Inkoopbeleid Voetzorg

Veelgestelde vragen

Nee, het eigen risico is niet van toepassing op voetzorg bij diabetes mellitus.

Om er zeker van te zijn dat de ingangsdatum van uw contract 1 januari 2019 is, moet Menzis het getekende contract uiterlijk 1 november 2018 retour ontvangen hebben.
Voor aanvragen voor een overeenkomst in de loop van 2019 geldt dat de overeenkomst ingaat op de eerste dag van het kwartaal, volgend op de datum van ontvangst van de ondertekende overeenkomst.

Menzis wil voor de aanvang van het contractjaar kunnen toetsen of u aan de inkoopvoorwaarden voldoet.

U vindt de gemeenten die behoren tot het kernwerkgebied in bijlage 1 van de contractstukken 2018. Ga naar onze website voor het raadplegen van bijlage 1.
Bij de contractstukken van voetzorg vindt u ook bijlage 1.

• Iedere behandellocatie is minimaal 2 dagdelen per week geopend. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van 3 uur.
Menzis vindt het o.a. belangrijk dat de zorg toegankelijk is en dat onze verzekerden de keuze hebben om op meerdere dagen en tijdstippen bij een podotherapeut bij hun in de buurt terecht te kunnen.
• Iedere behandellocatie voldoet aan de eisen die NVvP hieraan stelt.
• Iedere behandellocatie stelt schriftelijke consumenteninformatie beschikbaar door flyers en/of folders.
• De praktijk beschikt over een actuele website met praktijkinformatie voor de verzekerde waarop minimaal de openingstijden van de behandellocatie(s) en patiënteninformatie is te vinden

Alle behandelingen die noodzakelijk zijn bij zorgprofielen 2, 3 en 4 declareert u per kwartaal middels het DBC tarief. Medewerkers en/of onderaannemers kunnen zelf niet bij Menzis declareren; middels een overeenkomst met hen regelt u de betalingen aan deze medewerkers/onderaannemers. NVvP heeft samen met ProVoet een modelovereenkomst ontwikkeld, die u als voorbeeld kunt nemen.

Als podotherapeut mag u alleen pedicures inzetten voor (een deel van) de zorg als ze geregistreerd staan als 'in diabetische voetzorg gespecialiseerd pedicure' in het Kwaliteitsregister van ProCert (KRP), NMMV (KMV) of Stipezo (RPV). In bijlage 2 bij de overeenkomst is per abuis onjuiste informatie opgenomen.

Ja. Voor elke podotherapeut (werkzaam in uw praktijk) geldt dat de podotherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) als kwaliteitsgeregistreerde dient te staan. Indien dit niet het geval is komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst met Menzis.

U mag voetzorg niet apart bij Menzis of bij de verzekerde in rekening brengen indien de geleverde voetzorg onderdeel uitmaakt van een gecontracteerd keten DBC-tarief.

Nee, het contract wordt alleen digitaal aangeboden.

Nee, het contract is uitsluitend digitaal te ondertekenen. U kunt de instructies op uw computerscherm volgen.

Ja, alleen als de behandeling gericht is op een andere indicatie dan de WLZ indicatie.

Menzis hecht veel waarde aan multidisciplinaire samenwerking voor haar verzekerden. Bovendien voorkomen we hiermee dat voetzorg dubbel gefinancierd wordt.

Dit geldt voor voetzorg als onderdeel van multidisciplinair zorgverlening voor pati├źnten met Diabetes Mellitus als omschreven in beleidsregel BR/CU-7072, zoals deze nu luidt dan wel in de toekomst komt te luiden, die ten laste kan worden gebracht van de Zorgverzekeringswet. Er moet een overeenkomst inzake samenwerking ten behoeve van ge├»ntegreerde 1e lijns zorgproducten (GEZ-overeenkomst) zijn met Menzis.

Nee. Voor voetzorg bij Diabetes Mellitus is een eenmalige verwijzing van een huisarts of specialist noodzakelijk. De arts (of praktijkondersteuner) stelt voorafgaand aan de verwijzing de SIMMs classificatie of het zorgprofiel vast. De SIMMs classificatie en/of het zorgprofiel moet vermeld zijn op de verwijzing. Bij wijziging in de SIMMs classificatie en/of het zorgprofiel is een nieuwe verwijzing nodig. Dit geldt zowel als de SIMMs classificatie/het zorgprofiel toeneemt als wanneer deze afneemt.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.