Vergoeding uit de Jeugdwet

Jeugdzorg is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders. Naast hulp bij de opvoeding, richt het zich op kinderen die bescherming nodig hebben, die in aanraking zijn geweest met justitie, een psychisch probleem of aandoening hebben of een ontwikkelingsstoornis.

De Jeugdzorg bestaat uit zorg- en hulpverleningsinstanties die met elkaar samenwerken, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is sinds 1 januari 2015 geregeld in de Jeugdwet (JW). 

Soorten jeugdzorg

De hulp die een kind of ouders nodig hebben, hangt af van de situatie. Er zijn verschillende vormen van jeugdzorg:

  • hulp bij de opvoeding
  • dagbehandeling
  • jeugdbescherming
  • jeugdreclassering
  • geestelijke gezondheidszorg
  • jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg)

Vergoeding van Jeugdzorg en jeugd-GGZ

Uw gemeente vergoedt de jeugdzorg en de zorg voor kinderen met een psychisch probleem. De gemeente bepaalt ook hoe u toegang krijgt tot deze zorg en bij wie u deze zorg kunt krijgen. Had uw kind op 31 december 2014 een geldige verwijzing of AWBZ-indicatie voor jeugd-GGZ? Dan geldt het overgangsrecht voor uw kind. Voor meer informatie kunt u bij uw gemeente terecht. Meer algemene informatie over de Jeugdwet en het overgangsrecht kunt u lezen op de site van VWS.