Zo werkt de zorg

Ons zorgstelsel in vogelvlucht

Of u nu naar een huisarts, ziekenhuis, psychiater of verpleeghuis gaat, u wordt geholpen en uw kosten worden grotendeels vergoed. Maar hoe werkt dat eigenlijk achter de schermen? Het fundament onder ons zorgstelsel bestaat uit een aantal wetten:

  • de Zorgverzekeringswet
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Jeugdwet

In deze wetten zijn de verschillende soorten zorg en ondersteuning geregeld.

De zorgverzekeraar voert de Zorgverzekeringswet uit. Hiervoor bieden we de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. In de Zorgverzekeringswet staat dat alle Nederlanders verplicht zijn om een basisverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u er zelf voor kiezen om een aanvullende of een tandartsverzekering af te sluiten. Uw zorgverzekeraar bepaalt wat hierin wordt vergoed.

De overheid bepaalt elk jaar wat de basisverzekering vergoedt. In grote lijnen is dit: huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, verloskundige zorg, wijkverpleging, hulpmiddelen en medicijnen. De precieze vergoeding voor 2015 vindt u hier. Voor de zorg in de basisverzekering geldt een eigen risico. De hoogte hiervan wordt elk jaar bepaald door de overheid. Ook de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgtoeslag wordt bepaald door de overheid. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering. De overheid betaalt deze zorg.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De zorg uit de Wlz kan in een instelling of thuis geleverd worden. Ook kan een cliĆ«nt zelf de zorg organiseren met een persoonsgebonden budget. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Vraag hier een een CIZ-indicatie aan.

Voor het aanvragen van zorg kunt u met uw CIZ-indicatie terecht bij het Zorgkantoor van uw regio. Afhankelijk van de regio waarin u woont, krijgt u een zorgkantoor in de buurt toegewezen. Woont u in de regio's Arnhem, Groningen of Twente dan kunt u terecht bij het Menzis Zorgkantoor.

De gemeente regelt in de Wmo de zorg en ondersteuning die mensen thuis nodig hebben en die zij niet zelf kunnen organiseren. Denk aan begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen (GGZ).

De Jeugdwet regelt vrijwel alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren. Gemeenten voeren deze wet uit.

Basisverzekering

Dankzij de basisverzekering is iedere Nederlander verzekerd van dezelfde basiszorg. Iedereen betaalt voor dezelfde basisverzekering dezelfde premie, ongeacht ziekte, leeftijd of andere risicofactoren. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren in de basisverzekering. Naast deze acceptatieplicht hebben zorgverzekeraars een zorgplicht. Zij moeten voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden.

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders met het premiegeld dat u betaalt. Zij maken afspraken over de hoeveelheid, prijs en kwaliteit van de zorg die zij in een jaar nodig denken te hebben voor alle klanten samen. Zo weet u zeker dat u bij een zorgaanbieder terecht kunt, dat de kwaliteit goed is en dat u niet teveel betaalt.

De zorgverzekeraar die de beste afspraken maakt in de zorg, zal de meeste verzekerden aantrekken. Want elk jaar mag u overstappen naar een andere zorgverzekeraar. En dan kiest u natuurlijk voor de beste kwaliteit, prijs en service. Zo maken we samen de zorg steeds beter.  

Wat Menzis doet

In ons zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een duidelijke maatschappelijke opdracht. Menzis is dan ook meer dan alleen een zorgverzekeraar die voor zijn leden de zorgkosten betaalt. We behartigen hun belangen bij ziekte en gezondheid. Bovendien maken we ons sterk om goede zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Op onze website leest u hoe we dat doen.

Lees meer over gezondheid en zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.