Dit is afhankelijk van uw praktijksituatie. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: deelname ketenzorg, praktijkpopulatie (aantal 75-plussers), de omvang van de huidige POH-S module. Dit betekent dat er verschillen zijn tussen huisartsenpraktijken, waarbij een huisartsenpraktijk extra formatie kan aanvragen en een andere praktijk minder formatie kan aanvragen.

Er is een overlap in de financiering tussen de module integrale zorg voor kwetsbare ouderen en de POH-S module. Bij start deelname aan de module integrale zorg voor kwetsbare ouderen wordt de POH-S module hiervoor gecorrigeerd tot maximaal 0,135 fte POH-S per normpraktijk van 2.095 patiënten. De inzet van de POH-S kunt u zelf bepalen.

(Telefonische) Consulten, visites en/of (M&I)-verrichtingen die door de POH-S worden uitgevoerd mogen niet samen met de POH-S module gedeclareerd worden, tenzij de totale formatie POH-S in uw huisartsenpraktijk hoger is dan gefinancierd middels de POH-S module en de formatie POH-S die ingezet wordt voor de uitvoering van de ketenzorg (DM2, VRM, COPD en/of Astma) en zorgvernieuwing (vanzelfsprekend geldt het declareren van reguliere prestaties alleen voor dat deel van de formatie dat niet op andere wijze is gefinancierd). Hiervoor heeft Menzis geen format. De huisartsenpraktijk dient dit op basis van eigen afspraken over de keten-dbc en zorgvernieuwing met de zorggroep zelf uit te rekenen.
Bijvoorbeeld: Huisartsenpraktijk heeft POH-S voor totaal 0,6 fte in dienst. 0,5 fte POH is gefinancierd uit de POH-S module, ketenzorg, en zorgvernieuwing. De praktijk kan dan voor 0,1 fte POH-S aan consulten en visites declareren wanneer deze zorg geleverd wordt.

De module sluit aan op de zeer verschillende praktijksituaties (huidige formatie POH-S, deelname aan 1 of meerdere keten-dbc's, deelname aan de voorbereidingsmodule ouderenzorg, etc). Dit betekent dat het inkoopbeleid uitgebreid beschreven staat.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.