Resultaatbeloning individuele huisartsenzorg

U komt niet automatisch in aanmerking voor resultaatbeloning service en bereikbaarheid als uw praktijk is geaccrediteerd. Uw praktijk dient naast het uitvoeren van een gevalideerd klantervaringsonderzoek ook aan onderderstaande 2 voorwaarden te voldoen:
- telefonische bereikbaarheid, openingstijden en wachttijden in de huisartsenpraktijk maken in ieder geval onderdeel uit van het klantervaringsonderzoek;
- de uitkomsten van het klantervaringsonderzoek (waaronder de klantervaringen met telefonische bereikbaarheid, openingstijden en wachttijden) en verbeteracties worden op de website van de huisartsenpraktijk gepubliceerd. De resultaten mogen niet ouder zijn dan 3 jaar.

Als huisarts hoeft u niet automatisch het (statine-) voorschrijfbeleid van de specialist te volgen. Als huisarts kunt u deze aanpassen op basis van professionele richtlijnen en doelmatigheidsprincipes (goedkoop als het kan, duur als het moet).
Uit spiegelinformatie blijkt dat er een grote inter-dokter-variatie is wat betreft het voorschrijfbeleid, hetgeen lang niet altijd door populatiekenmerken wordt bepaald. Dit kunt u het beste bespreken in uw HAGRO, FTO of zorggroep.

Per indicator wordt de score van de huisartsenpraktijk vergeleken met de landelijke score. Afhankelijk van het resultaat worden er per indicator punten toegekend. Op basis van het totaal aantal punten ontvangt de huisartsenpraktijk een beloning. Het tarief wordt achteraf vastgesteld, omdat dit afhankelijk is van de geleverde prestaties versus het beschikbare budget. In 2017 zal er voor iedere praktijk een beloning zijn, maar de hoogte zal verschillen en is gekoppeld aan de prestatie.

Zorgprisma van Vektis is het portaal dat huisartsen via de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen inzicht geeft in hoe het voorschrijven per huisarts zich verhoudt tot de NHG-standaarden en landelijke gemiddelde. De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen is een product van Vektis en het IVM. Het IVM ontwikkelt en beheert de indicatoren en Vektis berekent de indicatoren op basis van declaratiegegevens van apotheken van alle zorgverzekeraars. Ook is via dit portaal alle achtergrondinformatie rondom de indicatoren te raadplegen.

Indien u uw praktijk heeft overgedaan aan een andere huisarts, zult u onderling tot afspraken moeten komen over hoe deze compensatie te verrekenen. Helaas kunnen we geen betalingen uitvoeren op een gesloten AGB. Indien u niet meer kunt declareren en uw opvolger kan dit wel en u stemt er gezamenlijk mee in dat uw opvolger de declaratie mag indienen, verzoeken wij u dit schriftelijk mee te delen via het e-mailadres zorgaanbiederservice@menzis.nl o.v.v. uw AGB-code en uw naam en de AGB-code en naam van uw opvolger, de datum van de overdracht van de praktijk en vermelden dat u akkoord gaat dat uw opvolger de gelden voor Doelmatig voorschrijven declareert.

De veranderingen voor 2018 kort op een rij:
1. Formularium gericht voorschrijven
2. Regionale speerpunten in het FTO
3. Verkorte meetperiode
4. Huisartseninformatiesysteem (HIS) als bron

Voor meer informatie zie bijlage 5 van het zorginkoopbeleid huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.