Zorg nu en in de toekomst

Hoe ziet de zorg er straks uit?

De eisen die Twentenaren stellen aan de zorg veranderen. Om aan te kunnen blijven sluiten bij wat zij nodig hebben, verandert de zorg de komende jaren stapsgewijs met hen mee. Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit?

De grote lijn in alle veranderingen is dat een deel van de zorg zal verschuiven vanuit de ziekenhuizen naar de huisartsen. Daarbij wordt gekeken welke zorg veilig dichtbij geleverd kan worden, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum of door de huisarts. Hierbij gaat het vooral om chronische zorg, waarbij meerdere zorgaanbieders betrokken zijn. Ook wordt gekeken hoeveel van die zorg dan nodig is in de Twentse regio en welke behandelingen vooral nodig zijn.

Bij uw huisarts of in een gezondheidscentrum kunt u terecht voor veel van de zorg die u nu nog in het ziekenhuis krijgt. Alleen voor de complexe zorg gaat u nog naar het ziekenhuis. Het kan zijn dat u dan wat verder moet reizen naar een gespecialiseerd ziekenhuis, maar u weet wel zeker dat de kwaliteit goed is. De artsen behandelen voldoende patiënten en zijn ervaren, zodat zij goede kwaliteit kunnen leveren.


Specialisten in gezondheidscentra

arts en patient
In een gezondheidscentrum werken huisartsen samen met andere zorgaanbieders. Daardoor kunnen zij meer patiënten helpen en meer behandelingen aanbieden. Ook medisch specialisten gaan meer vanuit gezondheidscentra werken. U hoeft in de toekomst dus niet altijd meer naar de specialist in het ziekenhuis; de specialist komt naar het gezondheidscentrum bij u in de buurt. De specialist houdt hier regelmatig spreekuur en kan hier ook kleine ingrepen doen.

Even voorstellen: de praktijkondersteuner
Bestond een huisartsenpraktijk vroeger meestal uit alleen een huisarts en een assistente, tegenwoordig zit daar een heel team voor u klaar. Waaronder een of meer zogenoemde praktijkondersteuners. Maar wie zijn dat eigenlijk? En wat doen ze precies? Lees verder
  

Ketenzorg

artsen

Vanuit het gezondheidscentrum bieden de verschillende zorgaanbieders steeds meer samen een pakket van zorg dat is afgestemd op uw aandoening. Deze ketenzorg is er bijvoorbeeld voor nazorg bij hart- en vaatziekten, diabetes en COPD. Meerdere dokters buigen zich tegelijkertijd over uw aandoening en behandeling. U wordt dichterbij huis geholpen en er wordt beter samengewerkt rondom de patiënt.


Nieuwe technologieën

beeldscherm
Uw huisarts kan dankzij nieuwe technologieën steeds gemakkelijker op afstand met specialisten overleggen. Als u een verdacht plekje op uw huid heeft, kan de huisarts bijvoorbeeld een foto maken en deze voor beoordeling doorsturen naar de dermatoloog. Als de huisarts vermoedt dat u uw pols heeft gebroken, kan hij een röntgenfoto doorsturen naar de radioloog in het ziekenhuis.
 
Bij bijvoorbeeld borstkanker kan de huisarts het diagnostische onderzoek zelf doen. De huisarts kan de echo of mammografie doorsturen. Is er niets aan de hand, dan wordt u een ritje naar het ziekenhuis bespaard. Is er wel iets aan de hand, dan kan de huisarts snel een afspraak voor u inplannen. U kunt meteen naar de specialist.
 Voordeel is ook dat patiënten in het ziekenhuis sneller geholpen kunnen worden, omdat daar alleen nog patiënten komen waarbij meer onderzoek nodig is.

In Twente zijn al diverse initiatieven op dit gebied, bijvoorbeeld rondom osteoporosezorg en e-consults. Ook gaan ziekenhuizen en huisartsen meer gegevens met elkaar delen, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie.


Aandacht voor kwetsbare ouderen

pictogram scootmobiel
Regio Twente is benoemd tot voorbeeldregio in een Europees project voor innovatie en samenwerking op gebied van actief en gezond ouder worden. Het Roessingh in Enschede werkte al aan het opsporen van kwetsbare ouderen. Samen met de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en het ROC Twente zijn nu technologische toepassingen ontwikkeld, die ervoor zorgen dat deze hulpbehoevende ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Het gaat dan om bijvoorbeeld valpreventie voor ouderen of fysiotherapie op afstand, zodat ouderen thuis online hun oefeningen kunnen doen.


Zorg in de wijk

huis
De gemeente Enschede, Menzis en negen zorgaanbieders (V&V, GZ, GGZ) bundelen hun krachten om de zorg en ondersteuning voor inwoners van Enschede beter te organiseren. In drie wijken starten proefprojecten, waarin zorgaanbieders over de muren van hun eigen organisatie heen de zorg rondom de cliënt gaan regelen. De zorgaanbieders krijgen hiervoor een totaalbedrag voor de wijk. Zij kunnen vervolgens zelf kijken, op basis van een wijkplan, hoe ze mensen hiermee het beste kunnen helpen. De verwachting is dat dit niet alleen leidt tot een betere gezondheid en een grotere tevredenheid bij cliënten, maar ook tot lagere kosten omdat de zorg efficiënter wordt georganiseerd.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.