Menzenwerk oktober 2014

In deze nieuwsbrief

  • Veranderingen in de langdurige zorg
  • Beter op zorgkosten letten? Vijf tips!
  • Mantelzorg
Heeft u vragen over deze onderwerpen? Neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Veranderingen in de langdurige zorg

In 2015 verandert de Nederlandse overheid de manier waarop langdurige zorg geregeld is. Volgens de overheid is dit nodig om de langdurige zorg bereikbaar, goed en betaalbaar te houden. Maar ook om aan te sluiten bij de wensen van de mensen die deze zorg nodig hebben, zoals ouderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en mensen met een psychische stoornis. De meesten willen tegenwoordig het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Daarom wordt de zorg en ondersteuning hierop aangepast.

Uitleg Hervorming Langdurige zorg via Explanimation

Beter op zorgkosten letten Vijf tips

Beter op zorgkosten letten? Vijf tips!

Samen zorgen we ervoor dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Ook in de toekomst. Daarom hebben we voor uw medewerkers vijf tips die ze helpen om nóg beter op hun zorgkosten te letten. Dat is niet alleen goed voor hun eigen portemonnee, maar ook voor die van de overheid.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met uw accountmanager bij Menzis.

Mantelzorg: hoe gaan uw medewerkers daarmee om?

Van alle zorg die mensen thuis krijgen wordt nu al 80% gedaan door mantelzorgers, en dat wordt steeds meer. Mantelzorgers besparen onze samenleving jaarlijks 20 miljard euro. Zonder mantelzorg zou de zorg werkelijk onbetaalbaar worden. Heeft u medewerkers die mantelzorger zijn? Dan krijgen ze na 1 januari 2015 nog meer zorgtaken voor hun zieke naaste. Dat legt meer druk op ze. Menzis helpt ze om met die druk om te gaan. Zo hebben we een speciale Mantelzorgservice, speciale vergoedingen voor Mantelzorgers én Zorgadviseurs die helpen bij bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling. Volgens de Consumentenbond heeft Menzis zelfs de beste vergoedingen voor mantelzorgers. En daar zijn we trots op!

Wist u trouwens dat het 10 november de Dag van de Mantelzorg is? Dat is dé dag waarop alle mantelzorgers in Nederland erkenning krijgen voor hun waardevolle werk. Goede gelegenheid om uw mantelzorgende medewerkers in het zonnetje te zetten.

Tip: WeHelpen

Samen met andere zorgverzekeraars en partijen heeft Menzis het online platform WeHelpen: een marktplaats waar mantelzorgers hulp kunnen vragen, aanbieden en organiseren.

De belangrijkste veranderingen in 2015

De gemeente regelt vanaf 1 januari de niet-medische ondersteuning aan huis, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, en ondersteuning voor mantelzorgers. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015. Voor medisch noodzakelijke zorg aan huis komt de wijkverpleegkundige. U leest er meer over bij punt 3.
Vanaf 1 januari coördineert de gemeente alle jeugdhulp. Per gezin komt er één plan, zodat kinderen en gezinnen snel en dicht bij huis hulp op maat krijgen van professionals. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor zorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen, voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en het inrichten van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Soms hebben mensen thuis medische zorg nodig. In Nederland is iedereen verzekerd voor die zorg. Medische zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het toedienen van medicijnen, is vanaf 2015 opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt, met veel vrijheid om deze zorg zelf in te richten en te coördineren.
Als thuis wonen niet meer gaat zonder zware zorg, is er altijd een plek in een instelling. Daar is de hele dag intensieve zorg en toezicht beschikbaar. Wie toch graag thuis wil blijven, kan ervoor kiezen deze zware zorg thuis te krijgen, bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget (PGB). Zware zorg blijft in de toekomst gegarandeerd. Dit wordt geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bronvermelding van de informatie

[Bron: Nederland verandert, de zorg verandert mee – Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn]

Wilt u uw medewerkers meer informatie geven over de veranderingen in de langdurige zorg? Hieronder vindt u enkele websites waar zij verder kunnen lezen:

  • www.hoeverandertmijnzorg.nl
  • Rijksoverheid, hervorming langdurige zorg
  • Voor zorg in de toekomst

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met uw accountmanager.

Bespaar op eigen risico

In niet-levensbedreigende situaties is het verstandig om doordeweeks of in het weekend eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan in plaats van naar de spoedeisende hulp. Spoedeisende hulp voor volwassenen gaat namelijk ten koste van het eigen risico en een bezoek aan de huisarts niet.
Tip uw medewerkers om het telefoonnummer van hun huisarts of huisartsenpost in hun telefoon te zetten. Ze kunnen dan makkelijker contact opnemen op het moment dat zij zorg nodig hebben. Als blijkt dat ze toch naar de spoedeisende hulp moeten, kan de huisarts vast contact opnemen. Zo zijn ze sneller aan de beurt.
Gaat uw medewerker naar de dokter, het ziekenhuis of het buitenland? Dan is het slim om een overzicht van zijn of haar medicatie mee te nemen, bijvoorbeeld een medicijnpaspoort van de apotheek. Zo kan de hulpverlener direct goed van dienst zijn.
Als uw medewerkers willen weten bij welke zorgaanbieder zij het snelste terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat er wachtlijsten zijn, dan kunnen zij contact opnemen met Menzis. Ook is het goed om vooraf bij Menzis te checken of wij een contract hebben met de zorgaanbieder. Zo weten uw medewerkers vooraf of de zorg volledig wordt vergoed.
Mijn Menzis geeft uw medewerkers beter inzicht in hun totale zorggebruik. Ook kunnen ze hier nagaan of alle zorg daadwerkelijk aan ze is geleverd. Klopt de zorgrekening niet? Dan kunnen ze contact opnemen met Menzis via e-mail, chat, social media of telefoon.

Mantelzorg wat is het en wat komt er allemaal bij kijken

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.