Algemene vragen

Farmacie

Ja, het heeft meerdere gevolgen. Menzis kan uw declaraties niet verwerken en niet uitbetalen. En uw praktijk wordt niet op onze Zorgvinder getoond als gecontracteerde zorgaanbieder.

U zult uw nota's tijdens een niet-gecontracteerde periode , moeten aanbieden aan uw patient. Hij kan deze indienen bij Menzis.

Wanneer de AGB-code van de onderneming of vestiging wijzigt, kunt u dit via het contactformulier doorgeven. Vermeld hierin de volgende gegevens:
- De oude AGB-code
- De einddatum van de oude AGB-code
- De nieuwe AGB-code
- De startdatum van de nieuwe AGB-code
De oude AGB-code dient een einddatum te hebben in Vektis alvorens wij op de nieuwe AGB-code overeenkomsten aan kunnen bieden.
Voor het beëindigen van uw AGB-code verwijzen wij u naar Vektis. De oude AGB-code dient een einddatum te hebben in Vektis alvorens wij op de nieuwe AGB-code overeenkomsten aan kunnen bieden.

Nee, u als zorgaanbieder bent akkoord gegaan om een tweejarige overeenkomst aan te gaan. Vanaf 1 januari 2019 kunt u overstappen naar een andere collectiviteit.

Nee. U kunt alleen tot 31 december 2018 de overeenkomst ondertekenen via VECOZO, na de genoemde datum wordt het VECOZO portaal gesloten.

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk betreft het een vergissing; mogelijk als gevolg van ons beleid. U kunt het beste contact opnemen via het contactformulier.

Ja. De genoemde zorggroepen onderhandelen namens u, maar wij hebben expliciet ervoor gekozen dat de individuele zorgaanbieder zelf het contract digitaal ondertekent. Deze zorggroepen controleren of u het contract heeft ondertekend.

Mogelijk bent u als apotheker een onderaannemer van NFZ. In dat geval zal NFZ u berichten wat de tarieven over 2019 zijn, wat u bij Menzis kunt declareren. Menzis zal u deze niet aanleveren.

Ja. Menzis controleert achteraf of de zorgaanbieder aan de gestelde eisen voldoet. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan wordt de praktijk per direct teruggezet naar het Basis contract en wordt het teveel betaalde door Menzis teruggevorderd.

Menzis heeft de collectiviteiten waar de apotheken bij zijn aangesloten, de scores naleving preferentiebeleid per mail verstuurd. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kunt u dit via het contactformulier opvragen.

Nee, Menzis heeft geen contract met u afgesloten en daarmee geen prijzen afgesproken. U kunt dan vanaf 1 januari 2019 niet meer rechtstreeks declareren. U kunt dit verder met uw patient afhandelen.

Ja, het contract geldt voor de labels Menzis en Anderzorg.

Nee. Uw praktijk moet in 2018 voldoen aan de gestelde eisen.

Nee, praktijken moeten in 2018 aan deze criteria voldoen willen zij in 2019 in aanmerking komen voor een Plus contract. Menzis gaat niet met terugwerkende kracht een Basiscontract omzetten naar een Pluscontract.

Wanneer u de overeenkomst retourneert is declareren mogelijk vanaf de ingangsdatum van het contract en nadat u via de mail een bevestiging heeft ontvangen dat de overeenkomst is verwerkt.

U kunt het contactformulier invullen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.
Door alle vragen via het contactformulier te ontvangen zijn we in staat vragen beter te stroomlijnen en tijdig te reageren. Ook hebben zowel u als wij op deze manier een betere registratie van vraag en antwoord.

Voor 1 november 2018 willen wij de getekende overeenkomsten binnen hebben, zodat op 15 november de gecontracteerde zorgaanbieders op onze Zorgvinder getoond kunnen worden. Echter heeft u tot 31 december 2018 de tijd om de overeenkomst via VECOZO als te ondertekenen. Na 31 december 2018 wordt het portaal gesloten.

Nee, Menzis toont alleen gecontracteerd zorgaanbod aan haar verzekerden en andere belanghebbenden.

Menzis heeft besloten om de apotheken die tot een keten behoren anders te benaderen dan via het digitale contracteringsproces. Het management van uw keten krijgt van ons een contractaanbod. Zij bepalen aan de hand van de criteria's Basis-Basisplus welk contract/tarief uw apotheek gaat krijgen over 2019. Menzis zal dan aan de hand van deze opgave de juiste tarieven in haar systemen verwerken. Uw management zal met u contact opnemen welk tarief, basis of basisplus, u mag declareren over 2019.

Ja, de toegankelijkheid van farmaceutische zorg is daarmee vergroot en geeft meerwaarde voor onze verzekerden.

U heeft tot en met 31 december 2018 de tijd om de overeenkomst te ondertekenen in VECOZO. Vanaf 1 januari 2019 kunt u de overeenkomst niet meer ondertekenen. U bent voor 2019 niet gecontracteerd. U heeft een informatieverplichting aan onze klanten en wij verzoeken u dringend om onze klanten hiervan in kennis te stellen. Van Menzis krijgt u nog een schriftelijke bevestiging.
* Menzis behoudt zich het recht voor om na 1 januari 2019 alsnog overeenkomsten te sluiten, indien dit noodzakelijk is voor de zorgplicht aan verzekerden.

Indien er geen contract is getekend, kunt u vanaf 1 januari 2019 niet meer rechtstreeks bij Menzis declareren. Nota's worden dan via de verzekerde aangeboden waarbij Menzis een restitutiebedrag uitbetaald. Een contract met terugwerkende kracht in laten gaan, brengt het risico met zich mee, dat Menzis een rekening twee keer uitbetaald.

Indien de getekende overeenkomst voor 1 januari 2019 door de zorgverzekeraar is ontvangen, treedt de overeenkomst in werking op 1 januari 2019.

Het is mogelijk dat u het contract recentelijk heeft ondetekend. Ons systeem heeft enige verwerkingstijd nodig om uw gegevens te tonen. Mochten na één week uw gegevens alsnog niet op onze website staan, neem dan contact op door middel van het contactformulier.


Is uw vraag nog niet beantwoord? 


Stel uw vraag via het online contactformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.