Fysio en oefentherapie tot 18 jaar

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Met advies en begeleiding van een fysio- of oefentherapeut kunt u beter bewegen. Hij of zij helpt u bij het herstellen van een operatie, oedeem of verlicht langdurige klachten. Op deze pagina leest u wat de vergoedingen zijn.

Bekijk ook:

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar (eventueel 9 behandelingen extra), bij bepaalde chronische aandoeningen: volledige vergoeding


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar (eventueel 9 behandelingen extra), bij bepaalde chronische aandoeningen: volledige vergoeding


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar (eventueel 9 behandelingen extra), bij bepaalde chronische aandoeningen: volledige vergoeding


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Vergoed vanaf de eerste behandeling

Bent u onder de 18 jaar? Dan geldt de vergoeding vanuit de Basisverzekering vanaf de 1ste behandeling. U krijgt maximaal 9 behandelingen vergoed. Als de klacht niet over is dan kunt u nogmaals maximaal 9 behandelingen ondergaan. Dit wordt door uw arts vastgesteld.

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 32 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Basisverzekering

U heeft recht op vergoeding van fysio- of oefentherapie vanuit de Basisverzekering als u lijdt aan een aandoening die staat op een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde lijst bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (chronische lijst). Uw therapeut kan u vertellen of uw aandoening in deze lijst staat. Als u een aandoening heeft die niet op deze lijst staat, heeft u recht op maximaal 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar. Als de eerste 9 behandelingen niet toereikend zijn, heeft u recht op nog eens maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar.

Let op: psychosomatische oefen- en fysiotherapie wordt alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Manuele therapie krijgt u per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar. 

 

Aanvullende verzekering

U heeft recht op vergoeding van fysio- of oefentherapie vanuit de aanvullende verzekering als het medisch noodzakelijke behandelingen betreft, die verbetering brengen. De aanvullende verzekering wordt pas aangesproken als u uw vergoeding uit de Basisverzekering volledig heeft benut. Het is mogelijk dat Menzis navraag doet over nut en noodzaak van de behandeling bij de therapeut. Zo zorgen we ervoor dat u de juiste behandeling krijgt en kunnen we de kosten voor u zo laag mogelijk houden.

 

Wat wordt niet vergoed?

U krijgt geen vergoeding voor behandelingen die niet als fysiotherapie of oefentherapie beschouwd worden. Denk aan het werken aan verbetering of behoud van de conditie in de vorm van medische fitness (hieronder vallen ook fysiofitness, slender you en groepszwemmen), UV-B behandeling, spatadertherapie, cranio-sacraaltherapie, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie en shockwave. 

Twijfelt u of een behandeling wel of niet vergoed zal worden, informeer dan bij uw therapeut of bel met de Menzis Klantenservice (088 222 40 40). We helpen u graag.

 • Het eigen risico is niet van toepassing bij fysio- en oefentherapie als u nog geen 18 jaar oud bent.
 • Een eigen bijdrage is ook niet van toepassing bij fysio- en oefentherapie onder de 18 jaar.

Zorgaanbieders met een contract

In de Zorgvinder vindt u een gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut bij u in de buurt. 

Naar de Zorgvinder

Gecontracteerde fysio- en oefentherapeuten staan ingeschreven bij het CKR, oftewel het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register Keurmerk Fysiotherapie. U kunt dit nakijken op www.defysiotherapeut.com.
Hetzelfde geldt voor kinderfysiotherapeuten, geriatrisch-,  oedeem-, manueel- of bekkentherapeuten. Tot slot kunt u voor oedeem- of littekentherapie ook terecht bij een huidtherapeut met de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ in Kwaliteitsregister Paramedici.

Voor sommige specifieke klachten kunt u het beste naar een therapeut die gespecialiseerd is in de behandeling van deze klachten. Bijvoorbeeld:

 • voor orthopedisch gerelateerde klachten kunt u terecht bij een manueel therapeut;
 • voor de motorische ontwikkeling van uw kind kunt u terecht bij een kinderfysiotherapeut/oefentherapeut;
 • als u als oudere te maken heeft met complexe gezondheidsproblematiek, kunt u terecht bij een geriatriefysiotherapeut;
 • voor bekken-gerelateerde klachten kunt u terecht bij een bekkenfysiotherapeut;
 • voor lymfoedeem-gerelateerde klachten kunt u terecht bij een oedeemtherapeut;

Heeft u klachten die samenhangen met stress en klachten zoals pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden? Dan kunt u terecht bij een psychosomatisch fysiotherapeut/oefentherapeut. Let wel, deze vergoeding kan alleen voortkomen uit een afgesloten aanvullende verzekering.

 

Zorgaanbieders zonder contract

Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut, dan heeft u recht op vergoeding als deze staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register Keurmerk Fysiotherapie. Voor oedeemtherapie en littekentherapie kunt u ook naar een huidtherapeut die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening 'Kwaliteitsgeregistreerd' heeft.

U heeft voor een vergoeding vanuit de Basisverzekering in de volgende gevallen een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, tandarts of bedrijfsarts:

 • als het gaat om een aandoening die staat op een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde lijst: bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering en uw specialist de diagnose gesteld heeft.
 • als u voor de eerste 9 behandelingen naar een niet-gecontracteerde therapeut gaat of naar een gecontracteerde therapeut gaat die niet direct toegankelijk is volgens het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.
 • voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut.

U heeft voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering alleen een verwijzing nodig voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut.

De start van fysio- of oefentherapie bestaat meestal uit een screening, intake en onderzoek (wat heeft u precies, hoe gaat de therapeut u behandelen). Deze handelingen (screening en intake en onderzoek) gelden als één behandeling als zij op één dag worden uitgevoerd door uw therapeut.

 • Zorgt uw huisarts voor de screening en uw fysio- of oefentherapeut voor de intake en onderzoek, dan geldt dat ook als één behandeling van uw therapeut.
 • Het kan ook zijn dat uw therapeut alleen de screening uitvoert en u terugverwijst naar uw huisarts. Ook dat geldt dan als één behandeling door uw therapeut.
 • Zorgt uw therapeut voor de screening en op een andere dag voor de intake en onderzoek, dan geldt dit als twee behandelingen door uw therapeut.


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.