Inkoopbeleid

Farmacie

Apotheken met naast de gevestigd apotheker minder dan 3 fte personeel (gediplomeerd apothekers assistente) en overig personeel (m.u.v. bezorgpersoneel) en/of minder dan 63.000 receptregels in totaal per jaar, ontvangen een standaard contract.

Menzis heeft voor dit beleid gekozen uit zowel kwaliteits- als doelmatigheidsoogpunt.

Nee, het gaat om het totaal aantal receptregels in uw praktijk. Dus ook van andere Zorgverzekeraars.

Menzis heeft conform haar Zorginkoopbeleid 2019 besloten om kleine apotheken met minder dan 63.000 receptregels te contracteren met een standaard overeenkomst.

Ja. Menzis zal medio september alle betreffende apotheken een brief sturen met een aantal vragen om onze analyse nader te toetsen.

Nee. apotheekhoudende huisartsen, Poli-apotheken en dienstapotheken vallen hier buiten.

Dat hangt af van het aantal huisartsen binnen het Gezondheidscentrum. Indien er 3 of meer huisartsen zijn gevestigd, dan komt u in aanmerking voor een contract voor 2019.

Onze verzekerden kunnen vanaf 15 november op onze Zorgvinder kijken of zijn praktijk is gecontracteerd voor 2019. Indien niet, welke praktijk(en) in de buurt wel zijn gecontracteerd. Daarnaast verwachten wij dat u als apotheker in het kader van informatieplicht, u de klant erop attendeert dat u geen contract heeft voor 2019.

U kunt uw bezwaren kenbaar maken bij één van onze Zorginkopers Farmacie. Zij zullen u uit kunnen leggen waarop de beslissing is gebaseerd.

Ja, dat kan mits u zich uiterlijk 1 november 2018 bij ons meldt met het verzoek een contract te mogen ontvangen.

U heeft tot en met 31 december 2018 de tijd om de overeenkomst te ondertekenen in VECOZO. Vanaf 1 januari 2019 kunt u de overeenkomst niet meer ondertekenen. U bent voor 2019 niet gecontracteerd. U heeft een informatieverplichting aan onze klanten en wij verzoeken u dringend om onze klanten hiervan in kennis te stellen. Van Menzis krijgt u nog een schriftelijke bevestiging.
* Menzis behoudt zich het recht voor om na 1 januari 2019 alsnog overeenkomsten te sluiten, indien dit noodzakelijk is voor de zorgplicht aan verzekerden.


Over de meetperiode april 2018 t/m augustus 2018 hebben wij een preferentiecompliance tussen de 30% en 60% gemeten voor uw praktijk. Dit is onvoldoende om een collectiviteiten contract met de daarbij behorende afspraken met u af te sluiten. Conform ons beleid krijgt u een Standaard Basiscontract.

Het kan zijn dat er binnen een afstand van 4,5 kilometer geen andere apotheekhoudende praktijk gevestigd is. In dat geval vindt contractering plaats op basis van een Menzis standaard basiscontract.

Nee, Menzis biedt het contract alleen digitaal aan.

Om een transparant beleid te voeren kunnen wij helaas aan uw verzoek niet tegemoet komen. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van uw e-mailadres. De zorgaanbieders die om een bepaalde reden voor 1 januari 2019 het contract 2019 niet hebben geretourneerd, kunnen we helaas geen contract per 1 januari 2019 meer aanbieden.

Menzis neemt alleen e-mailadressen over als deze geregisteerd staan in Vektis. Wilt u een contract afsluiten of een kopie van het huidige contract? Dan verwijzen wij u naar het contactformulier op onze website.

Ja, mits u dit ook vermeldt op uw website.

Menzis meet over de periode april 2018 tm augustus 2018 of u in voldoende mate preferente middelen aan onze klanten heeft geleverd. Heeft u een prefererentiecompliance van minder dan 30%, dan krijgt u geen contractaanbod van Menzis.

Tot 1 november 2018. Menzis moet haar klanten kunnen aantonen met welke zorgaanbieders wij een contract hebben gesloten voor 2019. Onze Zorgvinder moet vóór 15 november gevuld zijn met gecontracteerd zorgaanbod.

Met uw zorgmakelaar hebben wij een percentage afgesproken waaraan u moet voldoen om voor een Basis plus contract in aanmerking te komen.

Dat ligt eraan; als u in januari tekent, gaat deze in per 1 januari 2019. Daarna gaat deze in per de 1e van de maand waarin u het contract digitaal ondertekent. Menzis gaat deze niet met terugwerkende kracht terugzetten.

In het contractvoorstel over 2019 dat u van ons heeft ontvangen, hebben wij een bijlage toegevoegd met de prijzen die Menzis betaalt voor de verschillende prestaties. Met NFZ hebben wij hier nadere afspraken over gemaakt.

Het is mogelijk dat wij met uw collectiviteit waar u onder valt, een tweejarige overeenkomst hebben afgesproken. Via het contactformulier kunt u dit bij Menzis navragen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.