Nee, de tarieven in de tariefbeschikking van de NZa zijn MAXIMUM tarieven. Het is wettelijk niet toegestaan om hogere tarieven te declareren en/of uit te betalen.

Menzis vindt een verzekering met dekking van minimaal 1,25 miljoen per gebeurtenis voor elke verloskundige noodzakelijk. Indien u of één van uw collega's hier niet over beschikt, bieden wij u geen overeenkomt verloskunde aan.

Nee, Menzis biedt u geen overeenkomst aan. Zodra u aangesloten bent bij een VSV, komt u uiteraard in aanmerking voor een overeenkomst.

Door middel van een samenwerkingsovereenkomst is continuïteit van zorg, zowel bij geplande als niet geplande afwezigheid maar ook bij "dubbelstaan", geborgd.

Nee, als u geen afdoende aansprakelijkheidsverzekering heeft, biedt Menzis u geen overeenkomst aan.

Menzis heeft, samen met de overige zorgverzekeraars, bezwaar aangetekend tegen de tariefbeschikking 2019. Dit heeft te maken met het feit dat wij in beroep gaan tegen de beslissing op bezwaar m.b.t. tariefbeschikking 2018: de tariefbeschikking 2019 is gebaseerd op de tarieven voor 2018 met indexering.

Nee, Menzis biedt u geen overeenkomst aan. Zodra u zich heeft laten registreren, komt u uiteraard in aanmerking voor een overeenkomst.

Ja, het tarief in Deelovereenkomst VIII kan ook in rekening worden gebracht voor het verwijderen van spiraaltje of implementatiestaafje.

Nee, het contract is uitsluitend digitaal te ondertekenen. U kunt de instructies op uw computerscherm volgen.

Nee, digitaal declareren is alleen mogelijk als u een overeenkomst heeft.

Menzis heeft de contracteisen aangepast en wil, zoveel mogelijk vooraf, kunnen toetsen of u aan de contracteisen voldoet.

Indien Menzis de ondertekende overeenkomst voor 1 november 2018 retour ontvangt, treedt de overeenkomst in werking op 1 januari 2019. Indien Menzis de ondertekende overeenkomst op of na 1 november 2018 retour ontvangt, treedt de overeenkomst in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op de datum waarop de ondertekende overeenkomst door Menzis retour is ontvangen.

Ja, de overeenkomst geldt voor de gehele praktijk indien deze door een tekeningsbevoegde ondertekend wordt.

Nee, het contract wordt alleen digitaal aangeboden.

U kunt uw probleem melden via het contactformulier onderaan deze lijst met veelgestelde vragen.

Nee, het contract is uitsluitend digitaal te ondertekenen. U kunt de instructies op uw computerscherm volgen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.