Vergoeding specialistische GGZ met opname

Heeft u een opname in een psychiatrische kliniek nodig? In een instelling kunt u tijdelijk wonen en goede geestelijke zorg krijgen. Wat kunt u vergoed krijgen?

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijg ik vergoed uit de aanvullende verzekering?

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor GGZ met opname: belangrijk om te weten

 • Waar heb ik recht op?

  U heeft recht op:

  • Opname en verblijf, 24 uur per dag, in een psychiatrische kliniek of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. U krijgt maximaal 1095 dagen vergoed, waarbij we een onderbreking van maximaal dertig dagen niet meetellen. Onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen. 
  • Vergoeding van de noodzakelijke, bij de behandeling behorende zorg. Dus ook op geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen, verpleging en verzorging.
 • Hoe zit het met geestelijke zorg voor iemand jonger dan 18 jaar?

  De informatie op deze pagina geldt voor mensen van 18 jaar en ouder. Psychische zorg aan jongeren valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

 • Heb ik toestemming van Menzis of een verwijzing nodig?

  Toestemming

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde instelling? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van Menzis. Via het toestemmingsformulier vraagt u dit aan. U kunt dit formulier direct online invullen.

  Blijft u langer dan 365 dagen achter elkaar in een GGZ-instelling? Laat uw hoofdbehandelaar op zijn laatst 2 maanden voor het einde van de 365 dagen schriftelijk toestemming vragen voor het doorgaan van de opname.

  Heeft u Menzis Basis Vrij? In de verzekeringsvoorwaarden staat per vergoeding of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. U of uw zorgaanbieder dient uw aanvraag in bij Menzis. Zorg ervoor dat deze zo compleet mogelijk is. Menzis beoordeelt uw aanvraag en op basis daarvan krijgt u uw kosten helemaal of voor een deel vergoed.. 

  Verwijzing

  U heeft vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of van een SEH-arts, dus een arts op de spoedeisende hulp. Voor een crisisopname is geen verwijzing nodig.

 • Wat wordt niet vergoed?

  U heeft geen recht op vergoeding van behandeling van aanpassingsproblemen en werk- en relatieproblemen.

  Doorlopende psycho-analyse behandelingen worden niet meer vergoed. Deze behandelingen worden niet meer vergoed sinds 2010, maar lopende behandelingen mochten worden afgerond. De redelijke periode (5 tot 10 jaar) voor deze afronding is voorbij.

  Let op: niet elke behandeling van een psychische aandoening of GGZ-behandeling is verzekerd vanuit de Basisverzekering. Uw zorgaanbieder kan u direct vertellen of de behandeling onder de Basisverzekering valt of niet.

 • Wordt verslavingszorg in het buitenland vergoed?

  Ambulante behandeling

  Een ‘ambulante behandeling’ betekent bij verslavingszorg dat u in uw eigen omgeving geholpen wordt. Dichtbij vrienden of familie. Dat kan thuis zijn maar bijvoorbeeld ook in een woongroep. Een ambulante behandeling in het buitenland is daarom dan ook niet mogelijk. 

  Dagbehandeling

  Soms heeft een ambulante behandeling bij verslavingszorg niet het gewenste effect. Een opname in een kliniek is misschien een stap te ver, maar intensievere zorg is wel nodig. In dat geval is dagbehandeling een mogelijkheid. Bij een dagbehandeling gaat u een deel van de dag naar een zorginstelling. U krijgt daar de nodige verslavingszorg. Zo kunt u nog met familie en vrienden afspreken en uw werk of hobby blijven doen. Omdat een dagbehandeling in het buitenland contact met familie, vrienden of werk moeilijk maakt, vergoedt Menzis alleen in uitzonderlijke gevallen een dagbehandeling in het buitenland.

  Wilt u een dagbehandeling in het buitenland en weet u niet zeker of Menzis deze vergoedt? Neem dan contact op met onze Klantenservice 

  Klinische behandeling

  Bij een klinische behandeling wordt u opgenomen in een kliniek en krijgt u daar de verslavingszorg. U bent daar zowel overdag als ’s nachts. Hoelang u daar blijft, is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft. Dat kan weken zijn of maanden. Het doel is om u zo snel mogelijk weer in uw eigen omgeving te krijgen. Vaak volgt na een klinische behandeling een dagbehandeling of ambulante behandeling.

  Verslavingszorg via een klinische behandeling vindt alleen plaats bij: 

  • ernstige lichamelijke of psychische aandoeningen
  • ernstige verslaving
  • weinig tot geen sociale contacten

  Omdat bij een klinische behandeling in het buitenland afstemming met familie of vrienden moeilijk is, vergoedt Menzis alleen in uitzonderlijke gevallen een klinische behandeling. Weet u niet zeker of Menzis zo'n behandeling vergoedt? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

 • Wat als ik naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder ga?

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u een vergoeding tot een maximum bedrag.

  Kiest u een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan heeft u vooraf toestemming nodig. U hoeft alleen toestemming aan te vragen bij specialistische GGZ met opname. Per 1 mei vraagt u ook voor ambulante verslavingszorg toestemming aan. Voor alle overige vormen van ongecontracteerde zorg hoeft u geen toestemming te vragen. Toestemming vraagt u aan met het digitale toestemmingsformulier GGZ. Zonder toestemming kunt u niet declareren. We raden u aan dit formulier samen met uw behandelaar in te vullen.

 • Wat als ik de diagnosecode niet op de declaratie wil hebben?

  Uw zorgaanbieder vermeldt standaard de diagnosecode op de declaratie die hij verstuurt. Wilt u dat de declaratie verzonden wordt zonder die code, dan is vooraf of uiterlijk bij de eerste declaratie een verklaring nodig. Deze verklaring  (pdf) kunt u, ondertekend door u en uw behandelaar, sturen naar:

  Menzis
  T.a.v. afdeling verzekerdennota’s GGZ
  Postbus 75000 
  7500 KC Enschede

 • Valt specialistische GGZ met opname onder het eigen risico?

  Ja, voor specialistische GGZ met opname betaalt u eigen risico. Dit wordt berekend per kalenderjaar. Gaat uw behandeling verder in een nieuw jaar, dan betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Waar kan ik terecht?

U kunt terecht bij een GGZ-instelling of bij de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. In een GGZ-instelling moet een psychiater of klinisch psycholoog hoofdbehandelaar zijn.

De zorgaanbieder moet beschikken over een kwaliteitsstatuut naar voorbeeld van het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitsstatuut staat wat de zorgaanbieder voor u heeft geregeld over kwaliteit en verantwoording. Alle door Menzis gecontracteerde GGZ-instellingen hebben een kwaliteitsstatuut. Deze vindt u in onze Zorgvinder.

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, controleer dan vóór de behandeling of deze zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut heeft. U kunt hiervoor contact met onze klantenservice opnemen.

Naar de Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.