Duurzame inzetbaarheid

Samen aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Werkgevers die via een intermediair een collectieve zorgverzekering bij Menzis hebben, kunnen gebruik maken van de adviezen en diensten van Menzis WerkGezond. ‘Als het intermediair signaleert dat een werkgever behoefte heeft aan inzet op het gebied van vitaliteit/duurzame inzetbaarheid, dan kom ik langs voor een intake’, zegt Marieke Meyer, vitaliteitsadviseur. ‘Het resultaat van mijn inzet kan variëren van een uitgebreide analyse en plan van aanpak tot het ontwikkelen van een toolbox met oplossingen zoals interventies. Altijd aansluitend bij wat de werkgever al doet.'

Duurzame inzetbaarheid: meerwaarde voor elk bedrijf

Vrij veel werkgevers zijn actief op het gebied van vitaliteit en gezondheid, zo is de ervaring van Marieke. ‘Maar wat ze doen en hoe ver ze daarmee zijn, dat verschilt sterk. Mijn advies begint dus met de vragen: wat speelt er bij de werkgever en wat is er al? We sluiten altijd aan bij de behoefte van de werkgever.'

'Het komt vaak voor dat werkgevers een aantal activiteiten voor medewerkers aanbieden, maar dat daar weinig gebruik van wordt gemaakt. De insteek is aanbodgericht, de dialoog ontbreekt. Daardoor is er te weinig draagvlak en vertrouwen. Wij hebben workshops om daaraan te werken en bijvoorbeeld de dialoog te voeren over het thema met belangrijke stakeholders. Maar we trainen via de inzet van providers bijvoorbeeld ook leidinggevenden die het lastig vinden het gesprek over gezondheid te voeren. Uiteraard is het belangrijk dat leidinggevenden activiteiten enthousiast uitdragen en zelf het goede voorbeeld geven.'

Leiderschap kan ook ontbreken, doordat er te weinig samenhang is in de inspanningen voor duurzame inzetbaarheid. ‘We zien vaak dat er wel van alles is, maar dat de kapstok ontbreekt’, zegt Marieke. ‘Samen met de werkgever en andere betrokkenen kunnen we dan in één of meer sessies visie, beleid en doelen bepalen. Vervolgens kan gekeken worden welke activiteiten daarbij passen en waar aanpassingen nodig zijn.'

Er kan dus een vraag zijn op het gebied van dialoog/draagvlak of leiderschap. Maar het kan ook zijn dat de werkgever wil dat er een toolbox ontwikkeld wordt met oplossingen voor de een probleem dat binnen de organisatie speelt. Of dat hij de inspanningen beter wil borgen in de processen, bijvoorbeeld door het aspect duurzame inzetbaarheid mee te nemen in de beoordelingscyclus. Tot slot, kan de behoefte van de werkgever ook al deze aspecten omvatten: dialoog, leiderschap, activiteit en proces. Dan starten we met een analyse van wat al wordt gedaan, daaruit volgt een advies, we houden sessies met stakeholders en maken een plan van aanpak. Dit hele traject bieden we het meest aan.


Daarbij maken de omvang van het bedrijf of de branche eigenlijk niet uit, vindt Marieke. ‘Duurzame inzetbaarheid is voor alle bedrijven interessant. Wel is er bij grotere bedrijven een betere business case te maken, bijvoorbeeld aan de hand van verzuimcijfers. Bij kleinere bedrijven geven deze cijfers eerder een vertekend beeld als bijvoorbeeld één medewerker zeer langdurig ziek is. Maar ook voor kleinere bedrijven is altijd een value case te maken. Hierin zie je de meerwaarde op het gebied van onder meer betrokkenheid en samenwerking. En die meerwaarde is er altijd.


Voor de diensten van de vitaliteitsadviseur wordt een uurtarief gerekend. Uw contactpersoon bij Menzis vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.