Samen zorgen voor Twente

Bouwen aan goede zorg

In Twente werken we samen met zorgverleners, gemeenten en andere partijen om uw zorg goed en dichtbij te houden.


Samen met gemeenten

Gemeentepolis
De meeste Nederlandse gemeenten bieden samen met zorgverzekeraars een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking: de Gemeentepolis. Zo houden we ook voor deze groepen mensen goede zorg toegankelijk.

In de gemeenten in Twente verzorgt Menzis de Gemeentepolis. Meer informatie over de Gemeentepolis leest u op gezondverzekerd.nl.

Werkagenda

Met gemeente Enschede werken we samen aan een goede samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociaal domein van gemeenten. De afspraken daarover zijn vastgelegd in de werkagenda 'Samenwerking Menzis, gemeente en regio's'. Voorbeelden van thema’s en actuele projecten uit die samenwerking:

  • de inkoop van (niet-toewijsbare) wijkverpleegkundige zorg
  • de positionering van de wijkverpleegkundige in de sociale wijkteams van gemeenten
  • een gerichte aanpak om (kwetsbare) ouderen veilig en prettig zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen
  • het voorkomen van uitval van mantelzorgers van ouderen met (beginnende) dementie

Samenwerkingsverbanden

Samen met de Huisartsenkring Twente en met andere partners in het Twentse zorglandschap werken we aan toekomstbestendige zorg in de regio Twente. Lees meer op zenderen.net en lees in onze nieuwsbrief voor zorgaanbieders een interview met Wyco de Vries.

we helpen
Wehelpen.nl wil helpen vanzelfsprekend maken. De website maakt het makkelijk om hulp te vragen, aan te bieden of te organiseren. Op wehelpen.nl kunt u aangeven dat u best iemand een handje wilt helpen. Of waar u zelf hulp bij kunt gebruiken. WeHelpen is opgericht door diverse partijen waaronder Menzis en Rabobank. Kijk op wehelpen.nl voor uitleg en om u aan te melden.

Met FC Twente brengen we mensen in beweging. Want beweging is een wapen tegen groeiende maatschappelijke problemen zoals overgewicht, gezondheidsklachten door een ongezonde leefstijl of sociale achterstand. Dat doen we via sportieve projecten die draaien om sport, gezondheid en educatie. 

fc twente scoren in de wijk
Extra aandacht hebben we daarbij voor de jeugd. Voor hen zijn profvoetballers vaak echte rolmodellen. Die voorbeeldfunctie zetten we via de projecten in om de jeugd in beweging te brengen en te houden. Zo maken we breedtesport van topsport en werken we samen aan een sportievere samenleving. Zo versterken we met elkaar de leefkracht van inwoners van Twente. Lees meer over onze projecten met FC Twente Scoren in de Wijk.

De ledenraad van Menzis is een actieve raad die zich laat informeren over de ontwikkelingen in de markt. Daarom gaat de Ledenraad regelmatig op werkbezoek. Het laatste bezoek van de Ledenraad in Twente was in juni van dit jaar. Lees verder: Ledenraad bezoekt Medisch Spectrum Twente

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.