Inkoopbeleid Oefentherapie

Veelgestelde vragen

Menzis heeft in haar verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat een verzekerde met claudicatio intermittens (etalagebenen) alleen terecht kan bij een fysiotherapeut die is aangesloten bij het ClaudicatioNet.

Op onze website paramedische zorg declareren onder het kopje "Retourmeldingen bij afgewezen declaratieregels" vindt u een pdf bestand met onze uitleg over de retourmeldingen.

Directe toegang wordt alleen vergoed als u geregistreerd staat in een register dat voor Menzis raadpleegbaar is. Bijvoorbeeld een aantekening (DT) in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Het verlenen van behandelingen buiten de behandellocatie dient altijd op verwijzing van de huisarts of medisch specialist plaats te vinden. Directe toegang behoort dan niet tot de mogelijkheden.

Menzis gaat achteraf controleren of de match tussen uw praktijk en het gekozen profiel klopt. We zullen o.a. gegevens opvragen mbt het invullen van uw profielenlijst. Indien het gekozen profiel niet juist is, ontvangt u van Menzis bericht dat het tarief behorende bij de overeenkomst ten onrechte is vastgesteld op het door u gekozen profiel. Het verschil in de uitbetaalde declaraties tussen het gekozen profiel en het door Menzis vastgesteld profiel zullen worden teruggevorderd.

In het kader van administratieve lastenverlichting is het niet langer noodzakelijk om een herhaalverwijzing te vragen bij een behandeling die langer dan 12 maanden duurt. Een verwijsbrief is alleen noodzakelijk bij het starten van de behandeling en bij behandelingen aan huis. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website www.minderlastenmeerzorg.nl. Daar staat de actuele informatie rondom de inspanningen van betrokken partijen om de ervaren administratieve lasten waar mogelijk aan te pakken.
PREM betekent Patient Reported Experience Measure.
Op de website van patiëntervaringsmetingen kunt u meer info terugvinden over de PREM. U dient hiervoor de daarbij behorende werk- en meetinstructies volgen. U gaat hiervoor een overeenkomst aan met een gecertificeerd meetbureau om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen en om de data te kunnen delen. De resultaten worden ook met Menzis gedeeld zodat we onze verzekerden hierover kunnen informeren.

De tarieven vindt u in de bijlage 3 bij uw contract en is afhankelijk van het door u gekozen profiel.

U vindt de diagnosecodelijst op onze website.

We willen u in eerste instantie vragen met behulp van de lijst diagnosecodes die op onze website gepubliceert is, zelf een nieuwe diagnosecode samen te stellen. Dit geldt voor de chronische diagnosecodes die starten per 01-01-2016. Komt u er toch niet uit, stel dan uw vraag via het contactformulier. In het contactformulier kunt u als onderwerp “casuïstiek” kiezen. Uw vraag komt dan bij de juiste afdeling terecht.

Binnen de gehele eerste lijn loopt het traject ‘administratieve lastenverlichting’. Met de betrokken stakeholders is en wordt er aan de landelijke tafel gekeken naar de mogelijkheden om de administratieve procedures te vereenvoudigen, de door de paramedicus ervaren administratieve lasten in kaart te brengen en de processen zo doelmatig mogelijk in te richten. In 2017 heeft Menzis hier al een voorschot op genomen, zoals bijvoorbeeld de vernieuwde afspraak rondom de herhaalverwijzing. Voor alle resultaten rondom dit item verwijzen we u naar deze link.

Menzis heeft de toegang tot profiel 3 aangepast. Het gebruik door Menzis van het Motivational Paper (MP) en het Plus audit certificaat komen uiterlijk op 1-1-2020 te vervallen ongeacht de geldigheid(sduur) op dat moment van het MP en het auditcertificaat. Dit betekent voor u als zorgaanbieder dat u op grond van deze wijziging nog een MP en geldig auditcertificaat kunt indienen tot uiterlijk 31 december 2018; mede aan de hand daarvan zal Menzis dan beoordelen of u voor profiel 3 in de huidige vorm in aanmerking komt
Let op:
In de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 kunnen er vanwege het bovenstaande geen nieuwe zorgaanbieders in profiel 3 instromen.

De spiegelinformatie geeft u een benchmark van uw praktijk t.o.v. landelijk bij een volledige casemix aan diagnoses. Hieraan kunt u zich spiegelen. In de toekomstige doorontwikkeling van de spiegelinformatie zal deze meer indicatief worden voor uw praktijk.

Het gemiddelde van een therapeut wordt berekend door het aantal zittingen te delen door het aantal unieke verzekerden die deze therapeut heeft behandeld. Het gemiddelde van de praktijk wordt berekend door het aantal behandelingen te delen door het aantal unieke verzekerden. Het verschil zit hem dan in het feit dat patienten door meerdere therapeuten in de praktijk worden behandeld.

Kwaliteitsstandaarden Oefentherapie bestaan (nog) niet. Het gegeven gemiddelde is dan ook een indicatie. Het gegeven gemiddelde is een gemiddelde bij de volledige casemix aan diagnoses. Afhankelijk van het type praktijk dat u heeft zal dit variëren.

Het praktijkgemiddelde is het totale volume aan zittingen voor alle labels waar de spiegelinformatie betrekking op heeft gedeeld door het aantal unieke verzekerden binnen de praktijk die de betrokken zorg hebben ondergaan.

Het merkgemiddelde is het totale volume aan zittingen voor alle labels waar de spiegelinformatie betrekking op heeft gedeeld door het aantal unieke verzekerden die de betrokken zorg hebben ondergaan.

Het aantal zittingen gedeclareerd in deze periode gedeeld door het aantal unieke verzekerden in deze periode.

Het meetmoment is 1 januari 2019. Verbeteringen gedurende het contractjaar worden niet meer meegenomen voor bepaling van het tariefaanbod voor 2019.

Menzis hanteert voor de profielen 1 en 2 een kwaliteitstoets/beheersmodelaudit. Voor nadere uitleg zie onze website.

Voor profiel 3 beschikt u over een recent uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek, niet ouder dan een jaar, met een uitkomst van 8.0 of hoger. De uitvoering dient gedaan te worden door “Qualizorg” of “MediQuest”. "Door cliënt bekeken", niet ouder dan één jaar wordt ook geaccepteerd. Menzis vraagt in de profielenlijst bij profiel 2 om een recent klantervaringsonderzoek, niet ouder dan een jaar. De uitvoering dient gedaan te worden door “Qualizorg” of “MediQuest”. "Door cliënt bekeken", niet ouder dan één jaar wordt ook geaccepteerd. Voor nadere inhoud van deze klantervaringsonderzoeken verwijzen wij u naar onze website.

Wanneer u de overeenkomst digitaal heeft ondertekend kunt u na één werkdag de declaraties indienen.

De tarieven vindt u in de bijlage 3 bij uw contract en is afhankelijk van het door u gekozen profiel.

Op basis van de profielenlijst die u als oefentherapeut voor Menzis invult wordt uw tarief bepaald. De aangegeven eisen hebben betrekking op de aangeschreven praktijkcode. Op basis van de profielen kunt u duidelijk zien welke voorwaarden bij welk tarief van toepassing zijn. Bij elk profiel wordt aangegeven welk tarief bij dit profiel van toepassing is. U ontvangt bij het contract een volledige tarievenlijst.

Nee, dit kan niet. Declaraties die ouder zijn dan 6 maanden na behandeldatum worden afgewezen. Alleen als overmacht uitdrukkelijk kan worden aangetoond is indienen nog mogelijk.

Nee, Menzis heeft de toegang tot profiel 3 aangepast. Het gebruik door Menzis van het Motivational Paper (MP) en het audit certificaat (Plus en ETF) komen uiterlijk op 1-1-2020 te vervallen ongeacht de geldigheid(sduur) op dat moment van het MP en het auditcertificaat. Dit betekent voor u als zorgaanbieder dat u op grond van deze wijziging nog een MP en geldig auditcertificaat kunt indienen tot uiterlijk 31 december 2018; mede aan de hand daarvan zal Menzis dan beoordelen of u voor profiel 3 in de huidige vorm in aanmerking komt.

Meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van een audit kunt u vinden op www.menzis.nl.

Ja, het is mogelijk nieuwe verbijzonderingen in het contractjaar bij Menzis aan te melden. U kunt dit doen door het contactformulier in te vullen. Het is wel van belang dat deze nieuwe verbijzondering bij de betreffende zorgaanbieder in Vektis wordt vastgelegd.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.