Algemene vragen

Eerstelijns verblijf

Indien de zorgaanbieder voldoet aan de gestelde eisen zoals verwoord in het inkoopbeleid van Menzis en men zich uiterlijk 15 juni 2018 heeft aangemeld, krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan de startersvragenlijst via het Zorginkoopportaal VECOZO. Indien uw instelling voldoet aan de gestelde eisen, is het mogelijk om als nieuwe zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een contract ELV.

Machtigingenbeleid komt te vervallen. In 2018 is afgesproken dat er, als een zorgvraag langer gaat duren dan 6 maanden, een machtiging aangevraagd dient te worden. Omwille van de registratielast en de onwenselijke prikkel van vervroegd machtigingen aanvragen, omdat de klant niet kan doorstromen, heeft Menzis besloten om de huidige 6 maanden termijn niet aan te houden in 2019. De machtigingsprocedure komt daarom in 2019 te vervallen.

Nee. De landelijke productiemonitor hoeft niet meer aangeleverd te worden in 2019.

U dient uw basisregistratie gekoppeld aan uw AGB-code aan te passen voor uw instelling. Zodra u KvK-nummer, AGB-nummer en adres weer matchen, kunt u toestemming vragen voor het aanpassen van het adres op de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de juiste prestaties ELV koppelt aan de juiste AGB-codes en locatieadressen, deze worden gebruikt voor informatie die wij tonen aan onze verzekerden.

Ja, bij ELV is het eigen risico van toepassing, echter geen eigen bijdrage.

Een betaalovereenkomst wordt niet meer afgesloten met niet-gecontracteerde aanbieders. De klant kan zelf de nota bij Menzis indienen. Conform de polisvoorwaarden van een naturapolis geldt dat niet- gecontracteerde zorg wordt vergoed tot maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt tot een maximum van het marktconforme tarief.

U dient vooraf toestemming te vragen aan Menzis om de zorgprestaties ELV die u levert op een locatie aan te passen. U kunt bij het aangaan van de overeenkomst voor al uw locaties de juiste zorgprestaties ELV opgeven; uw opgegeven zorgaanbod wordt overgenomen in onze declaratieadministratie. Let op: U kunt alleen die zorg declareren die u voor deze vestiging heeft opgegeven. Het opgegeven zorgaanbod wordt ook getoond op onze zorgvinder.

Zoals aangegeven in het inkoopbeleid, kunt u zich vanaf 1 april aanmelden voor een contract. De aanmelding moet vóór 15 juni 2018 bij ons binnen zijn.

Op 1 april is het inkoopbeleid ELV gepubliceerd.

Vanaf medio september 2018 heeft u de binnen uw organisatie gemachtige medewerker toegang tot het zorginkoopportaal VECOZO.


Is uw vraag nog niet beantwoord?


Stel uw vraag via het online contactformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.