Nieuwsbrief februari 2015 specialist aan het woord

Verzuimmanagement

Managers kunnen zo’n 80% van het verzuim vaak uitstekend zelf afhandelen, maar 20% is complexer. Als managers daarbij advies en hulp willen, kunnen zij Erik Janmaat inschakelen. Als casemanager Bedrijfszorg weet hij alles van de juridische en financiële kant van verzuimbegeleiding.

Erik werkt rechtstreeks voor managers van vaak grotere organisaties, met meer dan 350 medewerkers. De managers doen zelf de verzuimbegeleiding, maar Erik geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast geeft hij trainingen en schakelt hij op beleidsniveau met de HR-afdeling of de werkgever. Erik werkt op uurbasis of als onderdeel van het abonnement Verzuimbegeleiding dat werkgevers kunnen afnemen bij Menzis WerkGezond. De werkgever krijgt dan ook dienstverlening als ziek- en herstelmeldingen, het bijhouden van online verzuimdossiers, het leveren van bedrijfsartsen, inplannen van interventies enzovoort.

Erik: ‘Managers vragen mijn advies over verzuim dat complex en/of langdurig is. Dan gaat het vaak om verzuim dat de manager niet helemaal vertrouwt, verzuim vanwege een arbeidsconflict of verzuim waarbij het de vraag is of en hoe een medewerker weer terugkomt. Ik wijs op de vaste stappen die gezet moeten worden in het verzuimproces en waar je daarbij op moet letten. Zo ben je na de 6e ziekteweek verplicht een bedrijfsarts in te schakelen om een probleemanalyse op te laten stellen. Maar welke vragen ga je aan die bedrijfsarts stellen en welke antwoorden heb je nodig om een re-integratietraject in gang te kunnen zetten? Wat kun je doen als iemand al 6 maanden afwezig is? Wat kun je doen om te voorkomen dat iemand langer dan 2 jaar ziek is? Bij langdurig verzuim loopt een werkgever het risico op een 12 jaar durend financieel traject. Eerst 2 jaar loondoorbetaling en daarna wordt de WGA-uitkering van de werknemer nog 10 jaar doorbelast aan de werkgever. Als eigen risicodrager of via de premie aan de UWV. Soms hebben werkgevers er moeite mee dat ze bijvoorbeeld € 5000 moeten betalen voor een interventie voor herstel, maar in die 12 jaar ben je zo 1.5 tot 2 ton kwijt. Het is dus zaak om verzuim actief en deskundig aan te pakken en op de juiste momenten de juiste acties te ondernemen. Dat hele traject is mijn specialiteit.’

Naast advies op caseniveau, adviseert Erik over goed werkgeverschap. Wat kan de werkgever doen om verzuim te voorkomen? ‘Natuurlijk kun je niet voorkomen dat een medewerker een ernstige ziekte krijgt. Maar aan een burn-out of werkgerelateerd verzuim is zeker wat te doen. Ik adviseer werkgevers bijvoorbeeld over een veilige werkplek en constructieve omgang met zieke medewerkers. Wat kun je verwachten en wat kun je vóór zijn? Verzuim heeft een zachte kant, je moet zorgen voor goede werkomstandigheden en een zorgvuldige, prettige begeleiding. Maar verzuim heeft zeker ook een harde kant. In feite is een ziekmelding een claim op loondoorbetaling zonder arbeid te verrichten. Daar mag je mensen zakelijk op aanspreken. Ik help werkgevers bij zowel de zachte als de harde kant van verzuim, zodat het zoveel mogelijk binnen de perken blijft.’

  • Bekijk het artikel 'Mijn zorgverzekeraar als verzuimspecialist'
  • Lees meer over wachtlijstbemiddeling

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.