Inkoopbeleid Mondzorg

Veelgestelde vragen

Wanneer u een behandeling wilt uitvoeren die niet is opgenomen in de modules dan kunt u daarvoor een machtigingsaanvraag doen. Deze behandeling valt dan verder buiten de moduleafspraken.

Wanneer verzekerden overstappen naar een verzekering met hogere vergoedingsmogelijkheden dan zijn de in de polisvoorwaarden opgenomen wachttijden van toepassing.

In de modules zijn de te berekenen bijkomende techniekkosten genoemd, de overige codes berekend u volgens de door de Nza afgegeven beschikking. Voor de module prothtetiek zijn de diverse behandelmogelijkheden opgenomen in een aparte bijlage.

In de polisvoorwaarden is opgenomen dat implantologiebehandelingen bovenkaak alleen uitgevoerd kunnen worden door een door de NVOI erkend implantoloog of een daarvoor gecontracteerde zorgverlener. Laat een verzekerde de behandeling uitvoeren door een andere zorgverlener dan zijn er geen vergoedingsmogelijkheden.

Dat kan, maar de voorgenomen behandelingen dienen vooraf aangevraagd te worden en wanneer uw patiënt met een naturapolis verzekerd is kan er naast de wettelijke eigen bijdrage en het wettelijk eigen risico een restitutiekorting berekend worden van 25% van de gemaakte kosten. Implantologiebehandelingen bovenkaak moeten uitgevoerd worden door een door de NVOI erkend implantoloog of een daarvoor gecontracteerde zorgverlener.

Bij een uitgebreide behandeling waar verschillende zorgverleners bij betrokken zijn is het van belang dat de begin- en eindsituatie zijn vastgelegd. Deze foto’s kunnen door Menzis opgevraagd worden om een steekproefsgewijze controle uit te voeren waarbij we de verzekerde een bezoek aan de adviserend tandarts kunnen besparen. Ook voor de zorgverlener kan het voordeel hebben een duidelijk bewijs te hebben van begin- en eindsituatie wanneer er na de behandeling vragen of problemen ontstaan.
Het maken van de foto’s vormt onderdeel van de contractafspraken en kan niet apart in rekening worden gebracht.

Deze kunt u vinden op onze website. Hier vindt u informatie over de contractering 2019 en voorbeelden van de aangeboden modules.

Omdat hier de noodzakelijke kennis en kunde van narcose standaard aanwezig is, is de patiëntveiligheid hier beter gewaarborgd. Daarnaast kunnen we hiermee ook garantie geven op een spoedige behandeling wanneer er een grote acute behandelbehoefte is.

Menzis sluit zich voor de eisen die het stelt aan implantologen aan bij de Nederlandse Vereniging van Implantologie. We zijn van mening dat de eisen die zij stellen aan implantologen er voor zorgen dat de zorg voor onze verzekerden van de hoogste kwaliteit is.

Voor de voorwaarden van deze module hebben we gebruik gemaakt van alle declaratiegegevens die Menzis heeft ontvangen aangaande implantaatgedragen protheses in de bovenkaak of implantaatgedragen protheses in de onderkaak op meer dan 2 implantaten. Met name de levensduur van de implantaatgedragen prothese bovenkaak blijkt veel langer dan de gemiddelde prothese, daarom hebben we een termijn van 4 jaar als garantie termijn opgenomen.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat het noodzakelijk is een prothese te vervangen voor de garantieperiode is verstreken dan kan daarvoor een machtigingsaanvraag worden gedaan, daaruit moet dan wel duidelijk blijken waarom vervanging op zo’n korte termijn noodzakelijk is.

De declaratieovereenkomst is als losse overeenkomst komen te vervallen. In de verschillende modules zijn declaratieafspraken opgenomen voor de in de module bedoelde behandelingen. Daarnaast kunnen mondzorgbehandelingen altijd rechtstreeks via VECOZO worden gedeclareerd, daarvan wordt alleen het verzekerde deel (Basisverzekering en aanvullende verzekeringen) aan u uitbetaald.

Menzis neemt het debiteurenrisico over van de in de door u afgesloten modules opgenomen behandelingen waarbij een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is. Alle overige behandelingen kunt u wel rechtstreeks bij Menzis declareren maar daarvan wordt alleen het verzekerde deel (Basisverzekering en aanvullende verzekeringen) aan u uitbetaald.

De polisvoorwaarden halverwege november verstuurd naar de verzekerden en staan ze op onze website.

Zodra de wettelijke wijzigingen hiervoor definitief zijn zullen we deze hier vermelden.

De vergoedingsmogelijkheden in de aanvullende verzekeringen worden strikt gehanteerd, wanneer de maximum vergoeding is bereikt zijn de overige kosten voor rekening van de verzekerde. In uitzonderlijke situaties kunt u kijken of er mogelijk een aanspraak bijzondere tandheelkunde bestaat.

Nee, er zijn geen aparte vergoedingsmogelijkheden meer voor kroon- en brugwerk bij jeugdige verzekerden. Indien zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten dan zijn de vergoedingsmogelijkheden zoals opgenomen in de polisvoorwaarden van toepassing. Indien voldaan is aan de voorwaarden voor fronttandvervanging dan is daarvoor, na aanvraag, vergoeding mogelijk uit de Basisverzekering.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.