Algemene vragen Mondzorg

Veelgestelde vragen

Dat kan maar de voorgenomen behandelingen dienen vooraf aangevraagd te worden. Implantologiebehandelingen bovenkaak moeten uitgevoerd worden door een door de NVOI erkend implantoloog of een daarvoor gecontracteerde zorgverlener.

Wanneer u een behandeling wilt uitvoeren die niet is opgenomen in de modules dan kunt u daarvoor een machtigingsaanvraag doen. Deze behandeling valt dan verder buiten de moduleafspraken.

Wanneer verzekerden overstappen naar een verzekering met hogere vergoedingsmogelijkheden dan zijn de in de polisvoorwaarden opgenomen wachttijden van toepassing.

Geef dit door via het contactformulier en bij Vektis.

De module implantologie bovenkaak is alleen af te sluiten wanneer tevens de module implantologie onderkaak is afgesloten.

In de polisvoorwaarden is opgenomen dat implantologiebehandelingen bovenkaak alleen uitgevoerd kunnen worden door een door de NVOI erkend implantoloog of een daarvoor gecontracteerde zorgverlener. Laat een verzekerde de behandeling uitvoeren door een andere zorgverlener dan zijn er geen vergoedingsmogelijkheden.

Bent u met onze vragenlijst bezig? Dan kunt u het contactformulier invullen.

In de modules is een aparte bijlage opgenomen met alle behandelingen en de daarbij te berekenen techniekkosten. 

Bij het aanbieden van de nieuwe contract voorstellen Mondzorg 2019 is Menzis uitgegaan van 9% BTW. Indien het nieuwe lage BTW-tarief niet 9% wordt maar een ander percentage zal Menzis de prijzen alsnog gaan aanpassen aan het wettelijke lage BTW-tarief.

Alle behandelingen voor het vervaardigen van de prothese, zowel de P- als de J-codes, zijn in 2019 in 1 module ondergebracht. De overige modules zijn alleen bedoelt voor het plaatsen van de implantaten.

Nee, het machtigingsvrij declareren van de implantaatgedragen prothese is geregeld in de module prothetiek. Wilt u de prothese machtigingsvrij kunnen declareren dan dient u daarvoor de module prothetiek ook af te sluiten.

Dat gaat helaas niet, we contracteren voor 2019 alleen digitaal.

Deze kunt u vinden op onze website. Hier vindt u informatie over de contractering 2019 en voorbeelden van de aangeboden modules.

Menzis neemt het debiteurenrisico over van de in de door u afgesloten modules opgenomen behandelingen waarbij een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is. Alle overige behandelingen kunt u wel rechtstreeks bij Menzis declareren maar daarvan wordt alleen het verzekerde deel (Basisverzekering en aanvullende verzekeringen) aan u uitbetaald.

Die worden halverwege november verstuurd naar de verzekerden en staan ze op de website.

De vergoedingsmogelijkheden in de aanvullende verzekeringen worden strikt gehanteerd, wanneer de maximum vergoeding is bereikt zijn de overige kosten voor rekening van de verzekerde. In uitzonderlijke situaties kunt u kijken of er mogelijk een aanspraak bijzondere tandheelkunde bestaat.

Wanneer de getekende Module voor 1 november 2018 door de zorgverzekeraar is ontvangen, treedt de Module in werking op 1 januari 2019 en eindigt zonder dat opzegging vereist is op 31 december 2019.
Wanneer de getekende Module na 1 november 2018 door de zorgverzekeraar is ontvangen, treedt de Module in werking op 1 januari 2019 of op de eerste dag van de kalendermaand waarin de getekende Module door de zorgverzekeraar is ontvangen en eindigt van rechtswege zonder dat opzegging vereist is op 31 december 2019.

Ja, dat is nog steeds mogelijk, u sluit de gewenste module af en kunt deze declaraties dan via een factoringbureau aanleveren.

 

Is uw vraag nog niet beantwoord?


Stel uw vraag via het online contactformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.