Vergoeding specialistische GGZ zonder opname

Heeft u vanwege psychische klachten intensieve zorg nodig van een professionele hulpverlener? Hulp van een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog zonder opname valt onder specialistische GGZ zonder opname.

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist, SEH-arts

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist, SEH-arts

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 80% van de rekening tot maximaal 80% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist, SEH-arts

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed. (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Wat krijg ik vergoed uit de aanvullende verzekering?

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor specialistische GGZ: belangrijk om te weten

 • Valt specialistische GGZ zonder opname onder het eigen risico?

  Ja, voor specialistische GGZ zonder opname betaalt u eigen risico. Dit wordt berekend per kalenderjaar. Gaat uw behandeling verder in een nieuw jaar, dan betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

 • Waar kan ik terecht?

  U kunt terecht bij een zelfstandig gevestigde psychiater, psychotherapeut of klinisch-psycholoog. Of bij een GGZ-instelling. Ook kunt u naar de polikliniek van een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Gaat u naar een GGZ-instelling, dan moet een psychiater of klinisch psycholoog hoofdbehandelaar zijn.

  De zorgaanbieder moet een kwaliteitsstatuut hebben naar voorbeeld van het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitsstatuut staat wat de zorgaanbieder voor u heeft geregeld over kwaliteit en verantwoording. Alle GGZ-instellingen waar Menzis een contract mee heeft, hebben een kwaliteitsstatuut. Deze vindt u in onze Zorgvinder

  Psychische klachten behandelen kan vaak helemaal of voor een deel online. Uw behandeling bestaat dan uit opdrachten in een beveiligde omgeving, videobellen of beide. Een online behandeling is prettig als u liever thuisblijft of snel met de behandeling wilt beginnen. U volgt de behandeling wanneer u wilt en kunt bijna meteen beginnen. Vraag aan uw behandelaar of een online behandeling bij u en uw klachten past. Een online behandeling wordt net zo vergoed als een niet-online behandeling. 

  Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, controleer dan vóór de behandeling of deze zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut heeft. 

 • Hoe werkt het met psychische zorg voor kinderen en jongeren?

  De informatie op deze pagina geldt vanaf een leeftijd van 18 jaar en ouder. Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

 • Heb ik toestemming van Menzis of een verwijzing nodig?

  Toestemming

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde instelling voor verslavingszorg? Dan heeft u sinds 1 mei 2019 vooraf toestemming nodig van Menzis. Via het toestemmingsformulier vraagt u dit aan. U kunt dit formulier direct online invullen

  Verwijzing

  Ja, u heeft vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar (bijvoorbeeld de GZ-psycholoog) of van een SEH-arts (een arts op de spoedeisende hulp).

 • Wat wordt niet vergoed?

  U heeft geen recht op een vergoeding voor een behandeling van aanpassingsproblemen en werk- en relatieproblemen.

  Doorlopende psycho-analyse behandelingen worden niet meer vergoed sinds 2010. Lopende behandelingen mochten worden afgerond. De redelijke periode (5 tot 10 jaar) voor deze afronding is voorbij.

  Let op: niet elke behandeling van een psychische aandoening of GGZ-behandeling wordt vergoed uit de Basisverzekering. Uw zorgaanbieder kan u direct vertellen of de behandeling onder de Basisverzekering valt of niet.

 • Wordt verslavingszorg in het buitenland vergoed?

  Ambulante behandeling

  Een ‘ambulante behandeling’ betekent bij verslavingszorg dat u in een eigen omgeving geholpen wordt. Dichtbij vrienden of familie. Dat kan thuis zijn maar bijvoorbeeld ook in een woongroep. Een ambulante behandeling in het buitenland is daarom dan ook niet mogelijk. 

  Dagbehandeling

  Soms heeft een ambulante behandeling bij verslavingszorg niet het gewenste effect. Een opname in een kliniek is misschien een stap te ver, maar meer intensieve zorg is wel wenselijk. Dan is dagbehandeling een mogelijkheid. U gaat dan een deel van de dag naar een zorginstelling. U krijgt daar de nodige verslavingszorg. Zo kunt u nog steeds met familie en vrienden afspreken en uw werk of hobby blijven doen. Omdat een dagbehandeling in het buitenland contact met familie, vrienden of werk moeilijk maakt, vergoedt Menzis alleen in uitzonderlijke gevallen een dagbehandeling in het buitenland.

  Wilt u een dagbehandeling in het buitenland en weet u niet zeker of Menzis deze vergoedt? Bel dan met ons op telefoonnummer 088 222 40 40. We helpen u graag. 

  Klinische behandeling

  Bij een klinische behandeling wordt u opgenomen in een kliniek en krijgt u daar de noodzakelijke verslavingszorg. U bent daar zowel overdag als ’s nachts. Hoe lang u daar blijft, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Dat kan weken zijn of maanden. Het doel is om u zo snel mogelijk weer in uw eigen omgeving te krijgen. Vaak volgt na een klinische behandeling een dagbehandeling of ambulante behandeling.

  Verslavingszorg via een klinische behandeling vindt alleen plaats bijj: 

  • ernstige lichamelijke of psychische aandoeningen
  • ernstige verslaving
  • weinig tot geen sociale contacten

  Omdat bij een klinische behandeling in het buitenland afstemming met familie of vrienden moeilijk is, vergoedt Menzis alleen in bijzondere gevallen een klinische behandeling. Wilt u weten of Menzis zo'n behandeling vergoedt? Neem dan contact op met onze Klantenservice

 • Wat als ik naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder ga?

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag.

  Kiest u een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan heeft u vooraf toestemming nodig. U hoeft alleen toestemming aan te vragen bij specialistische GGZ met opname. Per 1 mei vraagt u ook voor ambulante verslavingszorg toestemming aan. Voor alle overige vormen van ongecontracteerde zorg hoeft u geen toestemming te vragen. Toestemming vraagt u aan met het digitale toestemmingsformulier GGZ . Zonder toestemming kunt u niet declareren. We raden u aan dit formulier samen met uw behandelaar in te vullen.

 • Wat moet ik doen als ik geen diagnosecode op de declaratie wil hebben?

  Uw zorgaanbieder vermeldt standaard de diagnosecode op de declaratie die hij verstuurt. Wilt u dat de declaratie verstuurd wordt zonder die code? Dan is vóór of uiterlijk bij de eerste declaratie een verklaring nodig. Deze verklaring kunt u, ondertekend door u en uw behandelaar, sturen naar:

  Menzis
  T.a.v. afdeling verzekerdennota’s GGZ
  Postbus 75000 
  7500 KC Enschede

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.