Algemene vragen

Huisartsen- en multidisciplinaire zorg

De vragen die worden gesteld zijn afgeleid uit het inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg. Deze informatie kunt u lezen op de Menzis website. Daarnaast kunt op de vraag en antwoorden lijst ook informatie terugvinden. In de digitale overeenkomst wordt zo veel mogelijk informatie gegeven door in de informatie linkjes te kijken.

U dient zich bij Vektis aan te melden voor een AGB code. Daarnaast dient u bij VECOZO een certificaat voor de Contracteermodule in het Zorginkoopportaal aan te vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met VECOZO. Wanneer u een AGB code en certificaat heeft, kunt u contact opnemen met Menzis via het contactformulier. Wij zullen u dan verder op weg helpen.

Nee, In de basisverzekering is er geen aanspraak op zorg geleverd door basisartsen. Om deze reden zullen we declaraties van basisartsen niet vergoeden (ook niet als deze ingediend worden door uw cliënt).  Ook in de AV is er geen vergoeding voor zorg geleverd door basisartsen opgenomen.

U kunt met VECOZO contact opnemen om een certificaat aan te vragen. Zie ook de website van VECOZO.

Via de website van VECOZO

 

Tijdens de consultaties werd het belang van de continuïteit van de POH-S financiering benadrukt. Vanuit dit uitgangspunt is het meerjarige nieuwe beleid voor de financiering van de POH-S vormgegeven. De voorwaarden voor de financiering dienen aan te sluiten op de zeer verschillende praktijksituaties (huidige formatie POH-S, deelname aan 1 of meerdere keten-dbc's, deelname aan de voorbereidingsmodule ouderenzorg, etc).. Er is een rekentool om u te helpen de vertaling voor uw eigen praktijk te maken (link)

Doel is om de huidige POH-S formatie over drie jaar te bekostigen via een basis POH-S module, via de keten-dbc DM2, COPD en VRM en zorgvernieuwingsprojecten. Het is onze inzet dat zorg voor patiënten met DM2, COPD en VRM, die ook in de eerste lijn geleverd kan worden, niet meer bij ziekenhuizen wordt ingekocht. Dit betekent dat er een kwalitatief goed en volledig aanbod van deze zorg in de eerste lijn moet zijn. Daarom geldt al met ingang van 2018 dat de inzet van een POH-S voor DM2, COPD en VRM alleen nog wordt gefinancierd vanuit een keten-dbc en niet meer via de POH-S module. Op het tarief van de module POH-S worden daarom standaard afslagen toegepast voor die keten-dbc's waaraan u op 1 januari 2018 nog niet deelneemt. Menzis informeert u tijdig over het nieuw te declareren tarief.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw basishuisartsenovereenkomst incl. bijbehorende modules digitaal aan te vragen. Ten opzichte van 2013 en 2014 hoeft u in veel gevallen geen bewijsmateriaal meer vooraf aan te leveren. Tevens maken wij afspraken met samenwerkingsverbanden en ROS'en die u kunnen ondersteunen.

Ja, u kunt uw contractafspraken automatisch door laten sturen. Dit kunt u aangeven via het zorginkoopportaal van VECOZO in de Contracteermodule via het tabblad volgverzoek.

 U kunt hiervoor het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer van de afdeling Zorginkoop: 088 222 40 00

Ja, op deze pagina vindt u een (e-mail) adressenlijst van zorgverzekeraars.

Ja, wij bieden u de mogelijkheid om de kernafspraken overeenkomst via de digitale overeenkomst direct door te sturen naar de andere zorgverzekeraars. U kunt dit aanvinken via het zorginkoopportaal van VECOZO in de Contracteermodule, in het tabblad kernafspraken overeenkomst.

Nee, het contract is uitsluitend digitaal te ondertekenen. Volg de instructies op uw scherm.

Meld uw technische probleem via het contactformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord. Indien wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij contact met u opnemen.
Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088 - 222 40 00, optie 2.

De vragen die worden gesteld zijn afgeleid uit het inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg. Deze informatie kunt u lezen op www.menzis.nl. Daarnaast kunt op de vraag en antwoorden lijst ook informatie terugvinden. In de digitale overeenkomst wordt zo veel mogelijk informatie gegeven door in de informatielinkjes te kijken.

Waarschijnlijk staat onderaan uw scherm een cookiemelding open. Deze cookiemelding is wettelijk verplicht om aan te geven. U dient, na het lezen van de melding, de cookie melding in uw scherm via X weg te klikken dan wel accepteren. U kunt daarna inloggen.

Uw AGB-code wordt geladen vanuit Vektis, voor het invullen van de vragenlijst dient u uw AGB-gegevens te controleren en indien nodig te wijzigen bij Vektis.

Nee, het contract wordt alleen digitaal aangeboden.

Wij vragen u dit door te geven via het contactformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord. Indien wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij contact met u opnemen. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088 - 222 40 00, optie 2.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.