Het coronavirus

Veelgestelde vragen

De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Op deze pagina staan veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en uw zorgverzekering.

 

Menzis afstand logo

 

Het coronavirus en uw vergoedingen

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan zich vanaf 1 juni 2020 laten testen bij de GGD. U betaalt voor deze test bij de GGD niets. Ook geen eigen risico.

Preventieve coronatest voor vakantie zonder klachten

Gaat u op vakantie naar het buitenland en moet u met een recente coronatest aantonen dat u geen corona heeft? En heeft u geen klachten? Dan vergoeden we dit niet. Preventieve coronatesten voor een vakantie of buitenlandse reis worden niet vergoed. Dat doen we bijvoorbeeld ook niet voor medische verklaringen. Deze test betaalt u zelf.

Zorgmedewerkers: coronatest in opdracht van mijn werkgever

Wordt u getest op een coronabesmetting in opdracht van uw werkgever in de zorg? Dan vraagt de Arbo-arts of de GGD-arts de test aan. U betaalt voor deze test niets. Ook geen eigen risico. Dit geldt voor zowel medewerkers als ZZP’ers in de zorg.

Coronatest via de huisarts

Gaat u naar de huisarts? Dan wordt de zorg vergoed vanuit de Basisverzekering. Voor een bezoek aan de huisarts betaalt u geen eigen risico. Ook wanneer de huisarts een coronatest bij u afneemt en laat analyseren door een erkend laboratorium, betaalt u niets voor de test. Ook geen eigen risico. Het laboratorium declareert de kosten zelf bij de GGD.

Coronatest bij verblijf in het ziekenhuis of voorafgaand aan opname

Verblijft u in het ziekenhuis of (GGZ-)instelling en moet u worden getest? Dan vraagt het ziekenhuis deze test aan. Dit wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. U betaalt voor ziekenhuiszorg wel eigen risico. De coronatest in het ziekenhuis is hier onderdeel van.

Moet u voorafgaand aan opname in het ziekenhuis worden getest? Dan vraagt het ziekenhuis de test aan en wordt deze zorg vergoed vanuit de Basisverzekering. Uw zorgverzekering dekt de kosten. U betaalt voor ziekenhuiszorg wel eigen risico. De coronatest in het ziekenhuis is hier onderdeel van.

Behandeling van een coronabesmetting in het ziekenhuis

Gaat u naar het ziekenhuis voor de behandeling van een coronabesmetting? Ook deze zorg wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Uw zorgverzekering dekt de kosten. U betaalt voor ziekenhuiszorg wel eigen risico. De test in het ziekenhuis is hier onderdeel van.

 

Nee, wij vergoeden geen mondkapjes. Deze kosten vallen niet onder de basisverzekering of aanvullende verzekering.

 

Minister Van Ark voor Medische Zorg heeft op advies van Zorginstituut Nederland besloten om tijdelijk de herstelzorg aan ernstig zieke corona-patiënten ruimer te vergoeden vanuit de Basisverzekering. De verruimde vergoeding geldt voor zowel patiënten die op de IC hebben gelegen als patiënten die op verpleegafdelingen zijn behandeld of die thuis ernstig ziek zijn geweest. Deze regeling geldt van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 en geeft patiënten recht op de volgende zorg:

 • Maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie
 • Maximaal 8 uur ergotherapie
 • Maximaal 7 uur diëtetiek

Voorwaarden:

 • Om voor deze zorg in aanmerking te komen is een verwijzing door een huisarts of medisch specialist vereist.
 • De eerste behandeling dient binnen 1 maand na verwijzing plaats te vinden.
 • Ook is het meewerken aan een landelijk corona-onderzoek door zowel de zorgverlener als de patiënt vereist.
 • De aanspraak geldt voor 6 maanden.

Een verlenging van deze periode met 6 maanden is mogelijk, wanneer een medisch specialist oordeelt dat dit noodzakelijk is. De patiënt heeft dan nogmaals recht op dezelfde hoeveelheid zorg.

 

Het coronavirus en uw premies en declaraties

Veel zorgverleners stellen afspraken uit of kunnen niet of minder werken door de maatregelen. Ze behandelen alleen spoedgevallen of werken online. Daarom kan u minder snel of op een andere manier zorg krijgen. Dit is vervelend, zowel voor u als voor de behandelaar.
In ons zorgstelsel zorgen we met elkaar, voor elkaar. Met uw premie draagt u bij aan de zorg voor anderen, en anderen aan de zorg voor u. Dat geldt ook voor de zorg voor mensen met het coronavirus: doordat iedereen in Nederland premie betaalt, kan onder andere de zorg voor coronapatiënten betaald worden. De premie die u nu betaalt, is ook bedoeld om andere zorg te betalen, zoals (spoed)zorg nu en in de toekomst. En om zorgverleners te ondersteunen die nu geen of minder zorg kunnen geven. Zo zorgen we ervoor dat zorgverleners niet failliet gaan en de zorg beschikbaar blijft als de maatregelen voorbij zijn.
Daarom wordt uw premie niet aangepast. Ook niet als u nu tijdelijk geen zorg kan krijgen of geen zorg nodig heeft..

U kunt zelf gemakkelijk online declareren via de Menzis app op uw mobiele telefoon of via Mijn Menzis. Dit gaat het snelst. Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk vanuit huis. Hierdoor blijft post langer liggen. Als u uw declaratie per post indient, dan kan het zijn dat u langer moet wachten op de betaling van uw declaratie. Onze excuses hiervoor. We doen ons best om uw declaraties zo snel mogelijk te verwerken.

Voor het inloggen in de app heeft u DigiD nodig 

U heeft de DigiD app of DigiD met sms-controle nodig om de Menzis app te openen. Zo beschermen we uw gegevens nog beter. Gebruikt u de app of sms-code van DigiD nog niet? Vraag deze aan op de website van DigiD. Lees meer over het inloggen met DigiD bij Menzis.

Het zijn onzekere tijden. Lukt het u niet om uw zorgpremie, eigen risico of eigen bijdrage op tijd te betalen? We helpen u graag. U kunt bij ons zelf via Mijn Menzis een betalingsregeling aanvragen. Lees meer over de voorwaarden en informatie over de betalingsregeling.

Huisartsen hebben minder inkomsten omdat minder mensen nu naar de dokter willen of kunnen. Zij krijgen eenmalig 10 euro extra voor elke patiënt die is ingeschreven bij hun praktijk. In Mijn Menzis is deze 10 euro te zien als gedeclareerde huisartsenhulp. U betaalt hier geen eigen risico over. Met deze bijdrage zorgen we ervoor dat ook na de coronacrisis er goede en toegankelijke huisartsenzorg is voor iedereen.

Ja, aanbieders in de mondzorg, zoals mondhygiënisten, tandartsen en orthodontisten, kunnen tijdelijk (van 1 augustus tot 1 november) een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen. De declaraties kunnen vanaf medio augustus worden ingediend voor patiëntgerelateerde meerkosten in het kader van het coronavirus. Zo geven mondzorgaanbieders bijvoorbeeld meer uit aan persoonlijke beschermingsmaterialen (zoals mondkapjes) die zij na elke patiënt (of familie) moeten weggooien. Ook laten tandartsen soms spoelen met verdunde waterstofperoxide om verspreiding te voorkomen, en moeten ze bij sommige behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. 
Als je tandarts dit in rekening brengt, vergoeden wij het vanuit de tandverzekering volgens het percentage van de polis (meestal 80%). Het telt ook mee in je maximumvergoeding per jaar. Zit je al boven de maximale vergoeding, dan moet je de extra kosten zelf betalen. 
Voor kinderen tot 18 jaar valt de orthodontie niet in de basisverzekering, maar in de tandverzekering. Orthodontisten mogen dit bedrag ook in rekening brengen. Ook hiervoor geldt dat het meetelt in je maximumvergoeding per jaar. Zit je al boven de maximale vergoeding, dan moet je de extra kosten zelf betalen. Een bezoek aan de tandarts wordt voor kinderen tot 18 jaar wel vergoed vanuit de basisverzekering.

Het coronavirus als u in het buitenland bent

Bij een noodzakelijke medische behandeling in het buitenland biedt de zorgverzekering ook dekking. Goed om daarbij te weten: de Basisverzekering vergoedt maximaal de kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. Als een behandeling in Nederland € 1500 kost, krijgt u voor een soortgelijke behandeling in het buitenland ook maximaal € 1500 vergoed. Met een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering kunt u soms aanvullende medische kosten verzekeren. We adviseren u hier goed naar te kijken voordat u op reis gaat. 

De volgende kosten vallen niet onder de vergoeding van uw zorgverzekering. Hier kunt u meestal wel voor terecht bij uw reisverzekering. Het gaat om:

- Extra verblijfkosten doordat u vanwege de coronamaatregelen in het land langer in uw vakantiehuis moet verblijven. 
- De vervoerskosten voor repatriëring naar Nederland.

Een aantal patiënten worden voor de behandeling van COVID-19 overgeplaatst naar Duitsland. Normaal geldt er vanuit de Basisverzekering een vergoeding tot het Nederlandse tarief. Eventuele meerkosten zijn dan voor rekening van de verzekerde of komen ten laste van de reisverzekering. Voor een behandeling van COVID-19 in Duitsland geldt deze bepaling niet. Patiënten die voor hun behandeling voor COVID-19 naar Duitsland moeten uitwijken, krijgen naast de behandeling ook de kosten van het vervoer vergoed. Menzis en de andere zorgverzekeraars onderhouden hierover contact met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dit centrum coördineert de overplaatsing van patiënten naar Duitsland.

Als uw behandeling niet langer uitgesteld kan worden en u kunt vanwege de coronamaatregelen niet op tijd terug naar Nederland, dan zien we deze behandeling als medisch noodzakelijk (spoedzorg) en wordt uw behandeling vergoed.

Een negatief reisadvies heeft geen invloed op de vergoeding voor spoedeisende zorg in het buitenland.

Sommige landen of reisorganisaties vragen om een verzekeringsverklaring in een vreemde taal. In deze verklaring moet onder andere staan dat u verzekerd bent voor de kosten van een behandeling voor het coronavirus.

U kunt deze Engelstalige verklaring via Mijn Menzis/Mijn Anderzorg aanvragen.

 • Klik na het inloggen op ‘mijn zorgverzekering’.
 • Onder ‘zelf regelen’ staat dan de optie: verzekeringsdocument voor het buitenland aanvragen.
 • Nadat u de aanvraag heeft gedaan krijgt u per mail een bevestiging dat de verklaring in uw berichtenbox in Mijn Menzis/Mijn Anderzorg klaar staat.
 • U kunt de verklaring vervolgens downloaden en eventueel uitprinten.

Op werkdagen staat binnen een paar uur na uw aanvraag uw verklaring klaar in de berichtenbox. Doet u de aanvraag in het weekend, dan staat uw verklaring de eerstvolgende werkdag klaar.

Het coronavirus en uw afspraak met een zorgaanbieder

Ja, voor dringende zorg kunt u terecht bij de huisarts, huisartsenpost of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Ook start de reguliere zorg weer op; zorgverleners hebben niet alleen tijd voor de zorg voor coronapatiënten, maar ook voor andere patiënten die hulp nodig hebben. Wacht hier dus niet mee. Ziekenhuizen, huisartsen en huisartsenposten zorgen er met allerlei maatregelen voor dat de kans dat u besmet raakt, klein is. Bel altijd wel eerst de huisarts of de huisartsenpost als u vragen heeft of kijk voor de meest gestelde vragen bij de opstart van de reguliere zorg.

Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk afspraken gemaakt dat de GLI, zolang de maatregelen tegen het coronavirus van toepassing zijn, op afstand kan worden gegeven. Zo kunt u toch gebruikmaken van deze programma’s zonder besmettingsrisico. Neem contact op met uw huisarts. Doet u al een GLI? Neem dan contact op met uw behandelaar/leefstijlcoach.

De_gecombineerde_leefstijlinterventie_tijdens_de_coronacrisis

Zo helpen wij de zorg

Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. Menzis helpt de zorg onder andere met financiële ondersteuning. Zodat er straks, na de coronacrisis, ook goede en toegankelijke zorg is voor iedereen. Meer weten? Kijk hier voor een overzicht van de maatregelen. 

 

SamenGezond

SamenGezond biedt ook nu voor iedereen het steuntje in de rug. Met tips en adviezen om Nederland zo gezond mogelijk door deze lastige en stressvolle tijd heen te helpen.

Psychische klachten en andere problemen

Het is een lastige tijd voor veel mensen. Heeft u psychische klachten of andere problemen? In het overzicht van hulplijnen ziet u waar u terechtkunt voor hulp. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.