Voor een eenduidige en vereenvoudigde contractering zijn vanuit Het Roer Moet Om uniforme bepalingen ontwikkeld voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Menzis past de Algemene inkoopvoorwaarden en het contract huisartsenzorg hierop aan. De uniforme bepalingen zijn in de overeenkomst schuingedrukt weergegeven.

Voor de prestaties met gereguleerde tarieven, volgt Menzis de indexatie van de NZa. Voor de prestaties huisartsenzorg met vrije tarieven is de indexatie gebaseerd op 90% personele kosten en 10% materiële kosten. Voor de personele kosten wordt de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) gebruikt en voor de materiële kosten wordt het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau gehanteerd. De tarieven voor het verbruiksmateriaal worden geïndexeerd op basis van de index voor materiële kosten. De meest definitieve index van het lopende jaar wordt gebruikt voor het vaststellen van de index van het komende jaar. Dit betekent dat voor de indexatie van het tarief 2018 de definitieve index over 2017 wordt gebruikt.

U dient bij Vektis een einddatum door te geven. Wanneer deze mutatie is verwerkt, zal uw overeenkomst bij Menzis stoppen. Graag ontvangen we van u berichtgeving van de beëindiging van de praktijk via het contactformulier.

U kunt de praktijkspiegel downloaden door in te loggen op Zorgprisma.

De tarieven voor consulten, visites, e.d. zijn onderdeel van het digitale contracteerproces. U kunt de tarieven ook vinden op onze website.

Dit kan Menzis niet toezeggen, omdat dit afhankelijk is van het volgbeleid van de zorgverzekeraars. Wel heeft Menzis de andere verzekeraars geïnformeerd over het inkoopbeleid en de wijze waarop wij resultaatbeloning in ons inkoopbeleid hebben opgenomen.

Menzis hanteert hier globaal de volgende indeling: Regio Noord omvat de provincie Groningen. Regio Oost omvat regio Twente en Achterhoek. Regio Midden betreft het gebied Arnhem, Rivierenland en Gelderse Vallei. Regio West betreft de omgeving Den Haag.

Uw vragen over declaraties kunt u per e-mail sturen naar "declaraties.huisartsen@menzis.nl" of telefonisch stellen via (088) 222 40 00 (kies optie 4).

U kunt onze brief, waarin wij het tarief bevestigen toesturen aan de zorgverzekeraars. Op onze website staat bij het kopje ‘declareren” een overzicht met contactgegevens van zorgverzekeraars. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de kernafspraken overeenkomst via ons digitaal contracteerproces direct door te sturen naar de andere zorgverzekeraars. U kunt in de contracteermodule van VECOZO akkoord geven bij het tabblad volgverzoek.

Indien de huisarts geen Menzis contract of Menzis volgcontract is overeengekomen, kan de huisarts voor de huisarstenzorg waarvoor geen contractvereiste is, de maximum NZa tarieven declareren. Menzis vergoedt 100% van de NZa maximum tarieven.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.