Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Kunt u niet goed of helemaal niet horen, zien en/of praten? Mensen met een zintuiglijke handicap kunnen rekenen op zorg van verschillende specialisten, met als doel u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Op deze pagina leest u wat u vergoed krijgt voor deze zintuiglijke gehandicaptenzorg, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt.

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vergoeding bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vergoeding bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vergoeding bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding uit de aanvullende verzekering voor zintuiglijke gehandicaptenzorg.

Ja, voor zintuiglijk gehandicaptenzorg geldt het eigen risico.

U kunt terecht bij verschillende instellingen. Menzis heeft met heel veel van die instellingen een contract gesloten. In onze Zorgvinder ziet u welke dat zijn.

Naar de Zorgvinder

Ja, u heeft een verwijzing nodig.

Bij een visuele beperking: van een medisch specialist (oogarts) die op grond van de ‘Evidence based richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing’ van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft vastgesteld dat er sprake is van een visuele beperking.

Bij een auditieve en/of communicatieve beperking: van een klinisch fysicus audioloog van het audiologisch centrum of een arts die op grond van de  richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) heeft vastgesteld dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking.

U heeft recht op vergoeding als de zorg nodig is omdat u:

  • Een visuele beperking heeft (blind of slechtziend).
  • Een auditieve beperking heeft (doof of slechthorend).
  • Als u jonger bent dan 23 jaar en als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis, een communicatieve beperking heeft (ernstige moeilijkheden met spraak/taal).

Heeft u Menzis Basis Voordelig? Of Menzis Basis?

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, heeft u vooraf toestemming van Menzis nodig. Stuur een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder mee met uw aanvraag.

 

Heeft u Menzis Basis Vrij?

Voor deze behandeling heeft u vooraf toestemming nodig van Menzis. Stuur een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder mee met uw aanvraag.

 

In de Algemene Voorwaarden staat per vergoeding of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. U of uw zorgaanbieder dient uw aanvraag in bij Menzis. Deze moet zo compleet mogelijk zijn. Menzis beoordeelt uw aanvraag en op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Ondersteuning bij maatschappelijk functioneren en de complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen prelinguaal doven valt niet onder de zintuiglijk gehandicaptenzorg.
 

Bel gerust met de Menzis Klantenservice: 088 222 40 40. We helpen u graag.


 


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.