Ernstige psychische klachten

Iedereen heeft wel eens periode dat het wat minder goed gaat. Maar wat kunt u doen als het echt niet goed met u gaat en u dus erge geestelijke problemen heeft? We vertellen u wat er mogelijk is.

In het kort | erge geestelijke problemen

Wordt uw leven erg verstoord door psychische klachten? Misschien heeft u wel een psychische aandoening of een psychische stoornis. Bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of verslaving. U heeft ernstige psychische klachten als: 

 • uw klachten veel invloed hebben op uw leven, bijvoorbeeld op relaties met mensen. 
 • u hierdoor problemen heeft op meer gebieden: u zorgt bijvoorbeeld niet goed meer voor uzelf of u kunt niet werken.
 • u door de klachten lange tijd zorg nodig heeft.
 • de psychische klachten langere tijd of voor altijd zijn.

Bron: Thuisarts.nl

Welke hulp is er?

 • Naar de huisarts

  Als u hulp nodig heeft, is uw huisarts bellen meestal de eerste stap. Als u 's avonds of in het weekend direct hulp nodig hebt, kunt u de huisartsenpost bellen. Met de huisarts bespreekt u welke klachten u heeft en wat de volgende stap is. Soms schrijft de huisarts direct medicijnen voor. 

 • Eerste gesprek behandelaar

  U heeft eerst 1 of meerdere gesprekken waarin uw behandelaar vaststelt wat de diagnose is. Dus wat er met u aan de hand is. Met deze diagnose maakt de behandelaar een plan voor de behandeling. Soms is er geen diagnose. De behandelaar geeft dan advies wat u het beste kunt doen. Soms is er wel een diagnose, maar wordt de behandeling niet vergoed uit de Basisverzekering. Ook dan geeft de behandelaar een advies over de volgende stap.

 • Zorg bij ernstige psychische klachten

  Bij problemen die ingewikkelder zijn en langere tijd behandeld moeten worden, heet de zorg ‘specialistische GGZ’. Vaak komt u dan een uur, een deel van een dag of een hele dag naar de plek waar de behandeling is. Wat voor soort behandeling u krijgt, hangt af van uw klachten. U beslist hierover mee. Soms moet u opgenomen worden om de beste zorg te krijgen. U blijft dan langere tijd in een kliniek of de op psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

 • Psychische zorg voor jongeren

  Zorg voor jongeren tot 18 jaar is anders geregeld. Deze jeugdzorg wordt geregeld via de gemeente. 

 • Online behandeling

  Psychische klachten behandelen kan vaak helemaal of voor een deel online. Uw behandeling bestaat dan uit opdrachten maken in een beveiligde omgeving, videobellen of beide. Een online behandeling is prettig als u liever thuisblijft of snel met de behandeling wilt beginnen. U volgt de behandeling wanneer u wilt en kunt bijna meteen beginnen. Vraag aan uw behandelaar of een online behandeling bij u en uw klachten past. Een online behandeling wordt net zo vergoed als een niet-online behandeling. 

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

Ervaringen van anderen

Patiënten die lang last hebben van een psychische aandoening, komen veel in aanraking met behandelaren. Die weten ondanks hun opleiding en werkervaring niet altijd wat het is om patiënt te zijn. Geschoolde ervaringsdeskundigen zijn mensen die psychische klachten hebben (gehad) en met hun eigen ervaringen anderen kunnen helpen. Vraag uw behandelaar hiernaar.

U kunt ook contact zoeken met mensen die hetzelfde meemaken of mee hebben gemaakt. Bijvoorbeeld via de website van MIND.

Vergoedingen

De Basisverzekering vergoedt de kosten die te maken hebben met uw diagnose, zoals huisartsbezoek, GGZ-behandelingen en eventuele medicijnen. U betaalt wel eigen risico. Voor de kosten die u maakt bij uw huisarts betaalt u meestal geen eigen risico.

Bemiddeling bij wachttijden

Kunt u niet op korte termijn terecht bij uw zorgaanbieder? We zoeken voor u uit of het sneller kan. Dat is vaak zo. Door te bemiddelen bij wachttijden wordt u gemiddeld 48 dagen sneller geholpen. Deze service is gratis en benadeelt andere patiënten niet. U leest er meer over op onze pagina over bemiddeling bij wachttijden.

Op deze pagina staat algemene informatie. Uw arts kan u meer vertellen over uw persoonlijke situatie.