De afdeling Support van VECOZO is telefonisch bereikbaar op
- maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur
- vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer: 013 – 46 25 641
Meer contactgegevens staan vermeld op de webste van VECOZO: https://www.vecozo.nl/contact/

Na inloggen in de Uitvraagmodule krijgt u een overzicht van de voor u klaarstaande vragenlijst(en).
Elke vragenlijst heeft een status. Hierdoor kunt u zelf de stand van zaken inzien en beheren.
Een vragenlijst kan één van de volgende statussen hebben:
- Inzienbaar: Beantwoordingstermijn nog niet actief (gaat open in de toekomst) of niet meer
actief (verstreken). In het geval de beantwoordingstermijn verstreken is, is de vragenlijst
niet bevestigd.
- Open & niet bevestigd: Vragenlijst kan beantwoord worden. Een eventuele
beantwoording is nog niet bevestigd. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.
- Open & bevestigd: Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan nog
gewijzigd worden. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.
- Inzienbaar & bevestigd: Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan niet
gewijzigd worden; tenzij de zorgverzekeraar de vragenlijst weer openstelt.

Na inloggen in de Contracteermodule krijgt u een overzicht van de voor u klaarstaande contact(en).
Elk contract heeft een status. Hierdoor kunt u zelf de stand van zaken inzien en beheren.
De meest voorkomende statussen zijn:
- Voorstel: Overeenkomst die is voorgesteld aan de zorgaanbieder.
- Geaccepteerd: Overeenkomst die is geaccepteerd door de zorgaanbieder.
- Geweigerd: Overeenkomst die is geweigerd door de zorgaanbieder.
- Vervallen: Een voorgestelde overeenkomst krijgt de status ‘Vervallen’ als deze is ingetrokken door de zorgverzekeraar.
- Verouderd: Een overeenkomst krijgt de status 'Verouderd' indien er een nieuwe versie van de overeenkomst is.

Op de website van VECOZO kunt u per module een handleiding inzien. Wij adviseren u de betreffende handleiding te openen wanneer u voor de eerste maal gebruik maakt van het VECOZO Zorginkoopportaal.

Als u alleen geautoriseerd bent voor het bekijken van contracten, dan kunt u deze niet accepteren of weigeren. In dat geval ziet u in het vak ‘Contract beoordelen’ alleen de knop ‘Annuleren’. Bent u bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als tekenbevoegde voor uw organisatie, dan kunt u ook autorisatie aanvragen voor het beoordelen van contracten. Op de website van VECOZO ( https://www.vecozo.nl/zorginkoopportaal/voorbereiden/ ) vind u meer informatie over aanmelden en autorisaties.

Officiële Apple Mac OS besturingssysteem en browser (Safari) wordt niet ondersteund door VECOZO.
Daarentegen wordt Firefox (meest recente versie) als browser wel ondersteund; het kan dus zijn dat bepaalde diensten van VECOZO wel op een Apple werken als daarop Firefox is geïnstalleerd. Deze combinatie wordt echter door VECOZO niet actief ondersteund.
Meer informatie kunt u lezen op de website van VECOZO; https://www.vecozo.nl/kennisbank/systeemeisen/.

U dient in te loggen in de Uitvraagmodule met het certificaat dat is gekoppeld aan de AGB-code van uw organisatie. Ziet u binnen het 'overzicht' niet de vragenlijst staan, welke u wilt gaan invullen? Dan dient u mogelijk de geselecteerde AGB-code te wijzigen. Links bovenin dit scherm kunt u switchen tussen zorgverleners of praktijk AGB-code.
Ziet u dan de vragenlijst van Menzis nog niet staan, neemt u dan contact op met Menzis.

In de Contracteermodule kunt u de concept overeenkomst inzien voordat u deze accepteert. U kunt contractvoorstel in PDF-formaat bekijken door op de knop Bekijk contract te klikken.
Wanneer in de vragenlijst een tabblad "Concept overeenkomsten" aanwezig is kunt u In de Uitvraagmodule ook het contractvoorstel in PDF-formaat bekijken.

• Door naar de volgende pagina van de vragenlijst te gaan worden uw gegeven antwoorden op deze pagina opgeslagen.
• Tijdens het invullen of wijzigen van de vragenlijst is het op elk moment mogelijk om de vragenlijst en/of applicatie te verlaten. Alle, tot de huidige pagina, ingevulde antwoorden zijn automatisch opgeslagen en zullen worden bewaard voor een volgende keer inloggen.
• Home is een vaste button waarbij u door hierop te klikken altijd terugkeert naar het startscherm van de Uitvraagmodule. Eventueel gegeven antwoorden op de desbetreffende pagina worden op dat moment niet opgeslagen.
• Tijdens het invullen of wijzigen van de vragenlijst is het op elk moment mogelijk om naar de vorige pagina terug te gaan. Doorgaan naar de volgende pagina is enkel mogelijk wanneer alle vragen op de pagina correct en volledig zijn ingevuld.

Dat kunt u doen met deze link: https://contracteren.zp.vecozo.nl

Dat kunt u doen met deze link: https://uitvragen.zp.vecozo.nl

Zorg er altijd voor dat u werkt in de internetbrowser als waarin u uw persoonlijke certificaat geïnstalleerd heeft. Sluit desnoods alle geopende browsersessies af en start een nieuwe internetbrowser op. Als dit de foutmelding niet oplost, neemt u dan contact op met de afdeling Support & Administratie van VECOZO.

•Selecteer na het inloggen de gewenste AGB-code. Dat kan als er meerdere AGB-codes aan uw certificaat gekoppeld zijn. Ook op volgende pagina’s kunt u linksboven in het scherm altijd nog van AGB-code wisselen.
•Menzis heeft u (nog) geen overeenkomst aangeboden. Bent u ervan overtuigd dat u ook overeenkomst moet ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier wat u onderaan deze pagina aantreft.
•Zijn bovenstaande oorzaken niet van toepassing, neem dan contact op met de afdeling Support & Administratie van VECOZO.

•Selecteer na het inloggen de gewenste AGB-code. Dat kan als er meerdere AGB-codes aan uw certificaat gekoppeld zijn. Ook op volgende pagina’s kunt u linksboven in het scherm altijd nog van AGB-code wisselen.
•Bepaalde vragenlijsten worden alleen aan geselecteerde zorgaanbieders beschikbaar gesteld. Bent u ervan overtuigd dat u de vragenlijst ook ter beschikking zou moeten krijgen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier wat u onderaan deze pagina aantreft.
•Zijn bovenstaande oorzaken niet van toepassing, neem dan contact op met de afdeling Support & Administratie van VECOZO.

Menzis zal gefaseerd gebruik maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Met de overgang naar het Zorginkoopportaal van VECOZO streeft Menzis naar meer uniformiteit binnen de zorginkoop en administratieve lastenverlichting voor de betrokken zorgpartijen.
Het Zorginkoopportaal van VECOZO wordt al door diverse zorgverzekeraars gebruikt. Nu Menzis ook hierop aansluit, biedt het zorgaanbieders steeds meer de mogelijkheid om het contracteerproces (het digitaal aanvragen en afsluiten van contracten) eenduidig via één partij (VECOZO) te laten verlopen.

Heeft u vragen of problemen met de werking van of toegang krijgen tot het Zorginkoopportaal (en de modules)? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Support van VECOZO. Inhoudelijke vragen over uw contract kunt u aan ons stellen via het contactformulier wat u onderaan deze pagina aantreft of via telefoonnummer 088-2224000, keuze menu optie 2.

De Contracteermodule is een onderdeel van het VECOZO Zorginkoopportaal. Met de Contracteermodule is het voor de zorgaanbieder mogelijk om een door de zorgverzekeraar aangeboden contractvoorstel elektronisch af te handelen. De contractvoorstellen worden in deze module vastgelegd en blijven te raadplegen. Ook na akkoord blijft het mogelijk het contract in te zien.Een uitleg over het Zorginkoopportaal en de diverse modules vindt u op de pagina https://www.vecozo.nl/over-onze-diensten/zorginkoopportaal/

De Uitvraagmodule is een onderdeel van het VECOZO Zorginkoopportaal. De Uitvraagmodule is een module die vragenlijsten bevat en kan door de zorgverzekeraar om diverse redenen ingezet worden. Een uitleg over het Zorginkoopportaal en de diverse modules vindt u op de pagina https://www.vecozo.nl/over-onze-diensten/zorginkoopportaal/


Is uw vraag nog niet beantwoord?


Stel uw vraag via het online contactformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy