Inkoopbeleid Diëtetiek

Veelgestelde vragen

Menzis heeft vanaf 2018 als inkoopeis opgenomen dat er verplicht gebruik wordt gemaakt van Elektronische Verslaglegging Diëtetiek (EVD)

In het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars worden jaarlijks de inkoopvoorwaarden vermeld.
Eén van de inkoopvoorwaarden van Menzis in het inkoopbeleid 2018 en 2019 is dat het contractaanbod alleen geldig is, indien er één praktijk per zorgsoort per adres gevestigd is. We vinden het van belang dat onze verzekerden duidelijk kunnen zien wie gecontracteerd is en wie niet en waar hij de zorg consumeert.
U kunt met Menzis dus geen overeenkomst aangaan als er meerdere diëtetiekpraktijken op één en hetzelfde adres zijn gevestigd.

In het kader van administratieve lastenverlichting is het niet langer noodzakelijk om een herhaalverwijzing te vragen bij een behandeling die langer dan 12 maanden duurt. Een verwijsbrief is alleen noodzakelijk bij het starten van de behandeling en bij behandelingen aan huis. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website www.minderlastenmeerzorg.nl. Daar staat de actuele informatie rondom de inspanningen van betrokken partijen om de ervaren administratieve lasten waar mogelijk aan te pakken.

Nee, dit kan niet. Declaraties die ouder zijn dan 6 maanden na behandeldatum worden afgewezen. Alleen als overmacht uitdrukkelijk kan worden aangetoond is indienen nog mogelijk.

Een nieuw afgesloten contract gaat altijd de 1e van het opvolgende kwartaal in (ingangsdata 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Voor de starters overeenkomst 2019 geldt dan ook dat indien de ondertekende overeenkomst voor 1 januari 2019 door de zorgverzekeraar retour is ontvangen, de overeenkomst in werking treedt op 1 januari 2019. Indien de ondertekende overeenkomst op of na 1 januari 2019 en voor 1 april 2019 door de zorgverzekeraar retour is ontvangen, treedt de overeenkomst in werking op 1 april 2019.

Binnen de gehele eerste lijn loopt het traject ‘administratieve lastenverlichting’. Met de betrokken stakeholders is en wordt er aan de landelijke tafel gekeken naar de mogelijkheden om de administratieve procedures te vereenvoudigen, de door de paramedicus ervaren administratieve lasten in kaart te brengen en de processen zo doelmatig mogelijk in te richten. In 2017 heeft Menzis hier al een voorschot op genomen, zoals bijvoorbeeld de vernieuwde afspraak rondom de herhaalverwijzing. Voor alle resultaten rondom dit item verwijzen we u naar deze link.

Voor de inrichtings- en toegankelijkheidseisen verwijzen wij u naar uw beroepsvereniging. Vanuit Menzis dient elk praktijkadres goede toegankelijkheid te bieden.

• De hoofdlocatie is minimaal 5 dagdelen per week geopend. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van 4 uur. Menzis vindt het o.a. belangrijk dat de zorg toegankelijk is en dat onze verzekerden de keuze hebben om op meerdere dagen en tijdstippen bij een diëtist bij hun in de buurt terecht te kunnen. 

• De praktijk beschikt over een actuele website met praktijkinformatie voor de verzekerde waarop minimaal de openingstijden van de behandellocatie(s) en patiënteninformatie is te vinden.

Wanneer u de overeenkomst digitaal heeft ondertekend kunt u na één werkdag de declaraties indienen.

Voor het uitvoeren van het volledige behandeltraject op school is voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar noodzakelijk. Kijk voor meer informatie over het beleid '1e lijns paramedische behandelingen op school' op onze website.

Voor een diëtiste (werkzaam in uw praktijk) geldt dat de diëtiste in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) als kwaliteitsgeregistreerde dient te staan. Indien dit niet het geval is komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst met Menzis.

U mag diëtetiek niet apart bij de Menzis in rekening brengen indien de geleverde dieetadvisering onderdeel uitmaakt van een gecontracteerd keten DBC-tarief.

Ja, u mag bij de verzekerde eigen tarieven hanteren. Let u hierbij op dat de tarieven duidelijk zichtbaar zijn voor de verzekerde en de verzekerde hier vóór de behandeling over geïnformeerd wordt.

Ja, alleen als de behandeling gericht is op een andere indicatie dan de Wlz (voorheen AWBZ) indicatie.

Dit geldt voor diëtetiek als onderdeel van multidisciplinair zorgverlening voor patiënten met COPD/Astma, DM of VRM als omschreven in de vigerende beleidsregel, die ten laste kan worden gebracht van de Zorgverzekeringswet. Er moet een overeenkomst inzake samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorgproducten (GEZ-overeenkomst) zijn met Menzis.

Directe toegang wordt alleen vergoed als u geregistreerd staat in een register dat voor Menzis raadpleegbaar is. Bijvoorbeeld een aantekening (DT) in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Het verlenen van behandelingen buiten de behandellocatie dient altijd op verwijzing van de huisarts of medisch specialist plaats te vinden. Directe toegang behoort dan niet tot de mogelijkheden.

De tarieven kunt u terugvinden in bijlage 3 van de Overeenkomst Diëtetiek.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.