Voorwaarden portaal Vitaliteit en Werk

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op het de bepalingen in de Overeenkomst dienstverlening MWG.

Algemene voorwaarden

a. MWG: Menzis WerkGezond B.V.;
b. Uw organisatie: de organisatie die de Overeenkomst dienstverlening MWG heeft gesloten met MWG; 
c. Portaal: beveiligde website van MWG waarop werkgevers die de Overeenkomst dienstverlening MWG hebben gesloten kunnen inloggen om informatie over de producten en prijzen van providers te ontvangen en waarop men kan worden doorgeleid naar Providers;
d. Provider: de organisatie of persoon die onderdeel uitmaakt van de Providerboog op het Portaal;
e. Providerboog: groep van Providers waaruit uw organisatie kan kiezen wanneer uw organisatie zich via het Portaal tot één van die Providers wendt.
1. MWG: Menzis WerkGezond B.V., Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen, Kvk-nummer: 09189340.
2. Vragen kunt u sturen naar vitaliteit@menzis.nl. U kunt ook bellen met uw eigen contactpersoon.
1. De informatie op het Portaal met betrekking tot interventies van Providers is afkomstig van die Providers. Indien uw organisatie hierover vragen heeft, dient u de Provider in kwestie hiervoor te benaderen. 
2. Uw organisatie zal bij het gebruik van het Portaal aanwijzingen van MWG volgen.
3. MWG is gerechtigd de dienstverlening van het Portaal voor enige tijd op te op te schorten of de toegang te blokkeren, bijvoorbeeld als uw organisatie nieuwe inloggegevens krijgt of in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten. 
4. In het geval de diensteverlening van het Portaal voor enige tijd wordt opgeschort of geblokkeerd bijvoorbeeld ingeval van een storing, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, wordt uw Organisatie van de verwachte tijdsduur van de opschorting op de hoogte gesteld via een mededeling.

1. MWG is gerechtigd uw toegang tot het Portaal te blokkeren bij beëindiging van de Overeenkomst dienstverlening MWG, of als die overeenkomst door uw organisatie niet is getekend maar door MWG wel inloggegevens zijn verstrekt.
2. MWG is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze worden dan opnieuw voor akkoord aan uw organisatie voorgelegd.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.