Integrale zorg voor kwetsbare ouderen

Via het samenwerkingsverband met wie Menzis contractuele afspraken heeft gemaakt over organisatie en infrastructuur met betrekking tot integrale zorg voor kwetsbare ouderen, zijn afspraken met Menzis gemaakt over in-en exclusiecriteria en de omvang van de doelgroep kwetsbare ouderen. Uitgangspunt is dat vooral kwetsbare ouderen met complexe problemen meer proactieve multidisciplinaire zorg nodig hebben. Een complexe patiënt kan gedefinieerd worden als een patiënt met meerdere chronische aandoeningen, die langdurig verschillende medicamenten gebruikt en langdurig onder behandeling is van meerdere zorgverleners (GZOI, 2015).

Dit mag alleen als aan onderstaande 3 voorwaarden wordt voldaan:
1. de formatie POH in de huisartsenpraktijk is hoger dan gefinancierd middels de voorbereidings-of vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen, de POH-S module en de formatie POH-S die ingezet wordt voor de uitvoering van de ketenzorg (DM2, VRM, COPD en/of Astma) en zorgvernieuwing (vanzelfsprekend geldt de declaratieverruiming alleen voor dat deel van de formatie praktijkondersteuning dat niet op een andere wijze is gefinancierd),
Bijvoorbeeld: Huisartsenpraktijk heeft POH S en POH O voor totaal 0,8 fte in dienst. 0,7 fte POH is gefinancierd uit de POH-S module, vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen, ketenzorg en zorgvernieuwing. De praktijk kan dan voor 0,1 fte POH-O aan consulten en visites declareren wanneer deze basishuisartsenzorg geleverd wordt.
én;
2. via het samenwerkingsverband met wie Menzis contractuele afspraken heeft gemaakt over organisatie en infrastructuur met betrekking tot integrale zorg voor kwetsbare ouderen, zijn afspraken met Menzis gemaakt over in-en exclusiecriteria en de omvang van de doelgroep kwetsbare ouderen. Uitgangspunt is dat vooral kwetsbare ouderen met complexe problemen meer proactieve multidisciplinaire zorg nodig hebben. Een complexe patiënt kan gedefinieerd worden als een patiënt met meerdere chronische aandoeningen, die langdurig verschillende medicamenten gebruikt en langdurig onder behandeling is van meerdere zorgverleners (GZOI, 2015), én;
3. via het samenwerkingsverband met wie Menzis contractuele afspraken heeft gemaakt over organisatie en infrastructuur met betrekking tot integrale zorg voor kwetsbare ouderen, krijgt Menzis inzage in het aantal kwetsbare ouderen die proactieve integrale zorg ontvangen, gefinancierd vanuit de vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen.

Deze functionaris werkt voor de gemeente en wordt gefinancierd uit de WMO.

De inzet van de wijkverpleegkundige wordt vergoed vanuit de reguliere bekostiging van de wijkverpleging. Deze zorg wordt ingekocht bij de thuiszorginstellingen.

De keuze van de samenwerkingspartners is aan de huisartsen en het samenwerkingsverband.

Voor patiënten met WLZ- en behandelindicatie en woonachtig in de thuissitatie vindt financiering van de SOG voor consultatie en medebehandelaarschap plaats via het Volledig Pakket Thuis (VPT), en Modulair Pakket Thuis (MPT).
Voor consultatie van de SOG bij de overige patiënten die thuiswonen geldt een subsidieregeling waar de WLZ-instellingen gebruik van kunnen maken.
Sinds 2017 is het eveneens mogelijk dat de SOG een vergoeding ontvangt voor de prestatie vanuit de zorgaanspraak eerstelijnsverblijf. 

Ja, dat kan. De POH-O is een verpleegkundige op HBO niveau of volgt een opleiding daartoe. Een aanvullende scholing in geriatrische problematiek is wenselijk.

De praktijkondersteuner/ verpleegkundige ouderenzorg is een verpleegkundige functie met kwalificatieniveau 5. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt kunnen gedurende de transitieperiode (heden t/m 2022) verpleegkundigen met een kwalificatieniveau 4 ook instromen als POH-ouderenzorg, mits zij bereid zijn tot assessment (om functioneren op HBO niveau te toetsen) en scholing. Nieuw aan te trekken medewerkers zonder verpleegkundige achtergrond komen niet in aanmerking bij  vacatures POH-ouderenzorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw samenwerkingverband.

Ja dat klopt, de medicatiebeoordeling is onderdeel van de integrale ouderenzorg, maar wordt apart gecontracteerd.

U kunt contact opnemen met het formeel samenwerkingsverband bij wie Menzis afspraken heeft gemaakt over organisatie en infrastructuur met betrekking tot integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Het samenwerkingsverband heeft hierover afspraken gemaakt met de regiomanager.

We vinden het belangrijk dat huisartsen ondersteund worden in het maken van afspraken met bijvoorbeeld gemeenten, wijkteams en ziekenhuizen. Deze belasting is te groot voor individuele huisartsen. Ook het monitoren van de resultaten verloopt via het samenwerkingsverband. Het ontziet de huisarts van een administratieve last om dit niet zelf te hoeven doen.

Dat zijn de kosten van de directe en indirecte tijd van de POH-O en de indirecte tijd van de huisarts. De directe tijd van de huisarts kan via reguliere consulten, visites en verrichtingen worden gedeclareerd.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.