dat wel.

Uitgangspunt is dat er in de Achterhoek twee volwaardige ziekenhuizen blijven bestaan. Beide ziekenhuizen leveren alle benodigde basiszorg en behandeling, waaronder geboortezorg, spoedeisende hulp en Intensive Care. Uw hulp is nodig We doen dit samen, ook samen met u. Als inwoners van de Achterhoekse regio krijgt u gelegenheid om mee te praten over de ontwikkelingen. We luisteren naar uw vragen, zorgen en behoeften. Deze nemen we mee in onze plannen. Regelmatig houden we u op de hoogte van de vorderingen. Speciaal hiervoor hebben wij een online platform. Kijk op www.medemenz.nl voor meer informatie.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.