De medisch specialist bepaalt of een patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Daarna kijkt de transferverpleegkundige welke voorziening passend is voor de patiënt en overlegt dit met de huisarts en de patiënt. De transverpleegkundige kan een advies met onderbouwing doen, echter de huisarts is verantwoordelijk voor de afgifte van de ELV-indicatie. Als de huisarts het eens is met het advies van de transferverpleegkundige, dan geeft de huisarts de formele indicatie voor ELV af. De huisarts dient de ELV indicatie na advies transferverpleegkundige binnen twee dagen af te geven.

De huisarts geeft een ELV indicatie af, zolang deze zorg medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden.

Het ELV-coördinatiepunt bij u in de regio, kan u informatie geven over de beschikbaarheid van ELV in de nabijheid van de woonplaats van de patiënt.

Menzis monitort de beschikbare ruimte van de afspraken zoals gemaakt met de instellingen. Menzis zorgt voor een landelijke dekking voor ELV.

Ja, mits het een bij de huisarts ingeschreven patiënt is en deze van de (eigen) huisarts een verwijzing/indicatie voor ELV heeft gekregen.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy