Inkoopbeleid Huidtherapie

Veelgestelde vragen

Menzis heeft vanaf 2018 als inkoopeis opgenomen dat er verplicht gebruik wordt gemaakt van Elektronische Verslaglegging Huidtherapie

Binnen waardegericht inkopen zijn patiëntervaringen van belang. Deze worden gemeten door middel van de PREM’s. Menzis stelt als essentiële voorwaarde (uitvoeringseis) dat alle zorgaanbieders deelnemen aan deze landelijke metingen, zodra deze voor hen beschikbaar zijn. Belangrijk is hierbij dat men streeft naar zoveel mogelijke transparantie en dus een zo hoog mogelijk uitzetpercentage (70-80%). Meer informatie kunt u vinden op via de website patiëntervaringsmetingen. De resultaten van de metingen worden ook met Menzis gedeeld, zodat wij de resultaten van deze PREM’s kunnen gebruiken om de kwaliteit van de zorg op dit onderdeel inzichtelijk te maken en om onze verzekerden te helpen de juiste zorg te vinden.

In het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars worden jaarlijks de inkoopvoorwaarden vermeld.
Eén van de inkoopvoorwaarden van Menzis in het inkoopbeleid 2018 en 2019 is dat het contractaanbod alleen geldig is, indien er één praktijk per zorgsoort per adres gevestigd is. We vinden het van belang dat onze verzekerden duidelijk kunnen zien wie gecontracteerd is en wie niet en waar hij de zorg consumeert.
U kunt met Menzis dus geen overeenkomst aangaan als er meerdere fysiotherapiepraktijken op één en hetzelfde adres zijn gevestigd.

In het kader van administratieve lastenverlichting is het niet langer noodzakelijk om een herhaalverwijzing te vragen bij een behandeling die langer dan 12 maanden duurt. Een verwijsbrief is alleen noodzakelijk bij het starten van de behandeling en bij behandelingen aan huis. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website www.minderlastenmeerzorg.nl. Daar staat de actuele informatie rondom de inspanningen van betrokken partijen om de ervaren administratieve lasten waar mogelijk aan te pakken.

Nee, dit kan niet. Declaraties die ouder zijn dan 6 maanden na behandeldatum worden afgewezen. Alleen als overmacht uitdrukkelijk kan worden aangetoond is indienen nog mogelijk.

Een nieuw afgesloten contract gaat altijd de 1e van het opvolgende kwartaal in (ingangsdata 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Voor het contractaanbod 2019 geldt dan ook dat indien de ondertekende overeenkomst voor 1 januari 2019 door de zorgverzekeraar retour is ontvangen, de overeenkomst in werking treedt op 1 januari 2019. Indien de ondertekende overeenkomst op of na 1 januari 2019 en voor 1 april 2019 door de zorgverzekeraar retour is ontvangen, treedt de overeenkomst in werking op 1 april 2019.

Ja, alleen als de behandeling gericht is op een andere indicatie dan de Wlz (voorheen AWBZ) indicatie.

Binnen de gehele eerste lijn loopt het traject ‘administratieve lastenverlichting’. Met de betrokken stakeholders is en wordt er aan de landelijke tafel gekeken naar de mogelijkheden om de administratieve procedures te vereenvoudigen, de door de paramedicus ervaren administratieve lasten in kaart te brengen en de processen zo doelmatig mogelijk in te richten. In 2017 heeft Menzis hier al een voorschot op genomen, zoals bijvoorbeeld de vernieuwde afspraak rondom de herhaalverwijzing. Voor alle resultaten rondom dit item verwijzen we u naar deze link.

De overeenkomst is op praktijknivau aangeboden. Als één van de maatschaphouders niet akkoord is met de overeenkomst dan is de overeenkomst met de praktijk niet geldig.

Voor Inrichtings- en toegankelijkheidseisen verwijzen wij u naar uw beroepsvereniging. Vanuit Menzis dient elk praktijkadres goede toegankelijkheid te bieden.
• De hoofdlocatie is minimaal 5 dagdelen per week geopend. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van 4 uur.
Menzis vindt het o.a. belangrijk dat de zorg toegankelijk is en dat onze verzekerden de keuze hebben om op meerdere dagen en tijdstippen bij een huidtherapeut in de buurt terecht te kunnen.
• De praktijk beschikt over een actuele website met praktijkinformatie voor de verzekerde waarop minimaal de openingstijden van de behandellocatie(s) en patiënteninformatie is te vinden.

Wanneer u de overeenkomst digitaal heeft ondertekend is declareren mogelijk nadat u via de mail een bevestiging heeft ontvangen dat de overeenkomst is verwerkt.

Voor het uitvoeren van het volledige behandeltraject op school of kinderdagverblijf is voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar noodzakelijk. Kijk voor meer informatie over het beleid “1e lijns paramedische behandelingen op school” op http://www.menzis.nl/web/Zorgaanbieders/Zorgsoorten/ParamedischeZorg/Contractering.htm

Voor een huidtherapeut (werkzaam in uw praktijk) geldt dat de huidtherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) als kwaliteitsgeregistreerde dient te staan. Indien dit niet het geval is komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst met Menzis.

Ja,u mag bij de verzekerde eigen tarieven hanteren. Let u hierbij op dat de tarieven duidelijk zichtbaar zijn voor de verzekerde en de verzekerde hierover vóór de behandeling over geïnformeerd wordt.

Deze zijn te vinden in bijlage 3 van de overeenkomst Huidtherapie.

Alleen als u de opleiding DTH succesvol heeft afgerond en geregistreerd staat in een register dat voor Menzis raadpleegbaar is.
Bijvoorbeeld een aantekening (DT) in het Kwaliteitsregister Paramedici.
• Sommige patiënten kunnen om medische redenen niet voor behandeling naar de behandellocatie* komen.
• Het verlenen van behandelingen buiten de behandellocatie dient altijd op verwijzing van de huisarts of medisch specialist plaats te vinden.
• Directe toegang is niet mogelijk bij de indicaties lymfeoedeem en littekenweefsel huid. Deze aandoeningen worden vergoed vanuit de basisverzekering en staan op de lijst bijlage 1 van Besluit Zorgverzekeringen. Voor deze aandoeningen is een verwijzing van een specialist noodzakelijk.

*met behandellocatie wordt de praktijk(locatie) bedoeld. Zie hiervoor artikel 1 van de overeenkomst Huidtherapie.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.