Themapagina | Menzis WerkGezond

Samen op weg naar zelfsturende teams

Een sterk veranderende zorgvraag van de cliënt vraagt om een nieuwe aanpak van organisaties. De nadruk wordt meer gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van uw medewerker om deze veranderende zorgvraag van de cliënt te organiseren. Het werken in zelfsturende teams, of een afgeleide daarvan, is een organisatievorm die hierbij goed past.

We kunnen ons voorstellen dat deze andere manier van werken vraagt om specifieke instrumenten, workshops en trainingen om het optimale resultaat te halen uit zelfsturende teams. Zelfsturende teams zijn een uitstekende manier om ondernemerschap op de ‘werkvloer’ te stimuleren. Het kan tot mooie resultaten leiden: meer tevredenheid bij uw medewerkers, minder kosten, betere zorg. Dan moeten de randvoorwaarden en de ondersteuning wel goed zijn. Vanuit Menzis Werk Gezond, kunnen we u ondersteuning bieden om het functioneren van zelfsturende teams succesvol te laten zijn. Een aantal voorbeelden van trainingen en workshops die we u kunnen aanbieden:

Workshop ‘Sturen op eigen bevlogenheid’

Bevlogen medewerkers zijn vitaal en geven vanuit vertrouwen richting aan hun eigen leven en werk. Enkele kenmerken voor bevlogen medewerkers zijn dat zij hun eigen lot in handen nemen, (ook) positieve feedback kunnen genereren, zich vaak beter voelen, beter presteren en niet werkverslaafd zijn. En hoe zit dat bij u? Heeft u een beeld van uw bevlogenheid? Deze workshop is voor alle medewerkers die zicht willen hebben op hun eigen bevlogenheid en hoe deze te vergroten. Tijdens deze workshop heeft u de mogelijkheid uw bevlogenheid te onderzoeken. U maakt kennis met de pijlers van bevlogenheid en u leert hierop te sturen.

Training ‘Omgaan met veranderingen’

Het doel van de training is dat medewerkers constructief om leren gaan met verandering. Deelnemers hernemen de regie over hun eigen werk leren hoe zij zich weer kunnen richten op de toekomst. Deze training is specifiek voor die medewerkers die te maken hebben met veranderingen, die willen meebewegen met de ‘bewegende organisatie’, maar die dit soms ook lastig vinden.
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten en begeleidt de deelnemers door verschillende fasen die horen bij het proces van verandering: acceptatie, het terugkrijgen van grip op de situatie en betreden van nieuwe paden. Door middel van theorie, het doen van opdrachten en oefeningen en de uitwisseling van ervaringen in de groep worden deze thema’s behandeld. Deelnemers krijgen inzicht in het belang van het onder ogen zien van de realiteit van de verandering en gevoelens die dit oproept. Verder worden de deelnemers getraind in het accepteren en omgaan met veranderingen. Deelnemers hebben geleerd hoe de regie over het eigen werk te (her)pakken.

Training ‘In balans blijven met het Nieuwe Werken, hoe doe je dat?’

Deze training gaat over hoe uw medewerkers de balans houden in het kader van het Nieuwe Werken en Zelfsturende teams. Welke keuzes maken zij? Houden zij afstand en kun je daarmee gefocust blijven werken? Deze training is speciaal voor die medewerkers die graag hun balans en daarmee hun vitaliteit en werkplezier willen behouden dan wel vergroten.
Eigen regie en plaats en tijdonafhankelijk werken geeft veel vrijheid; hoe geef je structuur aan die vrijheid en neem je daarmee verantwoordelijkheid over je eigen welbevinden. Deze training helpt uw medewerkers:
  • Zicht te krijgen op de eigen balans vanuit het kader van het Nieuwe werken, eigen regie op de werkvloer en de veranderingen die daarmee gepaard gaan.
  • De eigen draagkracht en daarmee gepaarde vitaliteit vergroten.
  • Regie te krijgen over het eigen werk door prioriteiten te stellen en de juiste keuzes te maken.
  • Grenzen stellen om in balans te blijven.

Werken aan duurzame inzetbaarheid: De HealthyWork scan

De HealthyWork scan biedt de individuele medewerker inzicht in de eigen gezondheid, tevredenheid, ontwikkelwensen en mobiliteit zodat deze een persoonlijk plan kan maken om gezond en met plezier te (blijven) werken. Voor u als werkgever is de HealthyWork scan een instrument om zicht te krijgen op de gezondheid, motivatie en productiviteit van de medewerkers op organisatie- of afdelingsniveau. Hierdoor kan u beter inzetten op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de gehele organisatie of onderdelen daarvan. Deze scan is geschikt voor werkgevers en medewerkers die zicht willen krijgen op de duurzame inzetbaarheid van zichzelf en/of van de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Op basis van de inzet van de HealthyWork scan en de coaches en consultants van onze provider krijgen werkgevers inzicht in hoe de organisatie of het organisatieonderdeel ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers krijgen inzicht in de eigen duurzame inzetbaarheid. De HealthyWork scan kan zowel het Preventief Medisch Onderzoek (vragenlijstgedeelte) als het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek vervangen.

Brown papers sessies

Deze sessies helpen mensen en bedrijven fitter te maken door goed te luisteren naar management en medewerkers, en vervolgens maatwerk te bieden. Doel is onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en leefstijl in het DNA van de organisatie te krijgen. Dit geldt ook voor zelfsturende teams.
  • Wat wil het team? Wat zijn de ambities?
  • Wat is volgens het team vitaliteit of duurzame inzetbaarheid?
  • Waar liggen de uitdagingen?
  • Wat doen zij al? Wat werkt wel en wat niet?
  • Waar ligt volgens hen de oplossing?
  • Wat spreken we met elkaar af?
Met deze sessies worden zelfsturende teams uitgedaagd zelf in te gaan op bovenstaande vragen, en afspraken te maken met elkaar. Ook wordt advies gegeven en gestuurd op mogelijke oplossingsrichtingen.

Training ‘Q-art: De kunst van het “open” vragen stellen’

In deze training leren managers/ leidinggevenden hoe ze mentale en fysieke fitheid bespreekbaar kunnen maken met hun medewerkers. Kern van de training is het uitdagen van de medewerkers door de juiste vragen te stellen; het ontlokken van veranderuitspraken van de ander; discussie rondom voorbeeldgedrag.

Wilt u weten welke mogelijkheden het beste passen bij u en uw organisatie? Neem dan contact op met uw accountmanager of met Menzis WerkGezond via werkgezond@menzis.nl

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.