• .
  • .

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Kunt u niet goed of helemaal niet horen, zien en/of praten? Mensen met een zintuiglijke handicap kunnen rekenen op zorg van verschillende specialisten, met als doel u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.Op deze pagina leest u wat u vergoed krijgt voor deze zintuiglijk gehandicaptenzorg, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt.

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?


Menzis Basis Voordelig

Naturapolis

Gecontracteerde zorgaanbieder:
vergoeding bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 65% van de rekening tot maximaal 65% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Menzis Basis

Naturapolis

Gecontracteerde zorgaanbieder:
vergoeding bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Menzis Basis Vrij

Restitutiepolis

Gecontracteerde zorgaanbieder:
vergoeding bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding uit de aanvullende verzekering voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Ja, voor zintuiglijk gehandicaptenzorg geldt het eigen risico.

U kunt terecht bij verschillende instellingen. Menzis heeft met heel veel van die instellingen een contract gesloten. In onze Zorgvinder ziet u welke dat zijn.

Naar de Zorgvinder

Ja, u heeft een verwijzing nodig.

Bij een visuele beperking: van een medisch specialist (oogarts) die op grond van de ‘Evidence based richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing’ van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft vastgesteld dat er sprake is van een visuele beperking.

Bij een auditieve en/of communicatieve beperking: van een klinisch fysicus audioloog van het audiologisch centrum of een arts die op grond van de  richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) heeft vastgesteld dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking.

U heeft recht op vergoeding als de zorg nodig is omdat u:

  • Een visuele beperking heeft (blind of slechtziend).
  • Een auditieve beperking heeft (doof of slechthorend).
  • Als u jonger bent dan 23 jaar en als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis, een communicatieve beperking heeft (ernstige moeilijkheden met spraak/taal).

Heeft u Menzis Basis Voordelig? Of Menzis Basis

Als u naar een niet-gecontracteerd zorgaanbieder gaat, heeft u vooraf toestemming van Menzis nodig. Stuur een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder mee met uw aanvraag.

 

Heeft u Menzis Basis Vrij?

Voor deze behandeling heeft u vooraf toestemming nodig van Menzis. Stuur een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder mee met uw aanvraag.

 

In de Algemene Voorwaarden staat per vergoeding of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. U of uw zorgaanbieder dient uw aanvraag in bij Menzis. Deze moet zo compleet mogelijk zijn. Menzis beoordeelt uw aanvraag en op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Ondersteuning bij maatschappelijk functioneren en de complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen prelinguaal doven valt niet onder de zintuiglijk gehandicaptenzorg.
 

Bel gerust met de Menzis Klantenservice: 088 222 40 40. Wij helpen u graag!


 

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Voor mobiel graag portret weergave gebruiken als u wilt chatten.
Connectie maken
Let op! Op mobiel kan de verbinding verloren gaan, als u een andere app opent of een andere pagina.
Medewerker is aan het typen
Chat reeds actief

U heeft al een chat scherm open in een andere tab. U kunt maar 1 chat venster actief hebben.

Stoppen met chat?

Weet u zeker dat u de chat wilt stoppen?

..

{1}

{2}

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy