Algemene vragen Oefentherapie

Veelgestelde vragen

Door Menzis worden er geen beweegprogramma's meer ingekocht. Menzis koopt naast individuele zittingen ook groepszittingen in, u kunt volgens de prestatie “groepszitting” en "individuele zitting" de behandelingen declareren, indien het medisch noodzakelijke behandelingen zijn en voldoen aan zinnige en zuinige zorg . Meer informatie over de algemene en specifieke voorwaarden voor het declareren van (groeps)zittingen kunt u vinden in de NZa prestatiebeschrijving oefentherapie, via deze link.

Nee, voor praktijken die starten in 2019 en kwaliteit en service ook nog in een startfase zit is het tarief in profiel 3 niet van toepassing. Een startende praktijk komt bij ons alleen voor een profiel 1 overeenkomst in aanmerking.

In het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars worden jaarlijks de inkoopvoorwaarden vermeld.
Eén van de inkoopvoorwaarden van Menzis in het inkoopbeleid 2018 en 2019 is dat het contractaanbod alleen geldig is, indien er één praktijk per zorgsoort per adres gevestigd is. We vinden het van belang dat onze verzekerden duidelijk kunnen zien wie gecontracteerd is en wie niet en waar hij de zorg consumeert.
U kunt met Menzis dus geen overeenkomst aangaan als er meerdere fysiotherapiepraktijken op één en hetzelfde adres zijn gevestigd.

Nee, het contract is uitsluitend digitaal te ondertekenen. U kunt de instructies op uw computerscherm volgen.

Nee, het contract wordt alleen digitaal via VECOZO aangeboden.

Volgens de Zorgverzekeringswet moet Menzis op 1 november 2018 de gecontracteerde zorgaanbieders zichtbaar maken voor onze verzekerden. Hiermee kunnen zij zich oriënteren of ze de huidige zorgverzekering voortzetten. We verspreiden onze contractaanbiedingen zodat we goede service aan de zorgaanbieders kunnen bieden.

Binnen de gehele eerste lijn loopt het traject ‘administratieve lastenverlichting’. Met de betrokken stakeholders is en wordt er aan de landelijke tafel gekeken naar de mogelijkheden om de administratieve procedures te vereenvoudigen, de door de paramedicus ervaren administratieve lasten in kaart te brengen en de processen zo doelmatig mogelijk in te richten. Zoals de vernieuwde afspraak rondom de herhaalverwijzing. Voor alle resultaten rondom dit item verwijzen we u naar de website van minder lasten meer zorg.

Menzis gaat de toegang tot profiel 3 aanpassen. Het gebruik door Menzis van het Motivational Paper (MP) en het Plus audit certificaat komen uiterlijk op 1-1-2020 te vervallen ongeacht de geldigheid(sduur) op dat moment van het MP en het auditcertificaat. Dit betekent voor u als zorgaanbieder dat u op grond van deze wijziging nog een MP en geldig auditcertificaat kunt indienen tot uiterlijk 31 december 2018; mede aan de hand daarvan zal Menzis dan beoordelen of u voor profiel 3 in de huidige vorm in aanmerking komt
Let op:
In de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 kunnen er vanwege het bovenstaande geen nieuwe zorgaanbieders in profiel 3 instromen.

Een 'starters' overeenkomst die door de zorgverzekeraar ondertekend retour is ontvangen, treedt in werking op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal waarin de getekende overeenkomst door de zorgverzekeraar retour is ontvangen.

• Een overeenkomst die voor 1 november 2018 digitaal door u is ondertekend en door Menzis retour is ontvangen, treedt in werking op 1 januari 2019.
• Een overeenkomst die op of na 1 november 2018, maar voor 1 april 2019 digitaal door u is ondertekend en door Menzis retour is ontvangen, treedt in werking op 1 april 2019.
• Een overeenkomst die op of na 1 april 2019 digitaal door u is ondertekend en door Menzis retour is ontvangen, treedt in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin Menzis de getekende overeenkomst heeft ontvangen.

De overeenkomst met profiel 1 is geldig tot en met 31 december 2018, de overeenkomst met profiel 2 en 3 is geldig tot en met 31 december 2019.

1. Het is niet mogelijk om een overeenkomst af te sluiten als er meerdere fysiotherapiepraktijken op één en hetzelfde adres gevestigd zijn.
2. De handleiding declareren is vervangen voor de landelijke vastgestelde uniforme declaratieparagraaf.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.