Testimonial VNN

Gezondheid onder een vergrootglas

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) biedt zorg aan mensen met verslavingsproblematiek. Door deze specifieke dienstverlening hebben termen als voorbeeldfunctie, eigen verantwoordelijkheid en geloofwaardigheid binnen de verslavingsinstelling een extra dimensie. Daarom werkt VNN met haar medewerkers bewust aan gezondheid en gedrag.
Naast hulpverlening houdt VNN zich bezig met het voorkomen van verslavingsproblemen door voortdurende preventie-activiteiten. Manager Human Resources Leo Sparreboom legt uit dat VNN zich door haar core business voor een bijzondere uitdaging geplaatst ziet. ‘Wij zijn continu bezig met de gezondheid, het effect van verslaving op die gezondheid en de kwaliteit van leven van onze cliënten. Dat brengt met zich mee dat we ook kritisch moeten zijn op ons doen en laten in ons werk- en privéleven. Ons eigen gedrag en gezondheid ligt daardoor altijd onder een vergrootglas.’

Bewust van eigen gedrag

Sparreboom draait er niet omheen: ‘Als manager HR wil ik gezonde medewerkers. Die verzuimen minder en daardoor zijn er minder kosten voor VNN. Met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar hebben we een verzuimcijfer van 4,2%. Dat willen we graag onder de 4%. Maar het gaat niet alleen om verlaging van verzuim’, nuanceert Sparreboom. ‘VNN helpt mensen met een verslaving zoals alcohol, drugs, gokken of gamen. Deze specifieke klantengroep vereist dat wij ons heel erg bewust moeten zijn van ons eigen gedrag. Onze verslavingsartsen, klinisch psychologen, psychiaters, (psychiatrisch) verpleegkundigen, sociotherapeuten en maatschappelijk werkers wijzen de cliënt op het negatieve effect van verslaving op hun gezondheid. Dat kunnen ze niet doen met een pakje shag in de borstzak en een adem die naar rook ruikt.’

Rookverbod

‘Niet alleen omdat je een ander niet kunt zeggen dat ze iets niet mogen, terwijl jij het duidelijk zichtbaar wel doet. Maar de wetenschap toont aan dat nicotine bij alcoholisten verlangen naar alcohol veroorzaakt. Als een aan alcohol verslaafde cliënt jouw nicotine kan ‘zien en ruiken’, dan breek je ter plekke af wat je juist met hulpverlening en therapie probeert op te bouwen. Daarom heeft VNN een rookverbod ingesteld. Niet alleen voor hen die direct contact met de klant hebben, maar voor alle medewerkers. Het gaat om onze totale uitstraling naar buiten.’ Sparreboom sprak hierover met een accountmanager van Menzis. Deze komt regelmatig bij VNN om te praten over het collectieve zorgcontract. Nu vitaliteit en het rookbeleid het onderwerp van gesprek waren, attendeerde de accountmanager Sparreboom op het vitaliteitsprogramma youplus van Menzis WerkGezond.

Hulpmiddel

Youplus is een online coachingsprogramma dat de medewerker stap voor stap begeleidt op weg naar hun gezondheids- en vitaliteitsdoelen. Een van die doelen is ‘stoppen met roken’. Sparreboom: ‘Als we tegen onze medewerkers zeggen dat ze niet meer mogen roken, dan willen we ze daarbij wel ondersteunen. Youplus is een hulpmiddel waarmee medewerkers niet alleen aan hun rookgedrag kunnen werken, maar ook aan andere dingen die de vitaliteit en gezondheid bevorderen. Dat sluit dus mooi aan bij ons streven ons verzuimcijfer te verlagen. Bovendien werkt het mee in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We moeten langer doorwerken, dus het is belangrijk dat we dat in goede gezondheid kunnen doen.’

Kans van slagen

Voor de introductie van youplus ging een vitaliteitsanalyse en –plan vooraf. Een vitaliteitsadviseur van Menzis WerkGezond zette een digitale vitaliteitsscan uit en bestudeerde waar VNN stond ten opzichte van vitaliteit en gezondheid. Aan de hand hiervan schreef ze een conclusie en een plan en sprak deze zorgvuldig met VNN door. Dit is een belangrijke fase van het traject. Realiteit en verwachtingen moeten worden vertaald naar gefundeerde uitgangspunten. Daar moet overeenstemming over zijn, zodat de vervolgstappen een optimale kans van slagen hebben. Een van die vervolgstappen is de implementatie van youplus.

Kwaliteit van leven

Sparreboom: ‘Op 1 januari 2015 ging de niet-rokenverplichting in. Binnen de muren van VNN en binnen een kring van 100 meter om de gebouwen mag je als VNN-medewerker niet roken. Het zal best tegenvallen voor sommigen, maar we hopen het met de hulpmiddelen van Menzis zo makkelijk mogelijk te maken. VNN wil mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. We zijn er blij mee dat Menzis daar met Menzis WerkGezond en youplus aan mee kan helpen.’
Wilt u weten welke mogelijkheden het beste passen bij u en uw organisatie? Neem contact met ons op door een email te sturen naar werkgezond@menzis.nl o.v.v. ‘Vitaliteit’. 


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.